Mofonaina

Alakamisy 08 Desambra 2022

LIOKA 12.13-21

Valiteny nataon’i Jesoa Kristy tamin’ny fiangaviana nataon’ity lehilahy iray hananatra ny rahalahiny ny amin’ny fizarana lova .

1-Tsy azo ianteherana ny harena

Hoy ny and 15 « fa ny ain’olona tsy miankina amin’ny habetsahan’ny zavatra ananany ». Miady lova ny olona ,te-hanana zava-tsoa ,ny harena eto an-tany .Misy tokoa sokajin’olona tena variana amin’izany ka mahatonga ady ao anatin’ny fianakaviana rehefa misy fizarana tsy mitovy na tsy mahazo anjara araka ny fijery maha-olona .Mazava tsara anefa ny fanoharana nataon’i Jesoa Kristy eto fa na dia manana harena be dia be aza ny olona , manana vokatra mahafeno trano , rehefa tonga ny fahafatesana tsy mahavonjy azy ny harena , ary tsy mahatondra na inona na inona rehefa miala amin’ity tany ity .

2-Andriamanitra no tena harena

Hoy ny and 21 « toy izany izay mihary harena ho an’ny tenany nefa tsy manankarena ny amin’Andriamanitra  » .Mampitodika ny olona ho amin’ny tena harena i Jesoa Kristy. Na dia manana ny zavatra rehetra aza ny olona,mifarana eto an-tany ihany izany ,tsy mahavonjy,tsy maharo ny ainy ny fananana nohariany. Ambaran’i Jesoa Kristy fa olona adala ny olona toy izany (and20) .Na manao ahoana na manao ahoana ny toe-javatra atrehina eo amin’ny fiainana ,meteza hikatsaka ny tena harena dia ny fifandraisana amin’Andriamanitra . An’Andriamanitra ny fanjakana ka Izy no afaka mitahiry ny olona manana Azy hanana anjara tsara ao amin’izany fanjakany izany .

Fanontaniana:

Diniho ny voalaza ao amin’ny Mat 6.32-33

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022/2023

Desambra: An'NY TOMPO ny fanjakana

| | 11. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Dan 7:13-28 / Lio 19:11-28 / Apo 11:15-19

| | 18. Advento IV
Mik 5:1-5 / Lio 12:32-40 / 1Kor 15:24-28

| | 25. Krismasy - Fiantsoana SeFaLa
Isa 9:1-6 / Lio 1:26-33 / Apo 12:1-6

FJKM Fahazavana

amin’ny teny Anglisy