Mofonaina

Talata 14 Aogositra 2018

Mitsangana hanohitra ny herisetra 

Ohabolana 6, 12-19

Ny loharanon’ny herisetra sy ny vokany

1 – Ny olona tena ratsy fanahy (and 12-15)

Mandehandeha sy tsy mitsahatra mandainga sy mamitaka ny ratsy fanahy ary manaratsy amin’ny lelany sady feno hafetsena. Fitaka ny asany sady manana paikam-pifandraisana amin’ny namany : mipi-maso, manao famantarana amin’ny tongony sy ny tànany ka miafina ho olo-marina amin’ny ataony. Io ilay lazain’i Jesoa hoe : « fasana milalotra fotsy » (Lio 23, 27), ka loza eo amin’ny fiarahamonina sy ny fiombonana. Zava-doza ny ataony satria mampiely faingana ny ratsy ataony izy, noho izy tsy mitoetra an-trano fa mandehandeha.

2 – Ny fahavetavetana eo imason’i Jehovah (and 16-19)

Fito ny isany : avonavona, lainga, mamono olona marina, sain-dratsy, haingam-panao ratsy, vavolombelona mandainga, mamafy ady amin’ny mpirahalahy. Ireo rehetra ireo dia manimba sy manapotika ary mampahory sy mampijaly ny marina sy ny mahitsy. Andriamanitra Masina sy Marina ny Tompo ka milaza izany ho fahavetavetana sy fahalotoana.

3 – Hotsarain’Andriamanitra ny ratsy fanahy.

Ho tampoka aminy ny loza hihatra aminy noho ny fankahalan’Andriamanitra ny fahotana (and 15). Tsy hisy fahasitranana ho an’ny ratsy fanahy rehefa tonga ny fanorotoroana azy amin’ny farany. Manararaotra manao ratsy ny ratsy fanahy, satria mahari-po ny Tompo mba hialany amin’ny lalan-dratsy. Rehefa tonga tampoka Izy dia hitsara ny olombelona rehetra. Ampianarina ny mpino tsy hitsiriritra ny ratsy fanahy ambinina amin’ny asa ratsiny.

Fanontaniana :

Inona ihany koa no heverintsika ho loharanon’ny herisetra ?

Hafatry ny Filoha / Aogositra 2018.

Vontosy filazantsara ny Nosy Madagasikara !

 

Mba tsy hiala avy etsy Ankatso ,

  Dia ho etsy Ambohidempona,

      Ity firenena kanto ity.

       Kanto nefa, dia izao:

       Iaraha-mahita ny manjo

       Satria sendra politikan’

       Olon-jamba sy marenina.

       Tena jamba tsy mahita

     Ny vahoaka izay mahantra,

       Fadiranovana tokoa,

     Efa mihohoka amin’ny tany.

        Tena jamba tsy mahita

        Afa-tsy ny vola ihany,

       Tombontsoa ho an’ny tena,

       Higalabonana, andihizana

        Ao anatin’ny mozikan’

     Ny toreon’ny maro ana isa!

       Ary dia marenim-belona,

       Tsy mandre intsonintsony

    Ny antsoantsom-pahamarinana,

      Ny kiakiakam-pahamasinana,

       Izay tena fantany tanteraka,

         Nefa dia odin-tsy re.

      Dia jamba sy marenina eo,

         Ka aongana, dia miala,

           Hiakaran’olo-jamba

        Sy marenina hafa indray,

       Satria tsy mino an’i Jesoa!

      VONTOSY FILAZANTSARA

      NY NOSY MADAGASIKARA!

                 IRAKO Andriamahazosoa  AMMI, Mpitandrina Filohan’ny FJKM

Vaovao farany

Fanofanana Mpanabe Akaninjaza  2018. « Ary hianareo koa dia vavolombelona hanambara Ahy » Jaona 15.27a Daty :27 Aogositra 2018-07 Septambra 2018 Toerana…..

             Ry havana , Ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika……

Fandaharana iombonana  Alahadin’ny AUMONERIE FOIBE  19 Aogositra 2018. Hira faneva 50 TAONA  1-Fiarahabana Apostolika :Efesiana 1.2 2-Fisaorana sy  fiderana an’…..

  KOMITY FANORENANA NY TSANGAMBATON’NY MARITIORA “Ianareo no vavolombeloko, hoy Jehovah, sady mpanompoko izay efa nofidiako…” (Isa.43/10a) ALAHADIN’NY MARITIORA Alahady…..

Aoka hirehitra ny jironareo » Lio.12, 35 Hotsarovantsika SAMPATI FJKM isan-taona ny ANDRO NIORENANA, koa amin’ity taona 2018 ity dia any…..

MANOMANA NY IVON’NY FANKALAZANA NY FAHA-25 TAONANY Mankalaza ny faha 25 taona niorenany ny Sehatra Teolojika ho an’ny Laika amin’ity…..

Perikopa

Aogositra: Mitsangana hanohitra ny Herisetra

| | 19. Alah XV man. Trin. Aumônerie Nationale
Mpits 19.22-30/ Mat 5.38-42/ Efes 4.25- 5.1-2

| | 26. Alah.XIII man.Trinite
1 Mpanj 21.7-19/ Mar 6.21-29/ Asa 16.16-34