Mofonaina

Zoma 09 Desambra 2016

ANKALAZANA NY  TOMPO NY ASAN’NY MINO

Nehemia 8.4-8

Mankalazà an’ Andriamanitra 

amin’ny fanompoampivavahana

Mba hampandeha  araka ny tokony ho izy  ny fanompoampivavahana dia ilaina ny  mahafantatra sy manaraka fandaminana .Samy manana ny andraikiny ny tsirairay  avy mba  ho fankalazana ny Tompo . Toy izao izany :

1-Mitsangana  ambonin’ny lampihazo ny mpamaky

Nanana anjara   toerana  lehibe  teo amin’ny fiainan’ny zanak’Israely ny lalàna , ka tena  nohajaina  fatratra : mitsangana amin’ny toerana  avo  sy voatokana  ny mpamaky (and4) . Ny lesona  ho antsika : tsy  ny olona  rehetra akory  no hahazo miakatra  eny ambony polipitra sy ny toerana famakian-teny sy fitorian-teny ireny . Araka izany , ilàna fiomanana fatratra ny famakian-teny  ary  tsy atao kitoatoa.

2-Mihaino   sy  mifantoka  tsara  ny vahoaka (and5)

Naharitra   fotoana lava   tokoa  ny famakiana ny teny , kanefa  dia naharitra  nihaino  tsara ny vahoaka . Nekena  sy nakatoavina  avokoa  izay rehetra  voalaza . Manamafy  izany  ny fiaraha-mitsangana , fanandratan-tànana , ny fiakohofana  ary ny fiaraha-miredona hoe: « Amena » (and6) izay midika hoe : « Marina dia marina  tokoa » , « ekena  tokoa ». Latsa-danja  ny fanajana  ny fanajana  sy ny  fifantohan’ny olona  amin’ny toriteny ankehitriny . Toa  tsy tsaroana  akory  izay  nambara  , ny sasany  matory na mivoaka mitabataba . Tsy  mankalaza  ny Tompo ny toy izany .

Fanontaniana:

Inona  no mba voarainao tamin’ny toriteny tamin’ny alahady lasa teo ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha ( Des 2016).

VONTOSY FILAZANTSARA
NY NOSY MADAGASIKARA !

Ry Prezida Synodaly sy Mpitandrina ary Katekista Delege mpiara-miasa, mitodika manokana aminareo ny hafatra anio:
1-RAISO AN-TANANA ITY TETIKASA ITY
Ianareo no napetrak’i JESOA, Lohan’ny Fiangonana, sady nitokisan’ny FJKM hitandrina ny ondrin’Andriamanitra eo amin’ny toerana misy anareo avy. Koa ianareo no tomponandraikitra voalohany amin’ny fampahombiazana ity tetikasa lehibe ity. Rehefa ianareo no vonona dia ho afaka hanentana ny fiangonana ianareo. Koa aza iandrasana ny AFF, na olon-kafa, ny fanatanterahana ity tetikasa ity fa raiso an-tànana, izany hoe: ianareo mihitsy no mitarika ny fivoriana handinihana azy. Ianareo no manara-maso mivantana ireo nametrahana andraikitra.
2-ANDAO HAVONDRONA NY HERY
Tena mandravarava ny fivavahana hafa eto Madagasikara ankehitriny. Namaky bantsilana izany ny Hafatra nataon’ny Komity Foibe faha 39 an’ny FFKM, natao tany Toamasina farany teo (22- 27 Novambra 2016). Ny hany hahafahantsika miatrika azy ireny dia ny fampivondronantsika ny herintsika. Fa marina mandrakariva ilay fitenintsika Malagasy hoe: “Firaisan-kina no hery”. “Ny mitambatra vato” Hahomby isika raha isika Mpitondra fiangonana rehetra no hiray hina. Hahomby isika raha tsy hisy amintsika hanatsatso na hanamaivana izao tetikasa izao. Hahomby isika raha miray feo isika rehetra ka samy hanao antso avo hoe:

 

