Mofonaina

Alatsinainy 19 Martsa 2018.

Mibebaha eo anatrehan’ny  Tompo 

Hebreo  6.1-11

Mandrosoa  ao  amin’i  Kristy  

1-Mandao  ny abidim-pianarana  ny  amin’i Kristy 

Mampianatra  ny  fiangonana ny Apostoly mba hitombo amin’ny finoana  sy ny  fitondantena  kristiana ka hiala amin’ny adidiam-pianarana  ny amin’i Kristy. Tarihana  hitombo  ao amin’i Kristy  ny  mpino  fa  tsy   ho   mpanao  tsianjery  ny asa famonjen’i Jesoa Kristy  . Tanisaina  eto  ny fiandohan’ny fiainana kristiana :ny  fibebahana , ny  batisa , ny  finoana an’ Andriamanitra  , ny fametrahan-tànana , ny  fitsangan’ny maty ary ny fiainana mandrakizay . Fiainan’ny zaza bodo   , hoy  ny Hebreo 5.13 . Rehefa lehibe  kosa izy  dia mahay  manavaka ny tsara  sy ny ratsy  sady manana safidy  sy fanapahankevitra .

2-Mandroso  ao amin’i Jesoa Kristy 

Vokatry ny fanazavana  sy fandraisana ny fanomezana  avy any an-danitra  dia ny Fanahy Masina , ny fitomboana ara-panahy  (and4) . Fiainana  ny fahatsaran’ny Tenin’ Andriamanitra ihany koa . Indray  mandeha   ihany   ny fibebahana , izay  marihana  amin’ny Batisa . Indray mandeha ihany  koa i Jesoa Kristy  no   manaiky   hohomboana  amin’ny hazo  fijaliana  . Ny  fiverenan-dàlana indray  ho   amin’ny fahotana  dia mitovy  amin’ny fitenenan-dratsy  ny Fanahy Masina  (Lio 12.10) .Miorena  amin’ny fitiavana , dia ny fifanompoana   eo  amin’ny samy mpino. Tohano  ny kristiana sahirana , ka  samy  hanao  izany   tokoa  amin’ny fifaliana (and11). Mahavokatra tsara  ho an’ny hafa  izay  nandray  ny fitahian’ny Tompo araka ny  voatanisa teo  .

 

Hafatry ny Filoha / Martsa II

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

Na dia tena sarotra aza,

toy ny ady tsy sahaza,

izato ady atrehina eto

mafy sady mampisento !

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

Na dia kamo sy malaina

Aza ireo izay nantenaina,

Ka toa vitsy ireo izay sahy

Hijoro ho tena lehilahy!

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

Na dia hitanao fa tery

Ary ila hahavery

Aza izato lalanao,

fa ny Tompo momba anao!

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

Na dia toy ny vitsy foana

Ny vokatra azo manoloana,

Tsy araka ny nantenaina

Tamin’ny fikelezana aina!

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

Na misy aza mamarara,

Ny ezakao, tohizo tsara

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

 

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi , Mpitandrina 

Filohan’ny FJKM

 

 

Vaovao farany

Alahadin’ny  ny SAF/FJKM 18 Martsa 2018 Lohahevitra: MIBEBAHA EO ANATREHAN’NY TOMPO FANDAHARANA IOMBONANA Fanatrehana an’Andriamanitra Hira fanevan’ny faha 50 taonan’ny FJKM…..

Misy misandoka ny anaran’ny FJKM Misy groupe facebook antsoina hoe “FJKM-Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara” izay misy mpikambana marobe ao…..

HETSIKY NY ASA FIFANDRAISANA SY FAMPAHALALAMBAOVAO  FOIBE FJKM Hankalazaina manerana ny FJKM amin’ ny Alahady faha-25 Martsa 2018 izao ny…..

Nofanina ny mpamokatra fandaharana rehetra Tsy ny fitaovana ihany no ahitana fanatsarana ato anatin’ny Radio Fahazavana ho mariky ny fandrosoana…..

  Efa vita tanteraka ny “Pylone” eny Ambohibe Ilafy Nanao fitsidihana ny fizotry ny asa fananganana ny “pylone” ho an’ny…..

Perikopa

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO 

  4 .KAREMY III
Eze 18.27-32 / Mar 1.1-8/Asa 3.17-21

  11. KAREMY IV
2 Sam 24.10-17 / Lio 15.25-32 / Apo3.1-6

  25.Sampandrofia-AFIFAB FJKM
Zak 9.9-11 / Mat 21.1-11 / 1 Pet 2.1-10

  29. Alakamisy masina
Eks12.11-17 / Mat 26.17-29/ 1 Jao 5.10-12 

  30. Zoma masina
Sal 34.11-22 / Mar 15.26-38 / 1 Tim 1.12-16

FJKM Fahazavana

Ny sabata