Mofonaina

Alarobia 29 Novambra 2023

MATIO 25.31-46

Manaova ny tsara !

1-Mba ho isan’ny mpandova ny fanjakan’Andriamanitra (34-40)

Finoana ao an-tsain’ny olona ny hoe:« hanao asa soa aho mba ho voavonjy » .Tsia ! fa fahasoavana sy finoana ihany no maha-voavonjy .Matoa ny olona iray manao asa soa sy asa tsara rehetra dia satria tsara ny Andriamaniny .Ary izay manana toetra tsara no mahay manao ny tsara,satria asa fanaon’ Andriamanitra tsara izany .Ka na dia ireo rahalahiny olombelona mitovy aminy aza dia hasoaviny .Ny Andriamaniny mantsy tia sy miantra olona ,dia mba manahaka izany koa ny ataony .

2-Mba tsy ho very any amin’ny afo maharitra mandrakizay (and45-46)

Ny devoly dia tsy tia ny olombelona izany, na dia manome vola ho an’ny olona aza izy.Ny tambin’ny vola omeny dia fahaverezan’ny fanahin’ilay olona mandray.Raha tia ny olombelona izy dia mikendry ny hahavoavonjy azy. Mazava ho azy fa izay zanaky ny devoly dia tsy manam-pitiavana ,tsy mahay manao asa soa maimaimpoana .Na dia manao asa soa aza ny devoly dia tsy maintsy misy valiny sy tambiny ary tiany hatao mpanompo sy andevoziny izay mandray ny asany .Hoy ny voasoratra : »izay tsy tia tsy mba mahalala an’Andriamanitra « (1Jao 4.8)

Fanontaniana:

Efa nanasoa olona ve ianao? Inona no antony nanosika anao nanao izany ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha / Nov 2023

VONTOSY FILAZANTSARA
NY NOSY MADAGASIKARA !


Rehefa injay ianao manaiky
Hino marina ny Tompo
Ka hiova tompo anio,
ka i Jesoa no tena Tompo
manapaka ny fiainanao,
fa tsy hoe ny vola intsony,
izay imatesan’ny olo-maro
iankohofana isan’andro
ka tsy mampaninona azy
na voahosy am-paladia
aza izany hoe fahamarinana,
ka tsy mampaninona azy
na dia sanatrian’ny vava
hisy aza aina afoy;
fa ny vola, vola ihany,
vola foana, vola hatrany
no hany masaka ao am-pony
tompo tokana tompoiny.
Ianao kosa, niova tompo
Raha nandray an’i Jesoa.
Ary ianao no miaramilan’
Fandrosoana tena izy
Ilain’i Madagasikara.
Ianao no afaka hahatontosa
Izao vina mamintsika izao:


VONTOSY FILAZANTSARA
NY NOSY MADAGASIKARA !


IRAKO AMMI

Vaovao farany

DATY TENY HOVAKIANA 01 Salamo 30.1-12 02 2 Mpanjaka 19.8-19 03 Jaona 17.1-5 04 Asan’ny Apostoly 4.13-22 05 1 Tantara…..

ANKALAZAO NY MPAMONJY Alatsinainy 18 Desambra Eksodosy 15.11-18 Matio 1.18-23 1 Petera 2.11-12 Talata 19 Desambra Salamo 147.1-11 Lioka 1.46-55…..

FANDAHARANA IOMBONANA

Notokanana ny tsangambato any Imerimandroso  Tontosa ny talata 24 Oktobra 2023 ny fitokanana ny tsangambaton’ny faha-200 taonan’ny sekoly FJKM tany…..

Perikopa 2023

Desambra: Ankalazao ny Mpamonjy

| | 03. Advento I
1 Tan. 16:4-14 / Jao. 17:1-5 / Asa. 3:44-48

| | 10. Advento II - Sampana Sekoly Alahady
Sal. 8:1-9 / Mat. 21:15-17 / Heb. 2:10-18

| | 17. Advento III
2 Sam. 22:47-51 / Mat. 5:13-16 / Rom. 15:7-12

| | 24. Advento IV
Sal. 113:1-9 / Lio. 1:46-56 / Rom. 11:33-36