Mofonaina

Alahady 22 Septambra 2019.

Fandalinana ny 2 KORINTIANA

2 Korintiana 13.1-13

Eto dia manao hafatrafatra sy manao veloma i Paoly , toy ny fanaon’ny Raiamandreny amin’ny zanaka . Lesona ho antsika mpanompon’ Andriamanitra ny hoe :

1-Mamangy ny kristiana any an-toerana misy azy (and1)

Ataovy ho zava-dehibe amin’ny fampandrosoana ny finoan’ny kristiana ny famangiana azy , tsy ho tonga fahasahiranana na hampavesatra azy fa hitondra ny Tenin’ Andriamanitra ho fampaherezana (Deo 19.15).

2-Torio marina ny Tenin’ Andriamanitra (and4)

Ny teny fototry ny finoana kristiana no nabaribarian’i Paoly eto : Voahombo teo amin’ny hazo fijaliana Kristy . Velona noho ny herin’ Andriamanitra Izy , ary ao Aminy (mino Azy) dia hiara-belona Aminy . Aza amboamboarina araka izay itiavana azy ny Tenin’ Andriamanitra fa mbola hampamoahana amin’izany isika (Heb 13.17/Rom 9.1).

3-Mananatra sy mitarika ny kristiana handini-tena (and5-6)

Tariho mandrakariva ny kristiana handini-tena , hitodika amin’i Kristy . Antoky ny famonjena azy izany (Rom 12.3/Gal 6.1)

4-Mivavaha ho an’ny kristiana mba handroso izy (and7-9)

Asa fototra ataon’ny mpanompon’ Andriamanitra ny mivavaka ho an’ny kristiana . Jereo i Jesoa (Jao 17).

5-Mampahery sy mitondra teny mamy ary tsodrano ho azy (and 11-13)

Milaza ny fiainana ao amin’i Jesoa (1 Tim 1.1) . Manambara fiadanana (Asa 10.36/ Lio 10.5-6).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

Septambra: Manompoa ny Tompo amin'ny fahamasinana

| | 22. Ala.XVIman .Trinite-Sampanasa FFP
1 Tant 28.9-10 /Jao 15.1-8 /Rom 12.1-2

| | 29. Ala.XVII man.Trinite
Eze 20.39-44 /Mat 26.6-13 /Heb 12.25-29

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 06. Ala.XVIII.Trinite
Nom 11.23-27/Lio 7.36-50/1Kor 14.1-6

| | 13. Ala. XIX man.Trin-Radio Protestanta FFPM
1 Sam19.19-24/Jao 11.47-53/Apo11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17