Mofonaina

Talata 19 Septambra 2017 .

Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompo 

1 Korintiana 4.14-21

Ilay  mpanompo  alaina tahaka 

Asehon’i Paoly  eto  ny fifandraisana manokana eo  aminy  sy ny kristiana tao Korinto  mba hahafahany  mananatra  sy manitsy  azy ireo.

1-Mitaona olona ho an’i Jesoa Kristy

Asa fanompoana  miavaka no niantsoan’ Andriamanitra  an’i Paoly  Apostoly . Mitory  ny Filazantsara any  amin’ny Jentilisa  , mitaona  olona  ho an’i Jesoa Kristy  . Asehony  eto  fa mety  ho maro  ireo olona tonga nitory  ny Filazantsara  tamin’ireo kristiana  tao  korinto  fa miavaka kosa i Paoly. Izy  no manambara  voalohany  ny Filazantsara  ho azy ireo  . Zava-dehibe  tamin’i Paoly ny hahatonga  azy ireo  ho Zanak’ Andriamanitra , miaina  ny famonjen’i Kristy  . Ny olona mitory  marina ny Filazantsara  dia tsy menatra milaza sy maneho  ny asa  fanompoana notanterahiny .

2-Maneho  fitondrantena  miavaka 

Rehefa nandray ny Filazantsara  ny olona dia tokony hiova mifanaraka amin’izany ny fiainany  . Tsy araka  izany anefa  ny fiainan’ny kristiana sasantsany tao Korinto . Manoloana izany  dia mitaona  ny kristiana  tao Korinto  haka tahaka  ny fitondrantena  mendrika  ny maha- kristiana izay aseho  i Paoly  Apostoly  . Ny mpino   miaina  ny Filazantsara  dia maneho   tokoa fitondrantena miavaka  ho  fianarana  ho  an’ny  hafa  . Mijoro  ho vavolombelon’ Ilay Mpamonjy  azy  amin’ny sehatra rehetra  misy  azy amin’ny fitondrantena  mampiavaka  ny Zanak’ Andriamanitra .

Fanontaniana:

Fomba  ahoana  no entinao  maneho  amin’ny hafa  fa Zanak’ Andriamanitra ianao ?

Birao  Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny filoha / Antso avo II .

 

Ry Andriamanitra velona ô, havaozy sy ovay izahay”!.

2-Manao antso avo izahay mba hanova fomba fisaina sy fomba fiaina isika ka mba holalaina mihoatra noho ny tamin’ny lasa ny fiombonana sy ny fifankatiavana eo amin’ny samy mpanompon’Andriamanitra, na mpiray fiangonana, ny mpiray sampana, ny mpiara-miasa any amin’ny birao sy komity samihafa rehetra any. Dia samy hiezaka handefitra sy hifamela heloka isika, hifampihaino sy hifampandroso ao anatin’ny fanajana ny fandaminan’ny Fiangonana! “Ry Andriamanitra velona ô, havaozy sy ovay izahay”!.

Ry havana malala, araka ny ambaran’ny Fitsipiky ny FJKM and.265 8, moa dia “Raiamandreny” ny Filohan’ny FJKM. Koa antso avon’ny Raiamandreny ihany no ataonay. Tsy fanapahan-kevitra anaovana teny midina, fa antso avon’ny Raiamandreny mahatsiaro fa mbola hampamoahina “eo anatrehan’Andriamanitra sy I Kristy Jesoa, Izay hitsara ny velona sy ny maty” (2 Tim.4: 1).

(Jereo ao amin’ny bokikely Ny vinantsika FJKM Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara izay natomboka naely tany Antsiranana, ny manontolon’ity Hafatra ity raha mahaliana anao)

 

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi , Mpitandrina 

Filohan’ny FJKM

 

Vaovao farany

Vaovao farany mahakasika azy ireo ireo Mpiomana ho Mpitandrina Taona Fahaefatra Niharam-boina ny 18 Septambra 2017 . 8 no maratra…..

FISAORANA  Isaorana ny Tompo fa tontosa soa aman-tsara ny Fanompoam-pivavahana fisaorana sy fiderana an’ Andriamanitra noho ny Ivon’ ny fankalazana…..

Fandaharana iombonana  Sampanasa Fikarohana sy Fandalinampinoana  Alahady 24 Septambra 2017  Feonjavamaneno Fiarahabana Apostolika Fiantsoana sy fiderana ny Anaran’ny Tompo 

TSY AZO AMPINDRAMINA HO AN’ NY FIVAVAHANA HAFA NY TRANO FIANGONANA Teo amin’ny lahatsoratra hafa, dia nanolotra ireo antony avy…..

  Lycée Lovanavela Ambodihady Vaovao  Sekoly mijoalajoala, tsy manan-tsahala efa be mpahalala, manara-penitra no notokanana ny Alahady 10 septambra 2017…..

  Fifaninanana Hira Faneva sy Logo faha-150 taona Noho ny fankalazana ny faha-150 taona ny FJKM Tranovato Rasalama Martiora Ambohipotsy(…..

Perikopa

Aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompo

  24 Septambra 2017-Ala XX .Trin SampAsa FFP
Jos 24.14-24 / Jao 9.24-38 / Rom 10.5-15

  17 Septambra 2017-Ala XIV man.Trin
1 Sam 17. 38-51 / Mar 15 .37-40 / Gal 2.11- 21

  10 Septambra 2017 – Ala.XIIIman.Trin.SampAsa AFF
Dan3.13-18 /Mar 8.34-38 / 2 Tim 1.6-12

  03 Septambra 2017 – Ala.XIIman.Trin
Sal 25.1-7   / Mat 27.57-61  / Jak  5.13-18

FJKM Fahazavana

Ny sabata