Ny Teninao no Fahamarinana

Talata 10 Desambra 2019.

Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MATIO

Matio 1.1-17

Ny Filazantsara araka an’i Matio no manafoana ny fahanginana nandritra ny efa-jato taona eo anelanelan’ny Testamenta roa ka maneho ny fifampitohizan’ny faminaniana sy ny fahatanterahany ao amin’i Jesoa Kristy . Ity fitanisana ny firazanan’i Jesoa dia ahitantsika ireto :

1-I Jesoa Kristy no ilay hery manadio sy manafaka (and1-11)

Ny zava-dehibe eto dia izao : nandresy ny sakana Andriamanitra satria na lahy na vavy , eny fa na izay efa voaozona toa an’i Jekonia aza (Jer 22.30) dia azo raisina . Endrika famoahana avy amin’ny fahababoana ho tena fanafahana sy fanohizana ny taranaka vaovao ho amin’ny maha- Mpanjaka Azy izao . Porofon’ny famonjena ho entiny ho an’ny olona rehetra izany .

2-I Jesoa Kristy : Ivon’ny tantara (and12-17)

Ny fitohizana avy eo amin’i Davida ka hatramin’i Josefa ary ny fampidirana an’i Maria izay vehivavy mpandray anjara farany dia ahitantsika an’ Andriamanitra mitsofoka ao amin’ny tantara ka mitondra ho amin’ny tanjona vaovao dia ny fahatongavan’i Jesoa ho teny farany ao amin’ny taranaka taloha sy fidirana ho amin’ny taranaka vaovao .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra« Boky faha-6

Hafatry ny Filoha / Des 2019

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

Ny dikany? – Vontosy vavaka!

Mivavaha mba ho anao

Hahafahanao miaina

Ny finoana tena izy,

dia finoana latsa-paka

fa tsy ivelambelany ihany.

Dia mivavaha mba ho anao

Hahatonga anao ho sahy

Hizara koa ho an’ny hafa

Ny famonjen’i Kristy.

Dia mivavaha mba ho an’ny hafa

Mba hotahina koa ny fiainany,

mba tsy ho velombelom-poana

fa hiaina tena fiainana

izay omen’i Kristy,

izay hany sahy niteny hoe:

“Izaho avy mba hananana

Ny fiainam-be dia be!”

Dia mivavaha ka mba tsarovy

I Madagasikarantsika:

ireo mpitondra rehetrarehetra

samy hatahotra ny Tompo

ka hikatsaka tokoa

-tsy amin’ny teny sy kabary,

Fa amin’ny asa sy ny marina-

Ny hahasoa ireo vahoaka

Eo ambany fiadidiany!

‘Ndeha àry, mivavaha:

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

IRAKO AMMI

Vaovao farany

FIANGONAN’I JESOA KRISTY ETO MADAGASIKARA SYNODAMPARITANY MANGORO MORAMANGA «  Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika” ( II Timoty ……

SYNODAMPARITANY IARIVO AVARADRANO (19) Ivotoerana SPIA Sabotsy Namehana Lot AF 25 Ter Atsinanantsena – 103 ANTANANARIVO Biraon’ny SP : FPS       …..

Fitsipika fototra sy fitsipika anatiny Lafiny maro no azo anehoana ny fanambadiana mba hahazoana manatsara ny fiainan-tokantrano satria ny anambadiana,…..

Fandalinana MISEHO ENDRIKA NY FRANC MACON Fikambanana tsy mba tia miresaka ny momba azy ny Franc Maçon. Anisan’ny ahafantarana azy…..

Iaino ny fiadanan’ny Tompo. Ity volana Desambra 2019 ity no mitondra ny Fiangonana ao anaty fanantenan’ny fiandrasana ny ho fihavian’ny…..

Fandaharana iombonana (Litorjia 3) (Mitsangana ) 1-Hira faneva faha-200 Sekoly FJKM 2-Fiarahabana apostolika 3-Fiderana an’ Andriamanitra Salamo 8- Hira 785-Vavaka…..

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18