Mofonaina

Alarobia 21 Febroary 2018.

Mihainoa ny  Tenin’ny  Tompo 

Marka 7.14-23

Ny mahaloto  ny olona 

1-Tsy ny sakafo 

Nanome tsiny   an’i Jesoa   ny fariseo   sy ny mpanora-dalàna satria tsy mba annaraka ny fampianarana voatolotry ny razana  izy ireo . Avy hatrany   dia nihinan-kanina  tamin’ny tànana  tsy  voasasa . Nampianatra   noho  izany  i Jesoa Kristy  fa ny sakafo miditra avy  any ivelany   miditra ao an-kibo , tsy mahakasika ny toetry ny fo . Araka izany  , tsy    ny sakafo  no mampaloto. Tsy  mampisaraka  ny olona  amin’Andriamanitra  ny fanajana  ny  fampianarana  voatolotry ny razana . Ny   fampianaran’ Andriamanitra  no tokony  kajiana sy tandremana fatratra .

2-Ny toetry ny fo

Ahariharin’i Jesoa Kristy  eto   fa ny  mivoaka  avy  ao  anaty  no tena mampahaloto  ny  olona  .Ny  toetry   ny  fon’ny  olona  tokoa mantsy  dia  miseho  hitan’ny rehetra . Ny  fo anaty  no maneho  ny maha-   olona ny olona . Avy  ao am-po  no miainga   ny fihetsehampo  , ny faniriana  .Koa  rehefa  tsy   madio  ny  fo   dia mitarika ny olona  ho  amin’ny faharatsiana , fandikana ny sitrapon’ Andriamanitra sy ny fitondrantena tsy mendrika izany  . Rehefa  madio  ny fon’ny olona   mitandrina  sy mankato  ny Tenin’ Andriamanitra  dia resy  ny fahotana  . Jesoa Kristy   dia efa  nilaza fa sambatra  ny madio am-po  , fa izy  no hahita  an’ Andriamanitra .

Fanontaniana:

Inona no toe-javatra  mahaloto  ny olona ? Misy  mahakasika  ny fiainanao ve ? Inona  no tokony ataonao ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha Feb 18 / Soraty ny tantara

Vontosy Filazantsara
Ny Nosy Madagasikara !

Andeha soraty ny Tantara

Na ho ratsy na ho tsara,

safidinao irery izany

saingy tadidio hatrany

fa ‘zay asa ataonao ‘zao

no voasoratra ho anao

tsy azonao fafana intsony,

k’alaovy ambany, alaovy ambony.

Ianao io ve

Manaiky handeha,

tena vonona hankato

Mba ho irak’i Jesoa?

Sa hinia ho bemarenina

Ka any am-parany hanenina

Fa naditra sy nanda

Satria kamo na tsy sahy?

Fa  ny Tompo mila anao

Ho mpiara-miasa izao

Fa tena betsaka ny vokatra,

ny varavarana misokatra

tokony hohararaotintsika!

Nahoana ianao no hangatsiaka?

Fa misy olo-marobe

Izay tsy mbola mahare

Ito Filazantsara

Eto Madagasikara,

olo-maro sesehena,

tian’ny Tompo hovonjena

olom-bery tena tiany!

Ianao no antsoiny ankehitriny.

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

Irako Andriamahazosoa AMMI , Mpitandrina 

Filohan’ny FJKM

Vaovao farany

NY ARSIVA SY TRANOMBAKOKA FJKM dia misaotra an’Andriamanitra noho ny fahavitan’ny Alahadin’ny Arsiva izay nomarihina manokana tamin’ny fanompoam-pivavahana sy Rindran-kira…..

              NAMARANA NY FANKALAZANA NY FAHA-20 TAONA Rehefa nikatona nandritra ny fito taona ny Radio…..

SYNODAMPARITANY ATSINANAN’ ANKARATRA FAHAZAVANA (FAHA38) Nanatanteraka fambolen-kazo Nifamotoana teo amin’ny ivon-toeran’ny Synodamparitany  Atsinanan’Ankaratra Fahazavana (38), ny Kristiana, ny Mpitandrina sy…..

KOMITIN’NY JOBILY FAHA-50 TAONAN’NY FJKM Izao taon-jobily izao dia taom-panafahana Nampahatsiahy ny tantaran’ny FJKM ny Komitin’ny Jobily faha-50 taonan’ny FJKM…..

Ny Foibe Arsiva sy Tranombakoka  dia manolotra  anao  Alahady 18 Febroary 2018 , 10 ora maraina  : Fanompoampivavahana FJKM Tranovato…..

17Fandaharana iombonana  Alahady 18 Febroary 2018   Fidirana: Feon-javamaneno na Antoko Mpihira Fiarahabana Apostolika : I Kor. 1 :3 Amena Fiantsoana…..

Perikopa

  25. KAREMYII.
I Sam 15.16-29 / Jao 8.4-15 / Asa 13.44-52

  18. KAREMY /Arsiva FJKM.
Jer 2.4-13 / Mar 7.14-23 / Heb 3.7-15

  11. Ala V man Epifania/ Ala Baiboly
Jos 3.9-17 / Lio 8.4-15 / Jak 1.16-25

  4. Ala IV man Epifania
Deo5.25-30 / Jao 10.22-30 / 1 Tes 2.13-16

FJKM Fahazavana

Ny sabata