Mofonaina

Alarobia 25 Aprily 2018.

Manolotra ny  fiainany  ny Tompo 

Marka 10.28-31

Ny  tombotsoan’ny  fanolorantena ho  an’ny Tompo  sy ny Filazantsara 

1-Tombotsoa amin’izao  andro ankehitriny  izao

Ambaran’ny and 29-30  fa fiombonam-piainana vaovao  ao  anatin’ny  fiainam-piankohonana vaovao , mihoatra  lavitra  (avy zato  heny ) noho ny teo aloha  no  raisin’ny  mpino  izay  mahafoy noho  ny amin’i Kristy  sy ny Filazantsara . Tsy manam-panahiana fa  tsy maintsy  honeran’ Andriamanitra  izay rehetra  nafoy . Manjary  miaina fiainana  tsara lavitra  sy ambony lavitra  mihoatra  ny teo aloha . Ambonin’izany  aza dia ambara  fa mbola hisitraka fanenjehana , izay  mariky  ny fiainan’ny  mpanara-dia an’i Kristy  ny  mpino  .

2-Tombotsoa amin’ny andro ho avy 

Misokatra midanadana ho  an’izay  nampandefitra  ny fanjakana mety lo tety  an-tany , noho ny  amin’ny  Tompo sy  ny  Filazantsara , ny varavaran’ny  fiainana mandrakizay . Fiainana miavaka  , tsy azo  ampitahaina amin’ny haren’izao tontolo izao  sy izay rehetra  momba azy  izany . Fiainana tsy  misy nenina , tsy  mahafaty  antoka, fa  tsara  tantana sy  ampy  mizara ho  an’ny  mpino  rehetra , araka  ny  fanoharan’i Jesoa  ao  amin’ny  Matio 19.30-20,16 . Kendreo  mba hibanjina ny fiainana mandrakizay  ny fahafoizantena ataontsika .

Fanontaniana:

Iadio hevitra  ny hoe: tombotsoan’ny mpino  ny fanenjehana.

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa

Aprily: Manolotra ny fiainany ny Tompo

| | 29. Ala IV man Paska
Gen 2.4-9 / Mat 20.20-28 / 1 Tim 2.1-7

Mey: Maneke hohavaozin'ny Fanahy Masina

| | 06. Alah. V man. Paska
Eze. 36. 22-30 / Mat. 12. 31-37 / I Tes. 1. 1-10

| | 10. Andro niakarana
Sal 57. 7-11 / Mar. 16. 14-20 / I Tim. 3. 14-16

| | 13. Ala.VIman.Paska-Sampana Lehilahy Kristiana
Fitom 5.19-22/Jao4.19-24/1Kor2.12-16

FJKM Fahazavana

Ny sabata