Sampana Sampana & Sampan'asa Vaovao farany

SAFIF / Seha-pitaizana .

Ny toe-piainan’ny olona lazaina fa “MIFOHA”

Milaza fiainan’ny vehivavy roa izay nampiantrano an’i Jesoa Kristy ny teksta ao amin’ny Lioka 10:38-43, ka ny iray (Maria) nipetraka teo anilan’ny tongotr’i Jesoa Kristy, nihaino ny teniny. Ny iray (Marta) sahirana amin’ny fanompoana be, manao zavatra ho an’i Jesoa Kristy, ka mitady olana ho an’ny hafa izay nisafidy ny ho eo akaikin’ny Mpamonjy Tompon’ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany dia i Jesoa Kristy Zanak’Andriamanitra izany.

Nambara tamin’ny fampianarana, ny Laharam-pahamehana eo amin’ny olona mifoha ary koa ny toetr’olona mandray an’i Jesoa Kristy, nefa variana amin’ny zavatra hafa heveriny fa mety nefa manisy elanelana eo aminy sy ny Tompo, ka lasa mamboly olana ho an’ny hafa izay tsara safidy ho eo anilan’i Jesoa Kristy.

Ny olona mifoha dia mampiditra an’i Jesoa Kristy eo amin’ny fiainany (Toetra ny kristiana io). Miaraka amin’ny fanoloran-tena izany. Olona tafaray amin’i Jesoa Kristy. Ny vokatr’io hetsika io dia fiainam-baovao miaraka amin’ny fibebahana (Fialana amin’ny ratsy rehetra), satria efa nisafidy ny hihaino sy hankato ny sitrapon’Andriamanitra Fitiavana Mpahary izao rehetra izao. Noho izany ny lazaina fa olona mifoha, dia olona tia an’Andriamanitra amin’ny fony rehetra sy ny sainy rehetra ary ny fanahiny rehetra ka mazoto ny ho eo akaikin’i Jesoa Kristy ary faly miresaka aminy, amin’ny alalan’ny vavaka. Manana fotoana hamakiana Soratra Masina ny olona mifoha. Fadiana araka izany ny mamboly ady amin’ny mpino hafa hisintonana azy hiala eo anilan’Andriamanitra, satria ny kristiana dia tsy olana na sakana amin’ny fanatonan’ny hafa an’i Jesoa Kristy, fa fanoitra velona kosa hanampy ny olona ho eo akaikin’Andriamanitra.

Ny kristiana, dia tsy izay olona variana manao asa betsaka ho an’ny Tompo amin’ny fomba fisainany manokana (Faire quelques choses à sa façon pour Jésus Christ), nefa tsy manana fotoana na dia kely aza hamakiana baiboly sy hihainoana ny tenin’Andriamanitra ary hianarana ny sitrapony (tsy misaintsaina akory ny ho tefena sy ho volavolain’Andriamanitra ary hahitsiny, fa matoky tena amin’izay mba fahaizana voatahiry ao an-tsaina) ka lasa very tsy mety tafahaona amin’ny Mpahary.

Tsiahivina, fa telo andro, ny Talata 29  ka hatramin’ny Alakamisy 31 Aogositra 2017 no notanterahana tany Ambatolampy Synodamparitany Atsinanan’Ankaratra Fahazavana ny fihaonamben’ny SAFIF (SAmpana FIFohazana) FJKM. Tsara ny milaza, fa voalohany teo amin’ny tantara izao fihaonambe seha-pitaizana izao ary tao amin’ny kianja malalaka monisipaly Ambatolampy no nanaovana azy. Famelabelaran-kevitra telo samy hafa no notanterahina tamin’izany (izay mbola hotaterina eto amin’ny manaraka), fa nialoha izay no nanazavan’ireo mpikarakara ny fihaonambe SAFIF, ny toe-piainan’ny olona lazaina fa “MIFOHA”.

Nangonin’i Aris

 

 

Perikopa

  31 Ala. man Krismasy. Fiantsoana -SEFALA
Deo 7.6-8 / Mat 1.18-25 / Efes 5.1-2

  17 Advento III
Hosea 11.1-4 /Jao 15.9-9-16 /Efes 3.14-21

  10 Advento II / Samp. Sekoly Alahady
Ohab3.1-12 / Lio 18 . 15-17 / Tito 3.3-7

  03 AdventoI
Jer 31.1-6 / Jao 14.18-24 / 1 Jao 4.7-11

FJKM Fahazavana

Ny sabata