Mofonaina

Alakamisy 02 Febroary 2023

LIOKA 4.38-41

Ny fahefan’ny Tenin’Andriamanira eo amin’ny olona dia mahatratra ny aretin’ny nofo (and39)

Ilay rafozam-bavin’i Petera dia tao an-tranony satria mety ho mpitondrantena ka lasa adidin’i Petera .Fomba fanasitranana mety tsy mahazatra ireo izay voatokana ho amin’ny fitsaboana ity fomba nanasitranan’i Jesoa ny rafozam-bavin’i Petera ity. Izao mantsy no voalaza : » Dia nitsangana teo akakiny izy ka noteneniny mafy ny tazo dia niala tamin-dravehivavy izany » . Io tenin’i Jesoa io dia nanome baiko tamin’ny feo avo ny tazo ,dia niala tokoa izany . Ny tazo nahazo ity vehivavy ity dia tao amin’ny nofony , ny vanintaolany. Hay manana fahefana amin’izay manjo ny nofo ny Tenin’i Jesoa .Tanteraka ilay teny ao amin’ny Ohabolana 4.22 « fa aina ho an’izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an’ny nofony rehetra »

Ry havana, indraindray mihevitra fa ny dokotera ihany no mahay manasitrana , dia hoy isika amin’izany hoe : tsy misy idiran’ny fivavahana ny aretina .Tsia , diso be isika ,manana fahefana handroaka ny aretina manjo antsika ny Tenin’i Jesoa . Raha toa harary isika amin’ny ho avy na dia tsy maintsy handeha dokotera aza,mialoha izany mivavaha aloha ka ento am-bavaka ny aretinao ,mihavàna amin’Andriamanitra aloha. Misy fotoana anie ny dokotera na dia manam-pahaizana aza dia mety tsy mahita ny fototra aretina manjo antsika e! satria fahefan’Andriamanitra ny manasitrana antsika fa tsy fahefan’olombelona. Izy rahateo no Tompon’ny aina .

Fanontaniana :

Rehefa marary ianao , iza no antsoinao voalohany mba hidodododoana ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2023

Febroary: NY FAHEFAN'NY TENIN'ANDRIAMANITRA

| | 05. Ala. V man.Epifania
Zak 1.1-6/ Mar 1.21-28 / Heb 1.1-4

| | 12. Ala.VI man.Epifania-Alahadin'ny Baiboly
1Mpan 13.1-6 /Lio 8.22-25/ 2 Tim 3.14-17

| | 19. Ala.VII man Epifania -Arsiva FJKM
Eks 20.18-26 / Jao 12.44-50 / Asa 19.11-20

| | 26. Karemy I
Deo 18.20-22 / Mar 2.1-12/ Heb 4.12-13

FJKM Fahazavana

Alahady 29 Janoary 2023