Mofonaina

Alatsinainy 15 Aogositra 2022

Asan’ny Apostoly 16.25-34

Ny namonjen’ny Tompo ilay mpiandry tranomaizina

1- Manana lalam-pamonjena ho an’ny olona ny Tompo.

Voalaza eto fa natao tao an-tranomaizina tany anatiny indrindra i Paoly sy i Silasy ary nobolokiana mafy ny tongony mba tsy ho afaka hitsoaka mihitsy. Amin’izany toe-javatra izany dia mihevitra ve « ilay ratsy » fa mandresy ny herin’Andriamanitra sy ny fampielezana ny filazantsara izy? Tsia. Ny sitrapon’Andriamanitra dia ny hamonjy ilay mpiandry tranomaizina. Niaritra fanaintainana sy fangirifiriana mafy tokoa i Paoly sy i Silasy noho ny vono natao taminy (Jereo and 22-23) nefa toa hadinony izany satria voalaza eto fa nony mamatonalina dia nivavaka sy nihira fiderana an’Andriamanitra izy ireo. Ny zavatra tsapa araka ny fizotran’ny fitantarana dia lasa vavahadin’ny lanitra ilay tranomaizina noho ny fahatongavan’ny Tompo Andriamanitra teo. Mampahatsiaro ny tenin’i Jereo Kristy indrindra izany ao amin’ny Mat. 5.11-12. Ianao koa ve vonona hiatrika ny fitsapana tahaka izany araka ny fanirahan’ny Tompo satria irahiny hanao izany ny Kristianina mba ho fanampiana ny hafa izay tian’Andriamanitra hovonjena koa?

2 – Manana vahaolana ho an’ny olony ny Tompo.

Rehefa nivavaka sy nihira fiderana i Paoly sy i Silasy dia nino fa tsy ho foana mihitsy ny fisasarany (cf 1 Kor 15.58; Fil 2.16) fa hanome vahaolana ny Tompo ka ho setrin’izany, dia indro nisy horohorontany mafy be izay nampihetsika ny tranomaizina ary nampivaha ny varavaran’ny tranomaizina rehetra sy ny fatoran’ireo voafatotra tao koa. Tena asa mahagaga nataon’ny Tompo tokoa izany hanampiany sy hampaherezany ny olona mba hahery sy hitory ny famonjena ho an’izay mila izany.

Fanontaniana

Manana lalam-pamonjena ho an’ny olony ve ny Tompo?

Sampana SEKOLY ALAHADY Foibe FJKM

Hafatry ny Filoha /Jolay 2022

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

Rehefa injay ianao manaiky

Hino marina ny Tompo

Ka hiova tompo anio,

ka i Jesoa no tena Tompo

manapaka ny fiainanao,

fa tsy hoe ny vola intsony,

Izay imatesan’ny olo-maro

iankohofana isan’andro

ka tsy mampaninona azy

na voahosy am-paladia

aza izany hoe fahamarinana,

ka tsy mampaninoa azy

na dia sanatrian’ny vava

hisy aza aina afoy;

fa ny vola, vola ihany,

vola foana, vola hatrany

no hany masaka ao am-pony

tompo tokana tompoiny.

Ianao kosa, niova tompo

Raha nandray an’i Jesoa.

Ary ianao no miaramilan’

Fandrosoana tena izy

Ilain’i Madagasikara.

Ianao no afaka hahatontosa

Izao vina mamintsika izao:

 VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

IRAKO AMMI

Vaovao farany

FAMPAHAFANTARANA

Hisantatra ny Fitraofam-be ny volana Aogositra 2022 Hetsi-panabeazana ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny firenena no imasoan’ny SAMPATI ary koa…..

SP Ambalavao Tsienimparihy sy SPToliara Fihavaozana 1-Synodamparitany AMBALAVAO TSIENIMPARIHY ( SP 04)Tontosa ny Alahady 24 Jolay 2022, tany amin’ny FJKM…..

Tena hovakiana isanandro DATY TENY VAKINA 01 2 Tim 1.13-18 02 Apo 2.18-29 03 Gen 22.1-19 04 Mat 18.15-20 05…..

KOMITY FANORENANA NY TSANGAMBATON’ NY MARITIORA HETSIKA « DIAN’ IREO MARITIORA » “Fa ny olona izay mahalala an’Andriamanitra kosa dia hifikitra amin’…..

IRAKA SAHY «  Dia sahy tao  amin’Andriamanitray   izahay  hiteny  taminareo  ny Filazantsaran’Andriamanitra na dia be aza ny fanoherana » (1 Tes…..

Perikopa 2022

Aogositra: TANO MAFY NY FINOANA

| | 14. Ala. IX man.Trinite-KFTM ( Maritiora )
1 Mpanj 18.21-39 /Lio 12.22-31/1 Pet 4.12-19

| | 21. Ala.X man. Trinite -Aumonerie Nationale
Sal 27.1-6 / Jao 10.31-42 / Efe 6.14-20

| | 28. Ala.XI man Trinite -AKAFITA
Ohab4.10-19 / Mat 18.1-6 / 1Pet 5.5-9

FJKM Fahazavana

FJKM AMPARIBE FAMONJENA (SP AA10)