Mofonaina

Zoma 18 Jona 2021

Romana 12. 3-8

Ny mpino ao anaty Fiaraha-monina. And. 8

« Mananatra »: Raha fananarana dia aoka ho amin’ny fananarana hoy i Paoly. Maro tokoa ny anatra ataon’ny olona, ny ataon’ny ray aman-dreny amin’ny zanaka ohatra. Ireny dia miainga amin’ny lamina napetraky ny fiaraha-monina. Fa izay ambaran’i Paoly kosa dia ny fiainana sy fizarana ny Tenin’Andriamanitra ho tafatoetra ao am-pon’ny mpihaino ka hahatonga azy hino sy hanam-paniriana hankato ary hanolo-tena ho an’Andriamanitra.

« Manome« : Raha manome dia ho amin’ny fahantsora-po. Fa efa andron’ny fitiavan-tena izao vanim-potoana hiainan-tsika izao. Sarotra amin’ny olona ankehitriny izany hoe manome ka tsy misy tambiny andrasana. Raha amin’ny maha Kristiana dia ny fo manolotra no mibaiko ny fanolorana fa tsy mijery izay atolotra sy ho tolorana satria Ny Tompo dia mijery ny fontsika (vakio Mat 12.44). Fa ny haben’ny fitiavana tao am-pon’I Jesoa no nanolorany ny tenany hamonjy antsika ka izany no tokony hanolorantsika ny tsara ho amin’ny asany.

« Manapaka »: Ny hoe manapaka dia andraikitra iray omen’Andriamanitra ahafahana mitantana sy mandrindra ireo asa maro. Tena tsara sy mety indrindra raha ny kristiana no manana anjara toerana amin’ny fanapahana, tsy ao am-piangonana ihany fa eo amin’ny fiaraha-monina sy firenena mihitsy aza. Raha ny olona tsy manam-pahendrena no mitana ny toeran’ny mpitantana dia zava-doza no hanjo ny tany ama-monina. Manafatra Paoly fa tokony hatao amin’ny fahazotoana izany fa tsy amin’ny fitadiavam-boninahitra, fa ny voninahitra dia an’Andriamanitra irery ihany ( vakio Efe.4.11-12)

« Mamindra fo »: Ny famindram-po dia tena asan’Andriamanitra tokoa. «  Isaorana anie Andriamanitra, Rain’I Jesoa Kristy Tompontsika Rain’ny Famindram-po sady Andriamanitry ny fampiononana rehetra » (2Kor. 1:3). Koa ny famindram-po dia fanaon’ny zanak’Andriamanitra rehetra. Ny fifanenjehana sy ny fifamonoana no manjaka amin’izao. Isika Kristiana no andrasan’Andriamanitra haneho izany famindram-po izany.

Fanontaniana:

Inona no efa niainanao tamin’ireo toetra ireo?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE-FJKM

Hafatry ny Filoha/ Jiona 21

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

Ny Fanahy anie hiasa

Hahatonga antsika hahery

Hahalala izay adidy

Manandrify antsika avy

Ka hahefa izany tsara,

tsy hitavandra olon-kafa,

tsy hanilika amin’ny hafa,

fa ho sahy mandray andraikitra.

Ny Fanahin’ny fahendrena

Anie hampanadino antsika

Ny kajikajy politika

Rehefa ny ain’ny firenena

No efa tandindomin-doza!

Ny Fanahin’ny fahamasinana

No hanongotra ny fakan’

Ny sampy mioriona any am-po

Izay mahatonga ireo milaza

Ho tena mpino an’Andriamanitra

Nefa misabaka ihany

Ka mitady hery hafa

Hiantsampazana, hiankinana.

Ka izy ireny indray no poizina

Ho an’i Madagasikara.

Nampoizina ho tena mpino,

fanasina sy fahazavana;

nefa loza, lozan-tany,

fa mpihatsaravelatsihy

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

IRAKO AMMI

Vaovao farany

FJKM Atsimon’Imahamasina

Ramatoa RAHANITRINIAINA Rivolalaina Olivier Hankalaza an’Andriamanitra noho ny 25 taona nanaovana ny asa fanompoana Feno 25 taona no nanaovan-dRtoa RAHANITRINIAINA…..

FIVORIAN’NY MPIANDRAIKITRA FOIBE FJKM NY 16-23 JONA 2021 Ny Alarobia 16 ka hatramin’ny 23 jona 2021 izao ao amin’ny CFD…..

ASA SOSIALY 2021

 Nosoratan-dRANJATOHERY Harilala A.,Tonian’ny Fiangonana TOKO 1 : NY FAHATONGAVAN’NY FILAZANTSARA 1° Ny nahatongavan’ireo Misionera LMS Ny 18 aogositra 1818 no tonga…..

Faha- 120 Taonan’ny KOLEJY PROTESTANTA AMBATOBEVANJA Faha- 30 Taonan’ny SEMINERA FJKM AMBATOBEVANJA Homarihana ny Sabotsy JONA 2021 ho avy izao…..

Perikopa 2021

Jona: ANORENANA NY MAHA-KRISTIANA NY FINOANA

| | 20. Ala.III . man Trinite-Sampana Vokovoko Manga
Oha 23.26-35/ Mat 23.1-12/ 1 Pet 4.1-6

| | 27. Ala.IV man.Trinite
2 Mpanj 22.11-20/ Mat 16.13-19 / 1Kor1.4-9

Jolay: MIORENA AMIN'NY ANTSON'NY TOMPO

| | 04. Ala.V man Trinite
Gen 12.1-9/ Lio 5.27-32/ 2Tes 2.13-17

| | 11. Ala.VI man .Trinite-Sampana Tanora Kristiana
Eks 3.7-14/ Jao 10.1-10/ Asa 7.30-38

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY