Mofonaina

Alahady 18 Martsa 2018.

Mibebaha eo anatrehan’ny  Tompo

Jeremia  36.1-10

Mampibebaka ny  mpanjaka sy ny Joda Andriamanitra 

1-Mampanoratra  an’i Jeremia  Andriamanitra 

Raketina  an-tsoratra  ny Tenin’ Andriamanitra   ampitaina amin’ny mpanjaka sy ny Joda . Miala nenina   aminy   ny  Tompo  mba hibebahany  ka hialany  amin’ny  fanompoantsampy  sy ny  tsy  fanekena  ny  sitrapon’  Andriamanitra  . Miantehatra  amin’ny Egyptiana  i Joiakima  mba hanoherana  ny Babyloniana  (2 Mpan 24 ) fa  tsy mihaino   izay  teny  entin’i Jeremia  avy  amin’i Jehovah . Manome  teny  hampitsaharana ny loza i Jehovah , raha  manaiky  ny   mpanjaka sy  ny  mpanapaka  aty ny Joda (and3)

2- Mampanoratra  an’i Baroka i Jeremia

Ampitain’ny  mpitantsoratr’i Jeremia  i Baroka  aamin’i Joda  sy ny  mpanjaka   ny  Tenin’i  Jehovah . Tsy  afaka   mankany  amin’nyTempoly   i  Jeremia  noho ny  antony   manokana , nefa  mbola  tsy tany amponja  izy  tamin’izany  ( jereo  19.26) . Tsy  voasakana ny  Tenin’ Andriamanitra  hampibebaka  ny  mpanjaka  sy ny vahoakany  . Tsy  manatanteraka  ny  fikapohana  Andriamanitra  raha  tsy efa nananatra  sy niala nenina .

3-Mampiala  amin’ny fivavahan-diso  Andriamanitra 

Mivavaka  sy   mifady hanina  ny Joda  fa tsy mihaino   ny  Tenin’ Andriamanitra  (and6). Fivavahana tsy   mampiala  amin’ny  fahotana  sy ny ratsy   ny  fivavahan’ny  Joda  . Mitarika  azy  i Jehovah   mba hanenina   sy  hiala   amin’ny  fahotany(and7) . Isany   no  fahamarinan’i Jehovah.

Fanontaniana:

Tena  manaiky  ny fahefan’ny Tenin’ Andriamanitra  ve  ny fiangonana sy   ny  mpitarika ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha / Martsa II

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

Na dia tena sarotra aza,

toy ny ady tsy sahaza,

izato ady atrehina eto

mafy sady mampisento !

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

Na dia kamo sy malaina

Aza ireo izay nantenaina,

Ka toa vitsy ireo izay sahy

Hijoro ho tena lehilahy!

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

Na dia hitanao fa tery

Ary ila hahavery

Aza izato lalanao,

fa ny Tompo momba anao!

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

Na dia toy ny vitsy foana

Ny vokatra azo manoloana,

Tsy araka ny nantenaina

Tamin’ny fikelezana aina!

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

Na misy aza mamarara,

Ny ezakao, tohizo tsara

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

 

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi , Mpitandrina 

Filohan’ny FJKM

 

 

Vaovao farany

Alahadin’ny  ny SAF/FJKM 18 Martsa 2018 Lohahevitra: MIBEBAHA EO ANATREHAN’NY TOMPO FANDAHARANA IOMBONANA Fanatrehana an’Andriamanitra Hira fanevan’ny faha 50 taonan’ny FJKM…..

Misy misandoka ny anaran’ny FJKM Misy groupe facebook antsoina hoe “FJKM-Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara” izay misy mpikambana marobe ao…..

HETSIKY NY ASA FIFANDRAISANA SY FAMPAHALALAMBAOVAO  FOIBE FJKM Hankalazaina manerana ny FJKM amin’ ny Alahady faha-25 Martsa 2018 izao ny…..

Nofanina ny mpamokatra fandaharana rehetra Tsy ny fitaovana ihany no ahitana fanatsarana ato anatin’ny Radio Fahazavana ho mariky ny fandrosoana…..

  Efa vita tanteraka ny “Pylone” eny Ambohibe Ilafy Nanao fitsidihana ny fizotry ny asa fananganana ny “pylone” ho an’ny…..

Perikopa

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO 

  4 .KAREMY III
Eze 18.27-32 / Mar 1.1-8/Asa 3.17-21

  11. KAREMY IV
2 Sam 24.10-17 / Lio 15.25-32 / Apo3.1-6

  25.Sampandrofia-AFIFAB FJKM
Zak 9.9-11 / Mat 21.1-11 / 1 Pet 2.1-10

  29. Alakamisy masina
Eks12.11-17 / Mat 26.17-29/ 1 Jao 5.10-12 

  30. Zoma masina
Sal 34.11-22 / Mar 15.26-38 / 1 Tim 1.12-16

FJKM Fahazavana

Ny sabata