Mofonaina

Alakamisy 02 Febroary 2023

LIOKA 4.38-41

Ny fahefan’ny Tenin’Andriamanira eo amin’ny olona dia mahatratra ny aretin’ny nofo (and39)

Ilay rafozam-bavin’i Petera dia tao an-tranony satria mety ho mpitondrantena ka lasa adidin’i Petera .Fomba fanasitranana mety tsy mahazatra ireo izay voatokana ho amin’ny fitsaboana ity fomba nanasitranan’i Jesoa ny rafozam-bavin’i Petera ity. Izao mantsy no voalaza : » Dia nitsangana teo akakiny izy ka noteneniny mafy ny tazo dia niala tamin-dravehivavy izany » . Io tenin’i Jesoa io dia nanome baiko tamin’ny feo avo ny tazo ,dia niala tokoa izany . Ny tazo nahazo ity vehivavy ity dia tao amin’ny nofony , ny vanintaolany. Hay manana fahefana amin’izay manjo ny nofo ny Tenin’i Jesoa .Tanteraka ilay teny ao amin’ny Ohabolana 4.22 « fa aina ho an’izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an’ny nofony rehetra »

Ry havana, indraindray mihevitra fa ny dokotera ihany no mahay manasitrana , dia hoy isika amin’izany hoe : tsy misy idiran’ny fivavahana ny aretina .Tsia , diso be isika ,manana fahefana handroaka ny aretina manjo antsika ny Tenin’i Jesoa . Raha toa harary isika amin’ny ho avy na dia tsy maintsy handeha dokotera aza,mialoha izany mivavaha aloha ka ento am-bavaka ny aretinao ,mihavàna amin’Andriamanitra aloha. Misy fotoana anie ny dokotera na dia manam-pahaizana aza dia mety tsy mahita ny fototra aretina manjo antsika e! satria fahefan’Andriamanitra ny manasitrana antsika fa tsy fahefan’olombelona. Izy rahateo no Tompon’ny aina .

Fanontaniana :

Rehefa marary ianao , iza no antsoinao voalohany mba hidodododoana ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha/Coliseum 2023

FAMINTINANA NY TENIN’NY FILOHAN’NY FJKM,

Dr IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA AMMI, MPITANDRINA

TENY ANTSONJOMBE

Noraisin’ny Filohan’ny FJKM ny Genesisy 2.4-17 ho fanentanany amin’ny fanatanterahana ireo adidy sy andraikitra sahanin’ny FJKM amin’ity taona 2023 ity, ka nilazany fa, ity taona 2023 ity dia : 1/ Taonan’ny Finoana. 2/ Taonan’ny asa. 3/ Taonan’ny fankatoavana;

1/ Taonan’ny finoana, satria mila miaraka amin’i Jesoa Kristy sady matoky Azy isika ho famitana ny vina rehetra, satria izay miaraka amin’Andriamanitra dia hisitraka ny harem-pahasoavany.

2/ Taona ny asa, satria izay miara-miasa amin’i Jesoa Kristy, dia miasa tsara sy manao asa tsara, (Salamo 119.68). Rehefa tsy hiasa kosa dia mipetraha tsara

3/ Taona ny fankatoavana, satria Jesoa Kristy dia Mpankato ny Rainy (Jaona 6.38), koa ankatoavy avokoa ireo sitrapon’Andriamanitra fantatrao

Tontolo tsara no noforonin’Andriamanitra iainan’ny olombelona izay nahitana tontolo maitso. Ny FJKM dia manao tetikasa “Ala FJKM” ho famerenana, ny tontolo maitso eto Madagasikara. Nambarany fa Fitoriana Filazantsara sy fiaraha-miasa amin’Andriamanitra ny famerenana ny tontolo maitso eto Madagasikara. Andriamanitra dia manaja ny safidin’ny olombelona tsirairay, na dia mandidy ny olombelona hisafidy ny sitrapony aza Izy, satria fahavelomana mandrakizay ny fankatoavana an’Andriamanitra (Un gramme d’obéissance vaut mieux qu’une tonne de connaissance).

