Mofonaina

Alatsinainy 21 Aogositra 2017 .

Mandresy fijaliana ny vavolombelon’ny Tompo

Asan’ny Apostoly 7,51-56

Ny mampiavaka ny mpandresy

1-Manana fahasahiana

Tsy nisalasala i Stefana nanambara mivantana ny toetran’ireo nifanatrika taminy:Mafy hatoka,tsy voafora fo sy sofina,manohitra ny Fanahy Masina mandrakariva,mpanenjika ny mpaminany,mpamadika,mpamono.Hita araka izany fa manana fahasahiana feno i Stefana.Ankehitriny dia tsikaritra  fa na dia fantatry ny mpitarika sasany aza ny ditran’ny ondriny dia sadaikatra izy hanitsy sy hananatra.I Jesoa ihany koa dia nilaza mivantana ny toetr’ireo Fariseo sy mpanoradalàna mpihatsaravelatsihy.

2-Manana fanantenana

Ny olona tsy manana antoka ny fiainana mandrakizay dia mihorohoro eo anatrehan’ny fahafatesana.Tsy mba toy izany i Stefana fa vao maika nanamafy ny fanantenany ny lalan-tsarotra natrehany.Ny voninahitr’Andriamanitra no hitan’i Stefana ary feno ny Fanahy izy.Mandresy ny fijaliana ny fanantenana.Toy izany koa isika:fantaro fa ny anton’ny ady izay atrehantsika dia izay hahatonga antsika ho mpandresy.Aoka tsy ho kivy fa fantaro ny fikasan’ny Tompo izay manomana  hoavy mamirapiratra ho anao.

Fanontaniana:

Moa misy manana fahasahiana sy fanantenana tahaka an’i Stefana ve  ny ankamaroan’ny mpitory Filazantsara ankehitriny?

 

Hafatry ny Filoha / Aogositra 2017 .

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

 

Aza resin’ny hakiviana

Noho ny fitomboan’ny ratsy

Sy fihanaky ny loza !

Aza alaim-panahy hiala

An-daharana raha toa

Toa mahery ny haratsiana.

Aza mety ho vaky sambo

Raha sendra misafotofoto

Ny tafiotran’ny tsy tia

Izay manenjika, mifofo.

Avilio ny masonao

Tsy hibanjina an’ireny

Ka ny Tompo no jereo.

I JesoaTompo dia mahery

F’efa niaritra tokoa

Ka nigoka hatramin’ny farany

Ny kapoakany mafaitra;

Nefa fantatrao mazava

ny fandreseny tsy hay tohaina

ny maraina koan’ny Paska,

fa nitsangana nyTompo!

Anoloan’ny fandreseny

Dia tsy misy fahavalo

Mety haharesy antsika!

Anoloan’ny fandreseny :

Tonga bitika avokoa

ny fahavalo rehetra rehetra!

Koa mandehana, matokia!

I Jesoa Tompo no jereo:

 

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

 

Vaovao farany

                   MANDRESY FIJALIANA NY VAVOLOMBELON’ NY TOMPO” 20 Aogositra 2017 Fiarahabana Apostolika:…..

Nisokatra omaly 16 hatramin’ny 18 Aogositra 2017 ny Recyclage pastoral FJKM  taona 2017. MPITANDRINA VAVOLOMBELON’I KRISTY Izany no  lohahevitra iankinan’ny…..

Fandaharana iombonana ALAHADY 13 AOGOSITRA 2017 . Feon-java-maneno Fiarahabana apostolika Fiderana sy fisaorana ny Tompo: Sal.145/ 18-21(Rehetra) Hira  824 :1;4…..

  Tontosa soa aman-tsara ny « Fiderana Goavambe » natao tao amin’ny FJKM Ivandry Firaisana SPAA 10 , ny Alahady 06 Aogositra…..

Fisaorana . Ry Havana, Fifaliana ho anay mandrakariva ny miarahaba anao amin’ny anaran’ny Tompo Jesoa. Ny Filoha sy ny Birao…..

Fahaiza-mitantana Ny 19 Novambra no Andro Iraisam-pirenena momba ny trano fidiovana (WC). Nanomboka tamin’ny taona 2001 no nisian’izany, ary mitohy…..

Perikopa

  06 Aogositra 2017 – Ala. VIII man Trinité
Est 9. 1 - 5 / Lio. 21. 20 - 28 / 2 Tim 2. 8 - 13

FJKM Fahazavana

Ny sabata