“VONTOSY FILAZANTSARA
NY NOSY MADAGASIKARA”

3-FANTARO NY SAHA MIANDRY ANTSIKA
Araka ny efa nambara dia hanao tafika masina isam-bolana isam-bolana ny fiangonana FJKM tsirairay avy manomboka amin’ny volana Febroary 2017 izao.
Amin’ireo tafika masina ireo dia entanina ny hisian’izay hanao ao an-toerana, fa tena ampirisihana mihitsy kosa ny hisian’ny tafika masina hatao any ivelany. Fantaro àry fa mbola misy kaominina marobe ireto mbola tsy misy fiangonana FJKM mijoro.

Izao no toromarika omena antsika:
*Omenay eto ambany ireo kaominina tsy mbola misy FJKM ireo.
*Fidio izay halehanareo hanaovana tafika masina sy hanorenana fiangonana FJKM (olona sy trano) any. Afaka mifidy mihoatra ny iray ianareo!
*Rehefa vita ny safidinareo dia antsoy na ifandraiso ny AFF Foibe mba hilazanareo ny safidinareo. Izany no hatao dia mba tsy hifanitsaka ny asa. Holazainy anareo raha efa misy fiangonana nanao adidy ho any amin’io toerana io. amin’izay dia hanao safidy hafa ianareo.“Fantsakan’Antananarivo io izay tonga aloha tompon-tanindrazana”, hoy ny fitenenana.

Ireto no hifandraisanareo amin’izany:
-Talen’ny AFF Foibe RANDRIAMISAINA Triomphe, Mpit. 033 12 159 92
-Mpandraharaha AFF Foibe : RAMEFY Eva R. 032 04 399 55
*Ny tanjontsika ato anatin’ny 4 taona (hatramin’ny 2020) hataontsika rakotra FJKM i Madagasikara

 

FANAKAPOHANA 
COMMUNE REHETRA 1386
TSY MISY FG  407
ISANJATONY TSY MISY FIANGONANA   29

 

Vaovao farany

FILAZANA Ilazana isika Mpamaky hajaina ny gazety Marturia Vavolombelona, fa noho ny fiakaran’ny vidin’ny taratasy  ka mahatonga fiakaran’ny saran’ny fanontana…..

Fandaharana iombonana / Toriteny / Hafatra ALAHADY 11 DESAMBRA 2016  (Litorjia amin’ny endriny voalohany) “ANKALAZANA NY TOMPO NY ASAN’NY MINO”…..

       SEKOLY FANOMANANA LAIKA (SE.FA.LA.) ===000=== “ Ataovy  mpianatra  ny  firenena  rehetra. » (Mat.28:19)   FANDAHARANA IOMBONANA ALAHADIN’ NY SEFALA…..

Fantaro ny asan’ny Fiangonana : Manatanteraka varavarana misokatra ny AUMONERIE NASIONALY eo anivon’ny FJKM mandritra izao herinandro izao : Talata 06…..

DATY. TESTAMENTA TALOHA. TESTAMENTA VAOVAO. TESTAMENTA VAOVAO.   Filazantsara. Epistily. Alahady 18/12 Mika 5.1-5 Lio 1.67-80 2 Tes 1.11-12 Alats…..

  Ho antsika tomponandraikitra samihafa eo anivon’ny Synodamparitany  sy Fitandremana , Sampana , sehatra asa eo anivon’ny fiangonana  manam-baovao tian-kampitaina ato…..

Perikopa

  25 desambra 2016 Krismasy – Fiantsoana SEFALA
Isa 7.10-16 / Mat 2.1-12 / Efe 1.1-14

  18 desambra 2016 Advento IV
Mik 5.1-5  / Lio 1.67-80 / 2 Tes 1.11-12

  11 desambra 2016 Advento III – Sampana Sekoly Alahady
Sal 8.1-9 / Lio 1.57-66 / 1 Kor 10.31-11.1

  4 desambra 2016 Advento II
Isa 26.11-15  / Mat 5.13-16  / 1 Pet 2.11-12