Mofonaina

Talata 17 jolay 2018

Sahia mitory fahamarinana
Ezekiela 34:1-10

Mandray an-tànana ny ondry natao tsirambina ny Tompo.
Toy ny ondry tsy nisy mpiandry no filazany azy.

1 – Hatao hampamoaka ny mpiandry ondry.

«  Indro, avy hamely ny mpiandry ondry Aho, dia hampamoahiko ny amin’ny ondriko izy…  » (and. 10a). Sarin’ny mpitondra ny vahoaka Isiraely ny mpiandry ondry eto. Tsy mba nikarakara ny vahoaka ka hanadina azy ireo Andriamanitra noho izany. Naharihariny ny fahadisoany (and. 1-6). Tsy niandry, tsy nikarakara ny ondry izy ireo. Mbola misy ankehitriny izany. Ny vahoaka no tokony harovana amin’ny fahavalo fa tsy ny mpitondra no manao ny vahoaka ho mpiaro azy. (vakio Jaona 10:27‑28).

2 – Hesorina tsy hiandry ny ondry intsony.

« …ka hesoriko tsy hiandry ny ondriko intsony ;… fa hovonjeko eo amin’ny vavany ny ondriko… » (and. 10b). Mitsara ny mpiandry ondry ny Tompo (and. 7‑10). Manapa-kevitra tsy hametraka mpiandry ondry mamahan-tena toy izany intsony ny Tompo ka hesoriny ireny. Mamonjy ny ondriny tokoa Izy ka nanolotra ny ainy. Hotanterahin’i Jesoa Kristy ho antsika ny famonjena ka voavonjy isika. Izy no Mpiandry Tsara nanolotra ny ainy ka saro-piaro amin’ny olona novonjeny. Tsy homeny anjara fiandrasana intsony ny mpiandry ondry manao antsirambina ny asany. Izay tia Azy dia manatanteraka ny asany. (vakio Jaona 21:15‑19).

Fanontaniana :

Manana ondry andrasana ve ianao ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha / Jolay 2018.

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

Dia mifampahery isika

Satria tsy mora akory ny asa.

Ary, na dia taona maro

Aza no efa nitoriana,

Mbola be dia be no miandry!

Fa samy mbola tena mila

Hitondrana ny fanasin’

Ito filazantsara

Avokoa ny zava-maro,

Ka santionany am’izany:

Ny tontolo politika

Ifandroritan’olo-ngeza

Samy maika hiady seza,

Ka ny hanasoa vahoaka,

Kabary izany ka kabary,

An-tendro-molotra d’izay,

Tsisy latsaka ao am-po!

Ny tontolon-toe-karena

Ifanjevoan’ny tombontsoa

Amin’ireo izay mpanam-bola

Teratany sy vahiny,

Ka ny vola no andriamanitra

Ivavahana, tompoina.

Ny tontolom-pitsarana,

Ny fanabeazana, ny asa,

Ny fitsaboana, sy ny sisa.

Samy miandry antsika ireny

Ka herezo, ry sakaiza:

VONTOSY FILAZANTSARA

NY  NOSY MADAGASIKARA!

IRAKO AMMI

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

Dia mifampahery isika

Satria tsy mora akory ny asa.

Ary, na dia taona maro

Aza no efa nitoriana,

Mbola be dia be no miandry!

Fa samy mbola tena mila

Hitondrana ny fanasin’

Ito filazantsara

Avokoa ny zava-maro,

Ka santionany am’izany:

Ny tontolo politika

Ifandroritan’olo-ngeza

Samy maika hiady seza,

Ka ny hanasoa vahoaka,

Kabary izany ka kabary,

An-tendro-molotra d’izay,

Tsisy latsaka ao am-po!

Ny tontolon-toe-karena

Ifanjevoan’ny tombontsoa

Amin’ireo izay mpanam-bola

Teratany sy vahiny,

Ka ny vola no andriamanitra

Ivavahana, tompoina.

Ny tontolom-pitsarana,

Ny fanabeazana, ny asa,

Ny fitsaboana, sy ny sisa.

Samy miandry antsika ireny

Ka herezo, ry sakaiza:

VONTOSY FILAZANTSARA

NY  NOSY MADAGASIKARA!

IRAKO Andriamahazosoa Ammi , Mpitandrina 

Filohan’ny FJKM

 

Vaovao farany

MIATRIKA NY FAHA 150 TAONA, MIZOTRA NY ASA “ ………Indro, havaoziko ny zavatra rehetra.” Apokalypsy 21 /5 Isaorana  an’Andriamanitra fa…..

Sahia mitory ny fahamarinana Ny Perikopan’ny Testamenta Vaovao izay voarakitra ho amin’ity volana Jolay ity no horaisintsika mba hamoahana ny…..

FANASANA « Hisaotra ny Tompo  lalandava aho . ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy. Miaraha mankalaza ny Tompo  amiko ary…..

SAMPANA DORKASY FOIBE FJKM RANTSANA TABITA  Noho ny fahasoavan’ Andriamanitra dia feno 20 Taona ny maha-Mpitandrina an- dRamatoa RAKOTOVAO Noro…..

  FIANGONAN’I JESOA KRISTY ETO MADAGASIKARA SAMPANA TANORA KRISTIANA e-mail : stkfoibefjkm@yahoo.fr   FANDAHARANA IOMBONANA “Tanora vavolombelona amin’ny asa tsara”Titosy.2…..

Perikopa

Jolay: Sahia mitory ny fahamarinana

| | 22. Ala.VIII man.Trinite
Deo 24.10-22/ Mat19.30-20.16/ Jak 5.1-6

| | 29. Ala.IX man.Trinite-TPM,IFRP
Sal 71.14-24/ Mar 11.15-18/ 1 Pet 3.14-17

FJKM Fahazavana

TORITENY Pdt FJKM Diego Suarez 2017 HD