Mofonaina

Alahady 19 Aogositra 2018

Mitsangana hanohitra ny herisetra 

Efesiana 4, 25-5, 2

Ny mino mitafy toetra vaovao

Ny tokony ho toetran’ny mpino mitafy fiainana vaovao no tanisain’i Paoly eto. Izany mpino mitafy toetra vaovao ihany no afaka ny hanohitra ny herisetra satria :

1 – Manaiky havaozin’ny Fanahy Masina izy (and. 25-31)

Tanisain’i Paoly sy ataony lisitra mihitsy ireo ezaka rehetra tsy maintsy ataon’ny mino mba hananany fïtondran-tena mendrika : miala amin’ny lainga ka milaza ny marina, tsy manota na dia tezitra aza, tsy mangalatra, tsy miteny maloto. Miala  amin’ny fo lentika, fahavinirana, fahatezerana, fitabatabana fitenenan-dratsy, lolom-po. Izany no hatao dia ny mba hisorohana ny fanaovana sy herisetra sy ho fanoherana izany. Ny fanekena hotarihin’ny Fanahy Masina sy ny fanekena ny hohavaoziny no hotafiana toetra vaovao sy hahatanterahana ireo voatanisa eo ambony ireo.

2 – Manahaka ny Tompo izy (and.5,2)

Ilaina fahafoizana, fanoloran-tena, fitiavana, fahalem-panahy ary fahavononana hamela heloka hatrany ny ady atao ho fanoherana ny herisetra. Izany no tsy maintsy hanahafantsika ny toetran’Andriamanitra Ray sy i Jesoa Kristy. Andriamanitra Ray no ilay nahafoy ny sarobidy teo aminy indrindra mba ho famonjena antsika. I Jesoa kosa no ilay feno fitiavana ka nanololra ny ainy hamonjy ny hafa. Nanana fahalemem-panahy sy fiantrana ary namela heloka mandrakariva Izy.

Fanontaniana :

Efa tonga olom-baovao ao amin’i Kristy ve ianao ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha / Aogositra 2018.

Vontosy filazantsara ny Nosy Madagasikara !

 

Mba tsy hiala avy etsy Ankatso ,

  Dia ho etsy Ambohidempona,

      Ity firenena kanto ity.

       Kanto nefa, dia izao:

       Iaraha-mahita ny manjo

       Satria sendra politikan’

       Olon-jamba sy marenina.

       Tena jamba tsy mahita

     Ny vahoaka izay mahantra,

       Fadiranovana tokoa,

     Efa mihohoka amin’ny tany.

        Tena jamba tsy mahita

        Afa-tsy ny vola ihany,

       Tombontsoa ho an’ny tena,

       Higalabonana, andihizana

        Ao anatin’ny mozikan’

     Ny toreon’ny maro ana isa!

       Ary dia marenim-belona,

       Tsy mandre intsonintsony

    Ny antsoantsom-pahamarinana,

      Ny kiakiakam-pahamasinana,

       Izay tena fantany tanteraka,

         Nefa dia odin-tsy re.

      Dia jamba sy marenina eo,

         Ka aongana, dia miala,

           Hiakaran’olo-jamba

        Sy marenina hafa indray,

       Satria tsy mino an’i Jesoa!

      VONTOSY FILAZANTSARA

      NY NOSY MADAGASIKARA!

                 IRAKO Andriamahazosoa  AMMI, Mpitandrina Filohan’ny FJKM

Vaovao farany

Fanofanana Mpanabe Akaninjaza  2018. « Ary hianareo koa dia vavolombelona hanambara Ahy » Jaona 15.27a Daty :27 Aogositra 2018-07 Septambra 2018 Toerana…..

             Ry havana , Ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika……

Fandaharana iombonana  Alahadin’ny AUMONERIE FOIBE  19 Aogositra 2018. Hira faneva 50 TAONA  1-Fiarahabana Apostolika :Efesiana 1.2 2-Fisaorana sy  fiderana an’…..

  KOMITY FANORENANA NY TSANGAMBATON’NY MARITIORA “Ianareo no vavolombeloko, hoy Jehovah, sady mpanompoko izay efa nofidiako…” (Isa.43/10a) ALAHADIN’NY MARITIORA Alahady…..

Aoka hirehitra ny jironareo » Lio.12, 35 Hotsarovantsika SAMPATI FJKM isan-taona ny ANDRO NIORENANA, koa amin’ity taona 2018 ity dia any…..

MANOMANA NY IVON’NY FANKALAZANA NY FAHA-25 TAONANY Mankalaza ny faha 25 taona niorenany ny Sehatra Teolojika ho an’ny Laika amin’ity…..

Perikopa

Aogositra: Mitsangana hanohitra ny Herisetra

| | 19. Alah XV man. Trin. Aumônerie Nationale
Mpits 19.22-30/ Mat 5.38-42/ Efes 4.25- 5.1-2

| | 26. Alah.XIII man.Trinite
1 Mpanj 21.7-19/ Mar 6.21-29/ Asa 16.16-34