Mofonaina

Alakamisy 15 Aprily 2021

OBADIA 17-21

Israely rava noho ny fampahoriana nataon’i Edoma na Esao

Jehovah manorina indray

1-Manorina izay efa rava

Avahan’Andriamanitra ny olony ary hanehoany ny heriny sy ny fahefany . Izany no ambarany amin’ny fahamasinan’ny tendrombohitra Ziona . Atokan’Andriamanitra ho azy ny olona navahany sy nesoriny avy ao anaty fahoriana. Andriamanitra miandany amin’ny mpanompony sy ny olony . Tsy mamela irery Izy fa mandray andraikitra sy mandrava ny fahavalo (Lio 18.7) . Isika izay miandrandra famonjena ka manantena ny hanorina fiainam-baovao ao amin’ny Tompo dia tsy maintsy mahafoy izao tontolo izao mba hahazo ny fiadanan’Andriamanitra. Fa fiainana no sitraky ny Tompo ho antsika izay efa rava sy potiky ny fahotana (Jao 10.10)

2-Manolotra Mpamonjy

« Ary hisy mpamonjy miakatra ho ao an-tendrombohitra Ziona hitsara ny tendrombohitr’i Esao  » . Araka izany dia hiseho ny fitsarana ataon’Andriamanitra amin’ny fahavalon’Israely . Tsy sitrak’Andriamanitra fa mahatezitra Azy ny faharatsian’ny olona . Ary na dia ankehitriny aza dia mbola betsaka ny mitoetra amin’ny faharatsiana sy ny tsy fahamarinana. Asongadin’izao hafatra izao fa tsy maintsy voaheloka ny mpanao ratsy ary Andriamanitra dia mitoetra ho mahatoky eo anoloan’ny olony . Ny tanjon’Andriamanitra dia ny hamerina ny fanjakany . Izany no hanolorany Ilay Mpamonjy hiakatra ao an-tendrombohitra Ziona . Moa tsy toy izany koa va no ataon’Andriamanitra amintsika ?

Fanontaniana :

Efa nandray ny fanavaozan’Andriamanitra ve ianao?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Fiarahabana PASKA 2021

MATY ANGAHA ANDRIAMANITRA ?

Ry havana malala,

Velona i JESOA! –Eny, velona tokoa i JESOA!

Koa miarahaba antsika rehetra nomen’Andriamanitra izao Paska 2021 izao: Ho aminao anie ny fiadanana, araka ny fiarahaban’i JESOA nitsangana tamin’ny maty.

Ary ny fitsanganany tamin’ny maty dia fandresen’ny Fiainana!

Roahin’ny finoana ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty ny toetra maty fahavelona, maty eritreritra, rehetra.

Ongotan’ny finoana ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty ny filavoana lefona eo anoloan’ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy rehetra.

 Arodan’ny finoana ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty ny manda fito soson’ny fahakiviana rehetra .

“fa efa natsangana tamin’ny maty tokoa i Kristy” (I Kor.15.20)

Nisy nitantara hoe: I Martin Luther, ilay mpanitsy fivavahana tamin’ny Taonjato faha-16 niteraka ny “Fiangonana Loterana”, dia nisedra ady mangotraka tamin’ny fanaovana izany fanitsiam-pivavahana izany. Ary tahaka ny nanjo an’i Elia, ao amin’ny Baiboly, dia latsaka tao amin’ny fahakiviana lalina izy. Rehefa nahita izany ny vadiny, dia lasa nanao akanjo mainty, dia nankao an’efitranony. Gaga i Luther raha nahita azy ka velom-panontaniana hoe:

-Fa iza no maty no misaona be toy izao ianao?

 –Maty Andriamanitra! hoy ny vadiny .

-Aza miteniteny foana ianao! hoy i Luther tezitra !

Fa namaly mora Ramatoa vadiny ka nanao hoe:

-Ka raha tsy maty ve Andriamanitra, ho kivy toy izao i Luther mpanompony?

Izay no  nampiredareda ny finoana tao am-pon’i Luther  indray fa hay tsy maty tokoa Andriamanitra, ka nahoana izy no ho kivy? Dia nanohy ny fijoroany izy.

Ary ny Andriamanitrao: maty sa velona ?

            Mirary Paska sambatra, ry Havana.

            Ary ho an’Andriamanitra velona irery ny voninahitra!

Ny Filohan’ny FJKM

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina

Vaovao farany

FANAMBARANA OFISIALY Izahay eto anivon’ ny AFiFaB- FJKM (Asa Fifandraisana sy Fampahalalam-Baovao),izay nomen’ny Foibe FJKM andraikitra hitantana ny pejy sy…..

VAOVAO FARANY Fivoriana MF 09/ SLXVIII Ny fivoriana ara-potoana fahasivy an’ny Mpiandraikitra Foibe FJKM dia ahemotra amin’ny fotoana mahamety izany…..

HAFATRA HO AN’NY FIANGONANA FJKM REHETRA MOMBA NY FIATREHANA NY VALANARETINA COVID-19 Ry Havana malala, Ho aminareo anie ny fiadanana!…..

Antso TOLOBIDY Toy ny fanao isan-taona, dia mampitrandraka ala 15Ha any Andanona, Fokontany Ambatomivaha, Commune Ambatoloana, ny Foibe FJKM.  Koa…..

Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy DATY Teny vakiana 01 Mat 26.36-46 02 Mat 27.45-56 03 Heb 9.11-14 04 Mat…..

Teny vakiana isanandro Daty Teny vakina 01 Deo 13.2-6 02 2 Kor 1.3-7 03 Jer 12.1-3 04 Mar 10.17-27 05…..

Perikopa 2021

Aprily: MAMPIORINA NO MINO NY FANAVOTAN'I KRISTY

| | 18. Ala. II man. Paska
Isa 48.11-22 / Mar 10.41-45 / Heb 2.14-18

| | 25. Ala. III man. Paska - Asa TOPAZA
Oha 22.4-6 / Mat 18.10-14 / 1Jao. 2.1-2

Mey: MAMPIORINA NY MINO NY HERIN'NY FANAHY MASINA

| | 02. Ala IV man Paska
Deo 34.5-9 / Mat 10.16-20/ 2 Ko 3.1-6

| | 09. Ala.Vman Paska-Sampana Lehilahy Kristiana
Gen 41.37-46 /Mar 13.9-11/Rom 5.1-5

FJKM Fahazavana

FJKM AMBOHITANTELY