Mofonaina

Alarobia 29 Martsa 2017

VAVOLOMBELON’NY TOMPO NY FANANARANY

Lioka 6.41-49

Diniho ny làlanao

1-Mahaiza mandini-tena

Aza maika  hitsara  ny namanao  ianao . Fantaro  aloha   ny tenanao   sy ny ataonao . Tena mifanaraka  amin’ny sitrapon’ Andriamanitra ve sa ny   sitrapon’ny tenanao  no mibaiko anao . Tarafo eo  amin’ny atao  sy ny fiainan’ny olona  ny tena  maha-kristiana  azy  araka ny voalaza  hoe : « samy fantatra amin’ny voany ny hazo rehetra  » . Noho  izany , mahaiza ianao  mandini-tena . Mananatra  antsika i Jesoa Kristy  hamantatra  ny tenantsika aloha . Mamoa  voa mendrika  ny maha- kristiana  anao tokoa va ianao ? Omeo  toerana eo amin’ny fiainanao ny Tenin’ Andriamanitra ?

2-Misehoa ho mpanompo mahatoky

Ny mpanompo  mahatoky  dia mahay manaja sy mankato ny tompony izay  manome  baiko   sy toromarika  azy . Ary toy izany  koa  ny mpianatra   manaraka  ny toromarika omen’ny mpampianatra . Matoky  fa ny mpampianatra  dia mitarika  ho amin’ny làlam-pahendrena mahasoa  hatrany . Takin’i Jesoa Kristy   araka izany hiseho   tokoa    ho tena mpanompo  mahatoky  na mpianatra  mahatoky  ireo  manaiky hanara-dia  Azy . Tena hanaja  sy hankato , hanaraka  ny teniny   satria ny teniny   dia teny marina mitondra  fiainana  mandrakariva  ho  an’izay  mandray izany . Na dia misy aza ny fitsapana tsy maintsy hilalaovana , ny olona miaina marina amin’ny tenin’i Jeosa Kristy  dia mahita  vahaolana  hatrany  , mandray  fandresena .

Fanontaniana:

Azonao  mazaina ve  ny anajra  toeran’ny Tenin’ Andriamanitra  eo amin’ny fiainanao ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha / Martsa 2017

 

Vontosy Filazantsara

Ny Nosy Madagasikara!

 

Mandrosoa ho any amin’ny lalina!

 

Baiko nataon’I Jesoa izany, araka ny Lio. 5.4 dia baiko manentana antsika hanao dingana vaovao. Mety ho tsy nahomby isika teo aloha, tahaka ny voalazan’io tantara io, saingy izao dia eo anoloantsika ny fahombiazana feno fahagagana raha Mankato Azy isika. Indreto  àry misy  toro-làlana hanampiana antsika indray, na isika mbola teo am-piofanana ka vao hirotsaka, na isika efa nirotsaka ka nanomboka nioty ny vokatra ary mbola hanohy.

1-Marihina fa fitaovana nomena hanainga na ity Vina ity ny trakitra “Vontosy Filazantsara” izay natomboka naely teny Antsonjombe tamin’ny 15 Janoary 2016. Mbola misy hatrany io trakitra io, ao amin’nyFivarotam-bokintsika FJKM, Antso Analakely. Mahazo mividy izay ilaina fa ampy ny natao printy 200 Ar. no vidiny ary tsy tokony hisy hanararaotra.

2-Marihina koa anefa fa tsy manolo ireo fitaovana rehetra efa nampiasaintsika hatramin’izay ity trakitra ity. Efa niara-niasa tamin’ny Fikambanana Campus pour Christ Madagascar hatrany isika, ohatra, araka ny fanapahan-kevitry ny Synoda Lehibe tany Ambatondrazaka tamin’ny 2014. Mety ireo takaitra toy ny “Boky Mavo”, ohatra, izay tena azo ampiasaina tsara mihitsy.

3-Dia toa izany koa, ny Fikambanana Gédéons dia mampiely Baiboly sy Filazantsara  maimaimpoana any amin’ny toerana samihafa (hotely, fonja, hopitaly …). Tena azontsika atao ny miara-miara miasa amin’ireo, fa tsy hahomby ny ezaka hataontsika hamonto filazantsara an’i Madagasikara raha tsy eo ny Soratra Masina.

4-Dia araka izany koa efa niara-niasa tamin’ny Fikambanana Mpiara-Mamaky ny Baiboly hatrany isika; ary na ny Fandaharana Mana isan’andro vokariny aza, dia efa hatomboka halefa ao amin’ny Radio Fahazavana. Koa afaka nifarimbona amintsika izy ireo amin’izao ezaka lehibe izao.

5-Anterina ny antso mba handefasana ny fitantarana ny ezaka nataonareo amin’ny TAFIKA MASINA ISAM-BOLANA, nanomboka tamin’ny volana Febroary teo. Alefaso mivantana aty amin’ny prezidansa izany. Fa voasoratra hoe: “Fa avy taminareo no nahenoan’ny tenin’ny Tompo, … teny tontolo eny no nielezan’ny lazan’ny finoanareo an’Andriamanitra” (1 Tes.1: 8).

Mahereza amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy

Vontosy Filazantsara

Ny Nosy Madagasikara!

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi

Mpitandrina, Filohan’ny FJKM

 

Vaovao farany

  MITANDREMA SAO VOAJONO !!! Efa fantatra ihany ny tetika fanjonoan’ny Franc Maçon ireo olona tiany hanatevin-daharana azy. Ity fijoroana…..

  Miroso manatanteraka ny « fiangonana mirotsaka » Hampakatra ny fari-piainan ‘ny kristiana sy ny fiaraha-monina mihitsy no imason’ny Synodam-paritany Bemaraha ankehitriny……

AFIFAB/FJKM Manamarika ny herinandron’ny fifandraisana Nanomboka ny talata 21 Martsa teo ka hatramin’ny Alahady 26 Martsa ny herinandron’ny fifandraisana. Manamarika…..

FANAZAVANA  PERIKOPA APRILY 2017   Mahery ny Tompo Andriamanitsika. Fantatra tao amin’i Jesoa Kristy izany heriny izany. Tsy tamin’ny alalan’ny…..

Ny Ambaratongam-pitondrana eo anivon’ny ambaratongan-drafitra Fitandremana   Ho fampahatsiahivana, ny FJKM dia manana ambaratongam-pitondrana izay manatanteraka fivoriana ho fiaraha-mitondra ny…..

FOIBE FITONDRAN-TSEKOLY FJKM Fahombiazana ny fanamarihana ny andron’ny sekoly tao Moramanga Telo andro, ny 15, 16 ary 17 Martsa lasa…..

Perikopa

VAVOLOMBELON'NY FANANARANY NY TOMPO

  5 martsa 2017 – Karemy I
Oha 4 : 1-9 / Lio 3 : 7-14 / Rom 9 : 14-18

  26 martsa 2017 – Karemy IV / Asa fifandraisana FJKM
IIMpa 22 : 15-20 / Mat 9 : 9-13 / Heb 12 : 1-6

  19 martsa 2017 – Karemy III / Sampanasa SAF
Eze 33 : 7-9 / Mar 13 : 28-37 / IKor 10 : 6-12

  12 martsa 2017 – Karemy II
SAl 2 : 10-12 / Mat 7 : 24-29 / Titosy 2 : 11-15