Ny Teninao no Fahamarinana

Alarobia 20 Martsa 2019.

Fandalinana ny Boky 1 Mpanjaka

1 Mpanjaka 15.9-24

Takila maloka ila ity novakintsika ity:

1-Etsy andaniny :

Maharavo ny fandehanan’i Asa tamin’izay mahitsy teo imason’ny Tompo. Taorian’ireo tantara mahamenatra tamin’i Solomona sy i Rehoboama ary i Abia dia tena mahafaly ny mamaky ireo and 11-13. Ny tenan’i Asa nanao ny tsara , ny olona nanao ratsy nofaiziny , ny sampin-drainy nariany . Ary mahavariana , na ny reniny aza sahiny naetry tsy ho andriambavy satria efa nanao sampy. Hafanampo maha-te-hidera izany . Ary moa tsy mba irintsika ny holazaina toa azy koa hoe: « mahitsy teo imason’i Jehovah ny fon’i Asa tamin’ny andro rehetra niainany » (and 24) .

2-Tetsy ankilany :

Mampalahelo ny fifanarahany tamin’i Beni-hadada, mpanjakan’i Syria. Mampalahelo ny mamaky hoe: « Ary Asa naka ny volafotsy sy ny volamena rehetra izay sisa tamin’ny rakitry ny tranon’i Jehovah sy tamin’ny rakitry ny tranon’ny mpanjaka, ka natolony teo an-tànan’ny mpanompony , ary Asa mpanjaka nampanatitra azy tany amin’i Beni-hadada » (and 18) . Ary izany dia noho ny tahotra an’i Basa, mpanjakan’Israely izay namely azy. Ianao koa ve mba alaim-panahy hitady fiarovana hafa toy izany rehefa poritra noho ny ataon’ny fahavalo ka na dia ny fanaka masina aza dia afoy ho azy ?

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 3

Hafatry ny Filoha / Martsa 2019.

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

Fa fahavaratra ny andro

Ary avy be ny orana

Izay mamonto indray ny tany,

Ary izany dia manjary

Lakolosy izay maneno

Hanaingana antsika handeha

Hamonto filazantsara

Ny Nosy Madagasikara!

Fa mangetaheta loatra

Ny mponina eto manontolo:

mangetaheta filaminana

tsy andriana andriran’antsy!

Mangetaheta vidim-piainana

Tsy misondrotra isan’andro!

Mangetaheta fahamarinana

Tsy andairan-kolikoly!

Mangetaheta olo-be

Tsy manampa-pahefana!

Mangetaheta politika

Tsy ivarotan-tanindrazana!

Mangetaheta famonjena

Hitohizan’ny tantara

Hitehirizana ho tany

Kristianina eny hatrany

An’i Madagasikara,

tsy sanatria hiova sata.

Satria tsy misy famonjena

Any ivelan’i JESOA !

Eny, matin-ketaheta

Ny mponina eto ka andeha:

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA!

IRAKO AMMI

Vaovao farany

FANDAHARANA IOMBONANA ALAHADY 24 MARTSA 2019 « Manamasina fiainana ho an’ny Tompo » 1-Fiarahabana Apostolika II Kor.13: 14 2-Fisaorana sy Fiderana Salamo…..

WOMEN’S WORLD DAY OF PRAYER Andro fiaraha-mivavaka eran-tany ijoroan’ny vehivavy kristiana ho vavolombelona Nandritra ny roa andro no nanatanterahana ny andro…..

SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA SPAA11 MIARO NY TONTOLO IAINANA AMIN’NY ALALAN’NY FAMBOLENA ZANAKAZO FIHINAM-BOA « Ary Jehovah Andriamanitra nitondra an-dralehilahy ka namponina azy…..

SELF COFIDENCE Finaritra indray manolotra ity lahatsoratra ity ho antsika izay tomponandraikitra eo amin’ny Fiangonana sy ireo olona izay miasa…..

Manamasina fiainana ho an’ny Tompo Miditra ao anatin’ny vanimpotoan’ny Karemy ny Fiangonana. Vanim-potoana izay manome vahana ny fandinihan-tena mba hahazoana…..

Perikopa

Martsa: Manamasina fiainana ho an'ny Tompo

| | 24. Karemy II Alahadin'ny SAF FJKM
Jos 14.6-15 / Mat 5.13-16 / 1 Tes 2.1-12

| | 31. Karemy IV
2 Tant 29.1-11 / Mat 8.18-20 / 1 Pet 1.13-16

Aprily: Hazony ny famonjen'ny Tompo

| | 07. Karemy V
Sal 40.11-17 / Mat9.14-17 / 1 Tim 4.6-10

| | 14. SAMPANDROFIA
Isa 62.6-12 / Lio 9.57-62 / Rom 6.15-19

FJKM Fahazavana

Toriteny Mpitandrina Zarazaka Jean Louis

ZARAZAKA Jean Louis, Mpitandrina ,
Mahamasina / 20 01 2019