Mofonaina

Alatsinainy 10 Desambra 2018.

Fandalinana ny Boky 1 Samoela 

1 Samoela 21.1-16

Mizara roa ity tantaran’i Davida novakintsika ity :

1-Ny diany tao Noba 

Efa  any am-pandosirana  hamonjy ny ainy  noho ny fitadiavan’i Saoly  hamono  azy i Davida  izao  . Nitady vatsy sy fiadiana izy ary nomen’i Ahimeleka mpisorona . Ny  nomena azy dia « mofo masina » satria mofo aseho eo anatrehan’ Andriamanitra ary io mofo io dia ny  mpisorona  ihany  no  mahazo mihinana azy . Notsiahivin’i Jesoa ity tantara ity raha nanankiana ny  mpianany ny Fariseo (Mat 12.3-4) .Mariho ny fahamasinana notakiana taminy tamin’ny fandraisana izany . Fahamasinana takiana amintsika rehetra koa izany  amin’ny fandraisana ny fanasana masina

2-Ny diany tany Gata 

Tany am-pitsoahana izy dia tsy nahatsiaro tena ho voaaro intsony  tamin’ny tanin’ Israely ka lasa nankany  amin’ny tanin’ny  Filistina . Olo-malaza anefa izy ka tadidin’ny olona ny fiderana azy fony nandresy an’i Goliata . Saika nahita loza izy raha tsy nody adala . Ary io  no nanavotra ny ainy .Làlana mahagaga namonjen’ Andriamanitra  azy io ary nahavelom-piderana azy ka nandrafetany ny Salamo faha-34 (vakio ny fiandohan’io salamo io).Soa ihany fa Andriamanitra be famindrampo ny Andriamanintsika ka manaiky hamonjy antsika amin’ny fomba toa adaladala eo imasontsika olombelona aza.

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-3

Perikopa

Desambra: Mifalia amin'ny fitiavan'ny Tompo

| | 16. Advento III
Zak 2.14-17 / Mat 5.1-12 / Fil 1.12-18

| | 23. Advento IV
Deo 26.5-11 / Jao 1.14-18 / 1 Tes 5.12- 18

| | 25. KRISMASY
Mika 5.1-5 / Mat 2.6-12 / Rom12.9-13

| | 30. Alah.man.Krismasy-Fiantsoana-SEFALA
1 Sam 2.1-3 / Lio 1.39-56 / Fil 4.1-9

FJKM Fahazavana

TORITENY PDT AMMI 21 OCT MAHAMASINA

IRAKO Andriamahazosoa Ammi, Mpitandrina ,
Filohan’ny FJKM
Mahamasina / 21 10 18