Mofonaina

Alarobia 01 Martsa 2017

VAVOLOMBELON’NY  FANANARANY  NY  TOMPO

AMOSA 8.1-14

Ilay Andriamanitra  mananatra ny olony

 

1-Andriamanitra  mahita  ny fiainan’ny olona

Miaina  anaty  faharatsiana tanteraka ny olona . Manjaka  ny fitiavantena  ny tsy fiheverana ny hafa. Mijanona ho fombafomba  ny fivavahana . Mamatotra  ny  toetra  faharatsiana .Miseho  ny fanambakana  ny hafa , fanaovana  varotra tsy araka  ny  tokony  ho izy  ( mangala-danja ary vary ratsy no amidy ) , misy  aza ireo  miezaka  manao  izay hampahantra  ny mpiara-belona  aminy  amin’ny alalan’ny fanambakana  samihafa . Tsarovy  fa tsy  misy  miafina amin’ Andriamanitra  ny  ataonao . Noho  izany  , ialao  ny faharatsiana . Mirosoa  ho amin’ny  fivavahana marina.

2-Andriamanitra mamerina  ny olona  amin’ny  marina

Miharihary  eto  fa mamaly  ny olona  araka ny asa nataony  Andriamanitra . Tapaka  ny fifandraisan’ny olona  Aminy  , fitsarana  miavaka  no ataony  entina  manitsy  sy mananatra ny olona .  Miova manontolo . Hiaina    ao anatin’ny aizina  ny olona satria  tsy hiseho  ny masoandro . Fijaliana  sy fahoriana  lehibe  no hanapaka  ny fiainan’ny olona indrindra  ireo  nanambaka ny mpiara- belona taminy . Fitiavana Andriamanitra , tsy avelany hitoetra  amin’ny faharatsiana ny olona noho izany  mananatra sy  manitsy  Izy . Raiso am-pitiavana  izay fananarana ataony ho anao  ka manaraha Azy amin’ny làlana marina .

Fanontaniana :

Nahoana  no misy  olona miandry  anarina vao mibebaka ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE  FJKM

 

Hafatry ny Filoha

 

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

ALEFASO NY VAOVAO O!

      Deraina ny Tompo fa miasa amin’ny fomba  tsy takatry ny saina mihitsy ny Tompo ary miasa mahery ny Fanahy Masina. Any rehetra any, any amin’ny Synodam-paritany, any amin’ny Fitandremana, any amin’ny Fiangonana any, misy hetsika lehibe atao manerana ny sahan’ny FJKM ankehitriny. Ny endrika isehoany no samihafa, ny dingana atao no tsy mitovy, fa ny iraisany dia: tsy misy mipetrapetraka intsony any fa samy manao izay ho afany! Isaorana an’Andriamanitra lehibe izany.

      Koa, araka ny antso manokana efa natao, dia anterina etoana ny fangatahana aminareo rehetra mba handefa izay hetsika ataonareo havoaka eto amin’ny gazetintsika. “ Ambarao izay nataon’ny Tompo” taminareo sy tamin’ny alalanareo ary niaraka taminareo! Tantarao ho fifampaherezana sy ho voninahitr’Andriamanitra! Misaotra mialoha antsika rehetra fa tena hahasoa sy hampahery tokoa izany tantaran’ny hetsika samihafa ataontsika izany!

Dia ho voaporofo fa tsy teny foana akory ny vinantsika hoe:

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina

Filohan’ny FJKM

 

 

Vaovao farany

FANASANA. Ny Birao Nasionalin’ny Vehivavy Kristiana Mpiara-Mivavaka dia faly  manasa anareo  handray anjara  amin’ny Fanompoampivavahana  fankalazana  ny « Andro Fiaraha-mivavaky  ny…..

  FANASANA   Ny Fitandremana FJKM Tranovato Faravohitra sy ny Mpitandrina RAVALINOMENJANAHARY Lala Emmanuel mianakavy  dia manasa  anao am-pitiavana  hiara-…..

SAMPANA  DORKASY  FJKM.  » Koa aza menatra  ny ho vavolombelon’ny Tompontsika »  (2 Tim 1.8a)  « Fa Izy no fihavanantsika »  (Efe 2.14)…..

  Miara-miasa amin’ny tetikasa MAHAY Nitombo iray ny birao eo anivon’ny Foibe FJKM-trano Ifanomezantsoa Analakely. Notokanana ny Zoma 17 Febroary…..

RAHA TE HO MPITARIKA KRISTIANA Misy Mpitarika samihafa amin’ny sehatra maro. Eo ny mpitarika orinasa, eo ny mpitarika fikambanana tsotra…..

FANTARO NY ZAVATRA REHETRA Ny fanadihadiana manaraka eto, dia ijerena izay tokony hahatonga ny Fiangonana hahay mitantana ny olona ao…..

Perikopa

VAVOLOMBELON'NY FANANARANY NY TOMPO

  5 martsa 2017 – Karemy I
Oha 4 : 1-9 / Lio 3 : 7-14 / Rom 9 : 14-18

  26 martsa 2017 – Karemy IV / Asa fifandraisana FJKM
IIMpa 22 : 15-20 / Mat 9 : 9-13 / Heb 12 : 1-6

  19 martsa 2017 – Karemy III / Sampanasa SAF
Eze 33 : 7-9 / Mar 13 : 28-37 / IKor 10 : 6-12

  12 martsa 2017 – Karemy II
SAl 2 : 10-12 / Mat 7 : 24-29 / Titosy 2 : 11-15