Ny Teninao no Fahamarinana

Sabotsy 22 Septambra 2018.

Fandalinana ny Bokin’i JOSOA.

JOSOA 4.1-9

Ny tohin’ny fitana an’i Jordana no hita eto :

1-Ny Tompo hatrany no manoro ny hatao (and1-3)

Izy no nanolo-kevitra ny hangalana lehilahy iray avy isaky ny foko 12 mba haka vato eo afovoan’i Jordana . Tena mahafaly ny  mahita fa mitari-dàlana ny fiangonany  ny Tompo. Enga anie mba ho hitantsika ny hihaino hatrany ny teny .

2-Feno fankatoavana i Josoa(and4-7)

Dia nataon’i Josoa izay nandidian’ny Tompo azy ka nibaiko ny Zanak’ Israely izy hanao araka izany.Ary tsy hampanao ny asa fotsiny izy fa nanazava tamin’izy ireo koa ny hasarobidin’izany asa izany , dia ny fahatsiarovana ho an’ny taranaka ho avy . Mora manadino loatra mantsy isika . Ary rariny ny  antson’ny mpanao salamo hoe: »aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra« (Sal 103.2) . Mpitondra  mahay mankato ny Tompo toy izany no tena ilaintsika mandraka ankehitriny. Ary  mpitondra mahatakatra koa ny hasarobidin’ny tantara havela ho an’ny taranaka ho avy tsy hanadinoiny ny  asa mahagaga nataon’ Andriamanitra(Sal 78.5-7)

3-Nanaiky hobaikona ny vahoaka(and 8-9)

Niteny iJosoa dia nanao izy ireo .Enga anie ny fiangonana ka mba hanaiky hotarihina toy izany hatrany amin’izay sitrapon’ny Tompo ambara aminy .

Ho an’ Andriamanitra irery ny Voninahitra.

FFKM / Fanambarana

FIOMBONAN’NY FIANGONANA KRISTIANA ETO MADAGASIKARA (FFKM)

FANAMBARANA

Ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM) , manoloana ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny , amin’ny famaliana ny antson’i Kristy manangana azy ho Mpaminany eto amin’ny firenena, araka ny nambarany hoe: « Ianareo no fanasin’ny tany……..Ianareo no fahazavan’izao tontolo izao »(Matio 5:13-14).

1- Mampahery ny vahoaka Malagasy mpiray tanindrazana amin’ny fiatrehana ireo zava-tsarotra samihafa mifamahofaho eo amin’ny fiainany ankehitriny.Aoka tsy hiraviravy tànana, fa hanankim-po amin’Andriamanitra, Ilay Ray be fitiavana efa niteny hoe : « efa hitako tokoa ny fahorian’ny oloko……efa reko ny fitarainany » (Eks 3.7);

2- Mampirisika ny vahoaka Malagasy handeha hifidy amin’ny fifidianana ho avy, ary hahay mifidy ny olona hametrahana ny fitokisana hitondra ny tany sy ny fanjakana. Mahaiza mifidy mba tsy hanenenana any aoriana, ka ny olona hofidina dia mba ho:

– olona matahotra  an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina

– olona hita fa vonona hanompo ny vahoaka sy ny firenena

– olona efa hita fa afaka hahavita zavatra hanangana ny firenena

– olon’ny fisokafana, hanaiky hiara-miasa amin’ny ankolafin-kery samihafa

– olona mendrika eo amin’ny fitondrantenany sy ny amin’ny fahamarinana.

3- Tena adidintsika Kristiana ny mifidy. Vitao ny adidinao. Manentana ny Kristiana rehetra.Mitafia fahavononana. Sahia mandray andraikitra eo amin’izay manandrify antsika avy, indrindra eo amin’ny fitandroana ny fahamarinana eo amin’ny fifidianana ho avy. Ndao hiombom-peo hiteny hoe : « hataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko » ( Est 8.6);

4- Miantso ny Governemanta sy ny CENI mba hanamarina tsara ny lisi-pifidianana , mba hitandro toy ny anakandriamaso ny fitantanana ny fifidianana indrindra ny fanajana ny safidim-bahoaka mba tsy hampisy olana na krizy intsony.

5- Mampahatsiaro anareo mpikambana ao amin’ny HCC ny havesatry ny entana eo an-tsorokareo amin’ny fitandroana ny FAHAMARINANA. Mampahery  anareo tsy ho solafaka mamindra  na ho kenda mitsako.

Dia  homba antsika mianakavy anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo sy ny fitiavan’Andriamanitra Ray ary ny fiombonana amin’ny Fanahy Masina .

                                  Antananarivo faha 19 Aogositra 2018

 

Amin’ny anaran’ny Filoham-Piangonana 4 mirahalahy:

Monseigneur ANDRIANARIVELO Samoela Jaona, Filohan’ny EEM

Andriamatoa IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi ,Filohan’ny FJKM

Pastora Dr RAKOTONIRINA David , Filohan’ny FLM

                  Monseigneur Marie Arsène Odon RAZANAKOLONA, Filohan’ny EKAR

 

 

Vaovao farany

FIANTSOANA  Araka ny fantatsika dia hotanterahina eo amin’ny kianjaben’Imahamasina ny Fanompoampivavahana Famaranana ny Jobily faha-50 T FJKM sy ny faha-200T…..

 Fanolorana ny  KOMITY FAHA 40 TAONA SFL Noho ny fahasoavan’Andriamanitra dia feno 40 taona ny Sampana Fivondronana Laika ny taona 2019 ho avy…..

TAHIRY SY FAHATSIAROVANA  Efa mivoaka ny raki-tsary DVD mirakitra ny fanompoam-pivavahana fankalazana an’ Andriamanitra noho ny ivon-Jobily faha 200 taonan’ny…..

  Ny Filoha sy ny Birao Mpiandraikitra Foibe Ny Filoha sy ny Birao – ny Tonia STK Foibe Ny Komity…..

VAOVAO SP ANTANANARIVO ATSIMO (SP AA11) 1-Hotanterahina ny Sabotsy 15 Septambra 2018 ny Jobily faha-25 Taona maha-Mpitandrina sy ny faha-10…..

FIHAONAMBEN’NY ZANAKY NY MPITANDRINA 2018. Hotanterahina ny 26,27,28 Septambra 2018  ny FIHAONAMBE VOALOHANY ho an’ny ny Zanaky ny Mpitandrina  FJKM…..

Perikopa

Septambra: Sahia manohitra ny Kolikoly

| | 23. Ala. XVII man Trin. Sampananasa FFP
Amosa 5.10-15/ Jao 12.3-8/ 1 Tim 6.3-10

| | 30. Alah.XVIII man.Trinite
Deo 16.18-20 / Mar 10.17-22/ 2 Pet 2.17-22

Oktobra: Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

| | 07. Alah.XVIII manaraka ny Trinite
Sal 66.8-12/ Mat 12.14-21/ 2 Tim 3.10-17

FJKM Fahazavana

TORITENY Pdt FJKM Diego Suarez 2017 HD