Mofonaina

Alarobia 26 Jolay 2017 .

Manaiky ho vavolombelon’ny Tompo ny irany .

Matio 24.1-14

Mitandrema !

1-Misy  hilaza  azy ho irak’ Andriamanitra kanefa  sandoka .

Efa  nampitandrina i Jesoa fa hisy tokoa ny ho avy  amin’ny anarany  ka hisandoka ho Kristy . Hisy koa ny hilaza azy  ho iraka mpitondra ny hafatr’ Andriamanitra kanefa tsy izy . Araraotin’ny sasany ny fotoana hiandrasana ny fiavian’ny Tompo mba hamitahana ny maro . Soa fa efa  nampitandrina antsika  ny  Tompo  koa , mitandrema ! Misy  tokoa  ny olona mitety vohitra sy tanàna  mitono-tena  sy misora-tena  ho Kristy  ankehitriny . Tokana i Kristy ambaran’ny Soratra Masina  sy ny fanekem-pinoantsika .

2-Misy famantarana vao ho avy ny farany

Ambaran’i Jesoa mazava  tsara  eto fa hisy famantarana maro hiseho , mialohan’ny hiavian’ny farany . Ny famantarana  dia natao hiomanan’izay mahafantatra ny heviny . Manaiky ho iraka vavolombelon’ny Tompo isika ka miomana sy miambina fatratra ,satria efa miseho  lany etsy sy eroa ireo famantarana  nambaran’i Jesoa . Maharitra amin’ny finoana an’i Jesoa ihany koa isika irany no sady miezaka ny hitory ny Filazantsara amin’ny firenena rehetra . Izay miandrandra ny hiavian’ny Tompo indray dia tsy maintsy miezaka amin’ny fitoriana ny fampielezana ny Filazantsara .

Fanontaniana:

Inona avy no voalazan’ny fanekem-pinoana momba an’i Kristy ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha II / Jolay 2017

Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara

 

Ka ny hamaroan’ny ratsy,

ny fihanaky ny loza,

ny hatevin’ito haizina

izay manarona ny tany,

sy ny loto tsy hita intsony,

manempotra ny fiainantsika,

aza ataonao mahakivy,

aza ataonao fialana

hampiraviravy tanana,

ka hanjary hialana tsiny

tsy hitenenanao intsony

O, diso ianao :

Fa moa tsy ny haizina

Iny indrindra no ilana

Ny fanilonao hirehitra ?

Moa tsy ny olana mihitsy

No fanoitra hanainga antsika

Mba hitady vahaolana ?

Moa ve tsy ny halotoana

No mihantsy antsika rehetra

Hanadio ka hanadio ?

Fa iza no salama saina

Hanadio izay tsy maloto ?

 

Koa raha misy re ny haizina,

Itondray ny fahazavana !

Koa raha misy re ny aretina,

Ento eo ny fanafody !

Koa raha misy ny hadalana,

Ento eo ny fahendrena:

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

IRAKO Andriamahazosoa Ammi

Filohan’ny FJKM

Vaovao farany

FILAZANA . Azontsika mpamaky ny tranokalam-pifandraisana atao ny manokatra ny konkordansan‘ny Baiboly avy eo amin’ny rohy eo amin’ny pejy voalohany……

FANASANA. -Ny Filoha sy ny Komitin’ny  Arsiva  sy Tranombakoka FJKM. -Ny Tale sy ny Mpiara-miasa aminy . -Ny Fikambanana mpanohana…..

Fandaharana iombonana ALAHADY 13 AOGOSITRA 2017 . Feon-java-maneno Fiarahabana apostolika Fiderana sy fisaorana ny Tompo: Sal.145/ 18-21(Rehetra) Hira  824 :1;4…..

 Faha-50 taonan’ny FJKM sy ny faha-200 taona nahatongavan’ny Misiona LMS. NDAO HO ANY ANTSIRANANA ISIKA ! Ny Filohan’ny FJKM : IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA…..

Manaiky ho vavolombelon’ny Tompo ny irany Ny perikopa voalahatra amin’ireo alahady roa farany, amin’ity volana ity, no hiaraha-mijery eto; saingy…..

Ao amin’ny fivarotam-boky ANTSO Analakely.      Misokatra nanomboka ny talata 11 Jolay lasa teo ny « Cyber » ao amin’ny trano fivarotam-boky…..

Perikopa

Manaiky ho vavolombelon’ny Tompo ny irany

  30 Jolay 2017 – Ala. VII man. Trinite – TPM sy IFRP
Eze. 2: 1-3: 3/Jao. 17: 6-19/Efe. 6: 14-20

  23 Jolay 2017 – Ala. VI man. Trinite
Mal. 3: 1-7/Mat. 24: 1-14/Asa. 14: 1-10

  16 Jolay 2017 – Ala. V man. Trinite – Samp. Fivondronana Laika
Eks. 7: 14-25/Mat. 11: 2-15/Gal. 1: 11-24

  09 Jolay 2017 – Ala. IV man. Trinite – Sam. Tanora Kristiana
I sam. 23: 1-5/Jao. 1: 19-28/I Pet. 5: 1-11

  02 Jolay 2017 – Ala.III man.Trinite
Jer 26.8-15 / Jao 20.21-23 / Asa 5.17-32

FJKM Fahazavana

Ny sabata