Vaovao farany Vondrom-piangonana anatiny

FFKM Toamasina /Fihaonambe

FIHAONAMBEM-PARITANY

Hateloana no nanatanterahina ny Fihaonambem-paritany FFKM teto Toamasina, tao amin’ny FJKM
TRANOVATO FITIAVANA, niarahan’ireo raiamandreny ara-panahy (4) efatra mirahalahy eo anivon’ny
FFKM izay tarihin’ny Filoha amperinasa, Prezida Synodaly NIRINARISON Emile Johnson William,
Mpitandrina. Nisy ny solontena avy any amin’ny Foibe FFKM «Révérend RANAIVOARIVELO Vonjisoa
Tahiana», Tonian’ny FFKM Foibe. Nahitana ireo mpitondra Fanjakana avy eto an-toerana: Atoa
AMBININTSOA Jean José, Préfet-n’i Toamasina, Atoa RAFIDISON Richard Théodore, Governoran’i
Toamasina, Atoa RAKOTONIRINA Nantenaina, Ben’ny Tanàna; Ary ireo antokom-politika misy eto an-
toerana sy ny Fiarahamonim-pirenena « Société civile».
Nisy ny fandalinana ara-tSoratra Masina: «FIANGONANA MPAMINANY» tarafina ao amin’ny «Jeremia».
Famelabelaran-kevitra niompana tamin’ny hoe: “ny Ekionemisma sy ny Fahavanana Malagasy miorina
amin’ny 4F”; -“Fampahafantarana momba ny FFKM sy ny andrimaso FFKM”; – “Fijerena ny satan’ny
andrimaso sy tetikady fametrahana azy”.
Ny andro fahatelo no nanaovana ny angon-kevitra niainga avy tamin’ny Lohahevitra (4) efatra momba ny
FFKM, Politika, Fiarahamonim-pirenena « Société civile», ny Tontolon’ny toe-karena sy Sosialy eto
amin’ny Faritra sy manerana ny Nosy.
Nahatratra 100 mahery ny isan’ireo mpizaika ary tao anatin’ny fahavitrihana sy finiavana tanteraka no
niatrehana ity hateloana ny fihaonambem-paritany FFKM Toamasina ity.

Nirina ( Radio fahazavana Toamasina)

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA