Mofonaina

Alarobia 20 Martsa 2019.

Fandalinana ny Boky 1 Mpanjaka

1 Mpanjaka 15.9-24

Takila maloka ila ity novakintsika ity:

1-Etsy andaniny :

Maharavo ny fandehanan’i Asa tamin’izay mahitsy teo imason’ny Tompo. Taorian’ireo tantara mahamenatra tamin’i Solomona sy i Rehoboama ary i Abia dia tena mahafaly ny mamaky ireo and 11-13. Ny tenan’i Asa nanao ny tsara , ny olona nanao ratsy nofaiziny , ny sampin-drainy nariany . Ary mahavariana , na ny reniny aza sahiny naetry tsy ho andriambavy satria efa nanao sampy. Hafanampo maha-te-hidera izany . Ary moa tsy mba irintsika ny holazaina toa azy koa hoe: « mahitsy teo imason’i Jehovah ny fon’i Asa tamin’ny andro rehetra niainany » (and 24) .

2-Tetsy ankilany :

Mampalahelo ny fifanarahany tamin’i Beni-hadada, mpanjakan’i Syria. Mampalahelo ny mamaky hoe: « Ary Asa naka ny volafotsy sy ny volamena rehetra izay sisa tamin’ny rakitry ny tranon’i Jehovah sy tamin’ny rakitry ny tranon’ny mpanjaka, ka natolony teo an-tànan’ny mpanompony , ary Asa mpanjaka nampanatitra azy tany amin’i Beni-hadada » (and 18) . Ary izany dia noho ny tahotra an’i Basa, mpanjakan’Israely izay namely azy. Ianao koa ve mba alaim-panahy hitady fiarovana hafa toy izany rehefa poritra noho ny ataon’ny fahavalo ka na dia ny fanaka masina aza dia afoy ho azy ?

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 3

Perikopa

Martsa: Manamasina fiainana ho an'ny Tompo

| | 24. Karemy II Alahadin'ny SAF FJKM
Jos 14.6-15 / Mat 5.13-16 / 1 Tes 2.1-12

| | 31. Karemy IV
2 Tant 29.1-11 / Mat 8.18-20 / 1 Pet 1.13-16

Aprily: Hazony ny famonjen'ny Tompo

| | 07. Karemy V
Sal 40.11-17 / Mat9.14-17 / 1 Tim 4.6-10

| | 14. SAMPANDROFIA
Isa 62.6-12 / Lio 9.57-62 / Rom 6.15-19

FJKM Fahazavana

Toriteny Mpitandrina Zarazaka Jean Louis

ZARAZAKA Jean Louis, Mpitandrina ,
Mahamasina / 20 01 2019