Mofonaina

Talata 28 Febroary 2017

Vavolombelon’ny fanekeny ny Tompo

 

JAONA 7.37-39

Jesoa no rano  velona mahafaka hetaheta

Na eo  aza ny rano  sotroina isanandro dia mihatra  amin’ny olona rehetra  kosa ny hetaheta ara-panahy . Zavatra telo no ambaran’i Jesoa  ho anao anio .

1-Mahatsiarova ho mangetaheta

Tsy hitady rano  ny olona raha  tsy  mahatsiaro  ho mangetaheta , tsy  hahatsiaro  hitady  an’i Jesoa   ny olona raha  tsy mahatsiaro  tena ho mpanota . Ilay mpamory  hetra nandeha  tany amin’ny Tempoly mba hivavaka  dia nanao  hoe : « Mamindra fo amiko  mpanota » . Mahatsiarova  tena! .

2-Aoka  hanatona ny rano

Rehefa  nahatsiaro  ho  namadika  Rà marina i Jodasy dia tsy  nanatona  an’i Jesoa  mba hibebaka izy fa namoy fo ka lasa namono tena . Tsy ampy  ny fahatsiarovana  fotsiny ho mangetaheta  kanefa tsy  misy ezaka  atao . Tahaka  izany  ireo olona  izay  mahalala  fa tena  ilaina ny mandeha  miangona  any am-piangonana kanefa  tsy  manetsika ny tongony akory .

3- Misotroa!

Rehefa  nasain’ Andriamanitra  hikapoka ny vato i Mosesy  dia nivoaka  ny rano   ho an’ny olona  izay nangetaheta . Raha sendra  tsy nisotro  izany kosa ny olona dia hangetaheta ihany izy na dia efa eo aza  ny rano . Hoy i Jesoa : « izay   mino Ahy   dia hisy onin’ny rano velona  hiboiboika  avy ao an-kibony »(and38).

Fanontaniana :

Aiza ho aiza  amin’ireo dingana ireo  no misy anao ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

 

 

Hafatry ny Filoha

 

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

ALEFASO NY VAOVAO O!

      Deraina ny Tompo fa miasa amin’ny fomba  tsy takatry ny saina mihitsy ny Tompo ary miasa mahery ny Fanahy Masina. Any rehetra any, any amin’ny Synodam-paritany, any amin’ny Fitandremana, any amin’ny Fiangonana any, misy hetsika lehibe atao manerana ny sahan’ny FJKM ankehitriny. Ny endrika isehoany no samihafa, ny dingana atao no tsy mitovy, fa ny iraisany dia: tsy misy mipetrapetraka intsony any fa samy manao izay ho afany! Isaorana an’Andriamanitra lehibe izany.

      Koa, araka ny antso manokana efa natao, dia anterina etoana ny fangatahana aminareo rehetra mba handefa izay hetsika ataonareo havoaka eto amin’ny gazetintsika. “ Ambarao izay nataon’ny Tompo” taminareo sy tamin’ny alalanareo ary niaraka taminareo! Tantarao ho fifampaherezana sy ho voninahitr’Andriamanitra! Misaotra mialoha antsika rehetra fa tena hahasoa sy hampahery tokoa izany tantaran’ny hetsika samihafa ataontsika izany!

Dia ho voaporofo fa tsy teny foana akory ny vinantsika hoe:

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina

Filohan’ny FJKM

 

 

Vaovao farany

  Miara-miasa amin’ny tetikasa MAHAY Nitombo iray ny birao eo anivon’ny Foibe FJKM-trano Ifanomezantsoa Analakely. Notokanana ny Zoma 17 Febroary…..

RAHA TE HO MPITARIKA KRISTIANA Misy Mpitarika samihafa amin’ny sehatra maro. Eo ny mpitarika orinasa, eo ny mpitarika fikambanana tsotra…..

FANTARO NY ZAVATRA REHETRA Ny fanadihadiana manaraka eto, dia ijerena izay tokony hahatonga ny Fiangonana hahay mitantana ny olona ao…..

Vavolombelon’ny fanekeny ny Tompo   Ny perikopa amin’ny Alahady roa farany amin’ity volana febroary ity no iarahana mijery eto. Izany…..

Ny Fitandremana                 Hilaza ny efa iaraha-mahita raha hanoratra ny amin’ny Fitandremana etoana. Ny Fitandremana no ambaratongan-drafitra fototra ato amin’ny…..

PERIKOPA HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA Mba hisian’ny tena fiombonana dia nokendrena ho voarafitra ao anatin’ity perikopa ity na ny perikopa nalahatry ny…..

Perikopa

VAVOLOMBELON'NY FANEKENY NY TOMPO

  26 febroary 2017 – Alahady VIII man. Epifania
Jer 31:31-34 / Jao 7:37-39 / Heb 10:11-18

  19 janoary 2017 – Alahady VII man. Epifania – Arsiva FJKM
Lev 26:40-45 / Mat 22:34-40 / ITim 6:11-16

  12 febroary 2017 – Alahady VI man. Epifania / Alahadin’ny Baiboly
Sal 105:7-15 / Lio 22:14-20 / IKor 11:23-26

  5 febroary 2017 – Alahady V man. Epifania
Gen 17:1-8 / Lio 1:67-75 / Gal 3:15-18