Nanantitrantitra ny fiombonam-bavaky ny kristiana 24 ora amin’ny 24 ora ny tenany ka nilaza fa, efa misy ny taridalana mikasika izany, izay efa voafintina anaty boky iray, ka mila ananan’ny tsirairay.

Nohamafisiny ny herinandron’ny fianakaviana, izay tokony tanterahina isam-pitandremana isan-taona, satria mila arovana ny fianakaviana. Mila havaozina isan’andro ny fiainam-pitiavan’ny ankohonana, ho fanekena ny hazavan’ny herin’ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy, mba tsy ho potika ny fiaraha-monina sy ny Fiangonana.

Notsiahiviny ihany koa ny fanapahan-kevitry ny Synoda Lehibe tany Sambava, mikasika ny fametrahana sampandraharaha ho an’ny fampamokarana, izay isahana ny fitadiavana loharanom-bola maharitra isam-pitandremana, ka noresahany : 1/ Ny rano madio fisotro ara-pahasalamana mitondra ny anarana “Aina”, izay vokarin’ny FJKM, ka iandrasana ny taratasy fankatoavana avy amin’ny fitondram-panjakana ny famokarana sy ny fivarotana azy. 2/ Tanjona ny fanorenana sekoly vaovao miisa 111 (Sekoly 3 isaky ny Synodamparitany miisa 37), satria ny fanabeazana no fitaovana mahery vaika iray, hahafahana manova ho tsara ny firenena (Nelson Mandela). Sekoly 41 no efa tafatsangana ankehitriny. 3/ Tanjona ny fananganana oniversity 3, ka roa no tafapetraka ankehitriny (Iray ao Antsirabe; iray ao Mahajanga). Efa misy ny fangatahana avy amin’ny Faritra Toamasina ny hametrahana ilay oniversity faha 3. 4/ Ny fanatanterahana ny hetahetan’ireo mila vonjy mpiray tanindrazana, araka ny hery omen’Andriamanitra ny Fiangonana.    

Marturia Vavolombelona

                                                                                                                                

Vaovao farany

MASONTSIVANA

Fepetra takiana

TENY HOVAKIANA ISANANDRO DATY VAKITENY 1 Sal 119.105-112 2 Lioka 4.38-41 3 Ohab 7.1-5 4 Marka 5.35-43 5 Zakaria 1.1-6…..

AFiFaB FJKM Mamarana ny jobily volafotsin’ny Radio Fahazavana Ny Alahady 29 Janoary 2023 amin’ny 2 ora sy sasany eny amin’ny…..

Fametrahana Mpandrindra Faritra tao Alaotra Mangoro. Ho fampivoarana sy ho fampandrosoana ny fiarahamonina ifotony, ny  Fiangonana amin’ny alalan’ny SAF/FJKM dia…..

RY FIANGONAN`I JESOA Isika izao no ilay ambara ho Fiangonan`i Jesoa, Fa tsy ny vatan-trano loatra izay miorina eto an-dasy……

Perikopa 2023

Febroary: NY FAHEFAN'NY TENIN'ANDRIAMANITRA

| | 05. Ala. V man.Epifania
Zak 1.1-6/ Mar 1.21-28 / Heb 1.1-4

| | 12. Ala.VI man.Epifania-Alahadin'ny Baiboly
1Mpan 13.1-6 /Lio 8.22-25/ 2 Tim 3.14-17

| | 19. Ala.VII man Epifania -Arsiva FJKM
Eks 20.18-26 / Jao 12.44-50 / Asa 19.11-20

| | 26. Karemy I
Deo 18.20-22 / Mar 2.1-12/ Heb 4.12-13

FJKM Fahazavana

Alahady 29 Janoary 2023