Mofonaina

Talata 20 Febroary 2018.

Mihainoa ny Tenin’ny Tompo 

1 Jaona 4.4-6

Ny olona  mahay manavaka ny fampianarana 

Mampitandrina  ny mpino  manoloana ny fisian’ny fampianaran-diso i Jaona . Fantaro   izay  ireo  mampianatra ?

1-Manana  ny Fanahy masina 

Mananatra   ny kristiana  i Jaona   mba tsy hinohino foana  ny fanahy rehetra . Miankina amin’ny fanahy miasa  ao anatin’ny olona ny fampianarana ambarany . I satana  dia miezaka  mandrakariva  ampirenireneny  ny olon’ Andriamanitra . Kanefa  rehefa manaiky tarihin’ny Fanahy masina  dia mahay manavaka  ny fampianarana marina  amin’ny fampianaran-diso ny  mpino . Tsarovy  fa miaina  eto  anivon’izao tontolo izao  isika , maro   ireo karazam-pampianarana  miseho   ankehitriny . Meteza  hotarihan’ny Fanahy masina  ianao   dia hiorina  tsara  amin’ny finoana , hitoetra  amin’ny famonjena  efa notanterahin’i Kristy .

2-Tena olon’ Andriamanitra 

Ambaran’i Jaona  eto   fa iraka  avy amin’ Andriamanitra  izy .  Iraka  maneho  ny fahamarinana araka an’ Andriamanitra . Ny tena  olon’ Andriamanitra   miombom-piainana amin’ Andriamanitra  « mahalala an’ Andriamanitra  » mahay  mihaino  , mahay mandray  ny fampianarana  entiny . Izao  tontolo izao  ihany  no afaka  mifampihaino  , mifampizara  fampianarana . Ampitandremana fatratra noho izany  ny  mpino  tsy handray  ny fampianarana mifanohitra  amin’ny finoana  marina mahakasika an’i Jesoa Kristy  , Ilay Andriamanitra tonga nofo  namonjy  ny olona rehetra .

Fanontaniana:

Nahoana no misy  olona efa nandroso   tamin’ny  fanompoana   kanefa  nihemotra noho  ny  fandraisana fampianarana hafa?

 

 

 

 

Hafatry ny Filoha Feb 18 / Soraty ny tantara

Vontosy Filazantsara
Ny Nosy Madagasikara !

Andeha soraty ny Tantara

Na ho ratsy na ho tsara,

safidinao irery izany

saingy tadidio hatrany

fa ‘zay asa ataonao ‘zao

no voasoratra ho anao

tsy azonao fafana intsony,

k’alaovy ambany, alaovy ambony.

Ianao io ve

Manaiky handeha,

tena vonona hankato

Mba ho irak’i Jesoa?

Sa hinia ho bemarenina

Ka any am-parany hanenina

Fa naditra sy nanda

Satria kamo na tsy sahy?

Fa  ny Tompo mila anao

Ho mpiara-miasa izao

Fa tena betsaka ny vokatra,

ny varavarana misokatra

tokony hohararaotintsika!

Nahoana ianao no hangatsiaka?

Fa misy olo-marobe

Izay tsy mbola mahare

Ito Filazantsara

Eto Madagasikara,

olo-maro sesehena,

tian’ny Tompo hovonjena

olom-bery tena tiany!

Ianao no antsoiny ankehitriny.

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

Irako Andriamahazosoa AMMI , Mpitandrina 

Filohan’ny FJKM

Vaovao farany

              NAMARANA NY FANKALAZANA NY FAHA-20 TAONA Rehefa nikatona nandritra ny fito taona ny Radio…..

SYNODAMPARITANY ATSINANAN’ ANKARATRA FAHAZAVANA (FAHA38) Nanatanteraka fambolen-kazo Nifamotoana teo amin’ny ivon-toeran’ny Synodamparitany  Atsinanan’Ankaratra Fahazavana (38), ny Kristiana, ny Mpitandrina sy…..

KOMITIN’NY JOBILY FAHA-50 TAONAN’NY FJKM Izao taon-jobily izao dia taom-panafahana Nampahatsiahy ny tantaran’ny FJKM ny Komitin’ny Jobily faha-50 taonan’ny FJKM…..

Ny Foibe Arsiva sy Tranombakoka  dia manolotra  anao  Alahady 18 Febroary 2018 , 10 ora maraina  : Fanompoampivavahana FJKM Tranovato…..

17Fandaharana iombonana  Alahady 18 Febroary 2018   Fidirana: Feon-javamaneno na Antoko Mpihira Fiarahabana Apostolika : I Kor. 1 :3 Amena Fiantsoana…..

FILATSAHAN-KOFIDIANA HO TALEN’NY SAMPANASA FFP FOIBE FJKM Mpitandrina voatokana vita fiofanana tamin’ny Faculté de Théologie neken’ny FJKM. Manana ny mari-pahaizana…..

Perikopa

  25. KAREMYII.
I Sam 15.16-29 / Jao 8.4-15 / Asa 13.44-52

  18. KAREMY /Arsiva FJKM.
Jer 2.4-13 / Mar 7.14-23 / Heb 3.7-15

  11. Ala V man Epifania/ Ala Baiboly
Jos 3.9-17 / Lio 8.4-15 / Jak 1.16-25

  4. Ala IV man Epifania
Deo5.25-30 / Jao 10.22-30 / 1 Tes 2.13-16

FJKM Fahazavana

Ny sabata