Mofonaina

Zoma 14 Mey 2021

JAONA 3.9-15

Ny Zanak’olona no fanavotana ho antsika

Tsy azon’i Nikodemosy ny zavatra nolazain’i Jesoa mikasika ny fahateraham-baovao .

1-Ny fahatongavan’ny Zanak’olona

Ny teny hoe : Zanak’olona dia entin’i Jesoa ilazany matetika ny tenany . Miaina anaty fahoriana isika olombelona raha mbola eto amin’izao tontolo izao . Ny fidinan’i Jesoa tety an-tany sy ny fahafahany miakatra any an-danitra no ahafahantsika mifandray amin’Andriamanitra izay any an-danitra. Misantatra fiainan-danitra sahady isika izay manaraka Azy sy manana firaisam-panahy Aminy na dia mbola ety an-tany aza.

2-Ny fahafatesan’ny Zanak’olona

Ny fahotantsika no mahameloka antsika eo anatrehan’Andriamanitra . Tia antsika anefa Izy , ka naniraka ny Zanany mba ho fanavotana antsika. Ny fahafatesan’i Jesoa teo ambony hazo fijaliana no handreseny ny herin’ny ota sy ny fahafatesana satria mbola hatsangana amin’ny maty Izy ka ho velona mandrakizay .

3-Ny fisandratan’ny Zanak’olona

Ny anton’ny fidinan’ny Zanak’olona tety ambonin’ny tany dia ny hitondra antsika rehetra hiara-miakatra Aminy any an-danitra . Hasandratra ny Zanak’olona , hoy i Jesoa « Ary tahaka ny nanandratan’i Mosesy ny menarana tany an’efitra no tsy maintsy hanandratana ny Zanak’olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino Azy  » (and14,15). Koa izay rehetra mino Azy dia hanana fiainana tsy misy heloka mitambesatra ao amin’ny fanahy , fiainana tsy andairan’ny fahafatesana intsony , fiainana anjakan’ny fitiavana tahaka ny nitiavan’Andriamanitra azy .

Fanontaniana :

Nahoana no tsy azon’i Nikodemosy izay nambaran’i Jesoa ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha / Aprily 21

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

Dia mba taomy re ny hafa

Izay variana, tsy miraika

Sao heverin’izy ireny

Ho haitraitra fotsiny ihany

Izato vinantsika izato

Fa na isika tena handeha

Hanao mpianatra tokoa,

hankato an’i Jesoa

dia ho hitantsika marina

ny fombàny mahagaga

ho voninahitry ny Anarany;

na isika hamihin-tanana

eo an-tratra fotsiny ihany

dia hihanaka izaitsizy,

mihoatra noho ny ankehitriny,

izao faharatsiana rehetra izao:

ny fahalovana mandoza,

ny habibiana tsy hay lazaina,

ny fahantrana mahatsiravina!

Fa i JESOA dia te hamonjy

An’i Madagasikara

Ka izaho sy ianao Fiangonany

No baikoiny mba handeha,

tsy hangataka andro intsony

fa hirotsaka avy hatrany

hampisy heviny sy tsirony

ny famonjena izay nataony

amin’ny isan’androm-piainan’

ny Malagasy namantsika!

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

IRAKO AMMI

Vaovao farany

Fiombonam-bavaka isanandro

Alahady 16 Mey 2021

Fandaharana iombonana SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA

Teny hovakiana

FIKAMBANANA MAMPIELY BAIBOLY MALAGASY « Ny Tenin’Andriamanitra,Fahatokiana sy Fiadanana » Société Biblique Malagasy – Malagasy Bible Society Lot II E 21 A…..

Fotoam-pankalazana samihafa FOIBE 1-Faha-10 Taona  naha-Talen’ny Arsiva sy Tranombakoka FOIBE FJKM an-dRamatoa Ravoahanginarisoa Farafanja , Mpitandrina mianakavy ( 034 29 451…..

Perikopa 2021

Mey: MAMPIORINA NY MINO NY HERIN'NY FANAHY MASINA

| | 16. Ala.VI man Paska
Neh 9.20-25/ Mat 12.14-21/ 1 Kor 12.12-13

| | 23. PENTEKOSTA- Alahady FFPM
Eze 36.22-30 /Jao 16.12-15 / 1Kor 2.1-5

| | 30. Ala. Trinite
Eks 31.1-5 / Lio 10.17-24 / 1 Jao 3.18-20

FJKM Fahazavana

Alahady 09 Mey 2021

FJKM AMBOHIMALAZA FIRAISANA