Ny Teninao no Fahamarinana

Sabotsy 23 Martsa 2019.

Fandalinana ny Boky 1 Mpanjaka

1 Mpanjaka 16.29-34;17.1-6

Tantara vaovao  sy ho lava no arahintsika manomboka eto:

1-Ny tantaranI Ahaba .

Tantara miavaka ity  tantarany  ity satria voalaza hoe: “ Ary Ahaba  zanakI Omry  nanao  izay ratsy  teo masonI Jehovah mihoatra noho izay rehetra teo alohany”  (and30). Tompondaka amin’ny faharatsiana I Ahaba. Ary atolotra antsika eto aloha ny fototr’ izany dia I Jezebela vadiny. Fieritreritra: inona re no mba maha-tompondaka ahy raha mitaha amin’ireo teo alohako e! Ary koa , vady mahafaly sa mampalahelo  an ‘Andriamanitra no fidiko ho vady?

2-Ny tantaranI Elia.

Tantara tena miavaka koa ny tantarany . Hitantsika izany eto: sahy  miteny  mahitsy  ny mpanjaka izy fa ho tonga ny haintany . Ny tsy nambarany  dia ny hoe: noho ny fahotana nataonao. Hitantsika koa ny fiavahany amin’izato fomba itondran’ Andriamanitra azy : nirahina hovelomin’ny goaika  sy ny renirano. Moa tsy izao va no porofon’ny fanomezan-toky nomen’I Jesoa antsika hoe: “Ary noho izany  dia lazaiko  aminareo hoe: Aza manahy  ny aminny ainareo dia izay  hohaninareo na izay hosotroinareo , na ny aminny tenanareo dia izay hotafinareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana?(Mat 6.25)

“Raiso ny Tenin’ Andriamanitra” Boky faha- 3

Hafatry ny Filoha / Martsa 2019.

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

Fa fahavaratra ny andro

Ary avy be ny orana

Izay mamonto indray ny tany,

Ary izany dia manjary

Lakolosy izay maneno

Hanaingana antsika handeha

Hamonto filazantsara

Ny Nosy Madagasikara!

Fa mangetaheta loatra

Ny mponina eto manontolo:

mangetaheta filaminana

tsy andriana andriran’antsy!

Mangetaheta vidim-piainana

Tsy misondrotra isan’andro!

Mangetaheta fahamarinana

Tsy andairan-kolikoly!

Mangetaheta olo-be

Tsy manampa-pahefana!

Mangetaheta politika

Tsy ivarotan-tanindrazana!

Mangetaheta famonjena

Hitohizan’ny tantara

Hitehirizana ho tany

Kristianina eny hatrany

An’i Madagasikara,

tsy sanatria hiova sata.

Satria tsy misy famonjena

Any ivelan’i JESOA !

Eny, matin-ketaheta

Ny mponina eto ka andeha:

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

IRAKO AMMI

Vaovao farany

Finaritra! Vakio eto ny dinidinika mahakasika izany.

FANDAHARANA IOMBONANA ALAHADY 24 MARTSA 2019 « Manamasina fiainana ho an’ny Tompo » 1-Fiarahabana Apostolika II Kor.13: 14 2-Fisaorana sy Fiderana Salamo…..

WOMEN’S WORLD DAY OF PRAYER Andro fiaraha-mivavaka eran-tany ijoroan’ny vehivavy kristiana ho vavolombelona Nandritra ny roa andro no nanatanterahana ny andro…..

SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA SPAA11 MIARO NY TONTOLO IAINANA AMIN’NY ALALAN’NY FAMBOLENA ZANAKAZO FIHINAM-BOA « Ary Jehovah Andriamanitra nitondra an-dralehilahy ka namponina azy…..

Perikopa

Martsa: Manamasina fiainana ho an'ny Tompo

| | 24. Karemy II Alahadin'ny SAF FJKM
Jos 14.6-15 / Mat 5.13-16 / 1 Tes 2.1-12

| | 31. Karemy IV
2 Tant 29.1-11 / Mat 8.18-20 / 1 Pet 1.13-16

Aprily: Hazony ny famonjen'ny Tompo

| | 07. Karemy V
Sal 40.11-17 / Mat9.14-17 / 1 Tim 4.6-10

| | 14. SAMPANDROFIA
Isa 62.6-12 / Lio 9.57-62 / Rom 6.15-19

FJKM Fahazavana

Toriteny Mpitandrina Zarazaka Jean Louis

ZARAZAKA Jean Louis, Mpitandrina ,
Mahamasina / 20 01 2019