Mofonaina

Alatsinainy 25 Jona 2018.

Miantsoa fanafahana avy  amin’ny Tompo 

Marka 5.1-9

Mampijaly ny  olona amin’ny  heriny ny devoly

1-Tsy  voafehin’ny olona izany 

Voalaza fa misy  olona andevozin’ny  devoly eto, any anaty  fasana izy no mitoetra ary minanana mandrakariva  no ataony  ary hita  fa manelingelina sy mampijaly ary mampatahotra  olona mihitsy  izany .Niezaka nifehy  azy ihany ny  olona tamin’ny alalan’ny famatorana ny tànany , ny  tongony  fa niala maina  hatrany . Tsy  voafehin’ny olona mihitsy ny  devoly .Na dia tsy fahita aza angamba ny fisian’ny  demoniaka toy izany  eo amin’ny fiainan’ny  kristiana ankehitriny  dia manaiky  isika  fa mbola ampahorian’ny  devoly  ny kristiana  min’ny ankapobeny  ary na dia tsy voafehin’ny olona aza izany dia tsy mahazo  mipetra-potsiny ny kristiana fa tsy maintsy  mitady  fomba handresena azy.

2-Resin’i Jesoa ny devoly 

Vao nahita an’i Jesoa Kristy  ilay fanahy ratsy  dia voalaza eto fa niankohoka tamin’ny tany teo anatrehany . Ambaran’ny  mpahay Baiboly  fa mariky ny fahambonian’i Jesoa Kristy manoloana ny hery rehetra izany . Ny  fampiasana ny fomba fiteny  hoe: »moa mifaninona akory izaho sy ianao ry Jesoa? » dia mba hanosehana an’i Jesoa tsy hiditra  amin’ny zavatra ataony, kanefa i Jesoa Kristy  vao mainka niditra. Ny  dikan’ny nanontaniana ny anarany dia mba hahafahana mifehy azy(vakio ny tohin’ny tantara). Koa ny handresena ny  devoly  izany  dia tsy  misy afa-tsy  ny herin’i Jesoa Kristy irery ihany. Koa mangataha izany Aminy ianao raha te-handresy izany .

Fanontaniana:

Afaka mandresy ny  devoly amin’izao ve ny  mpiandry?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha / Mey 2018.

VONTOSY FILAZANTSARA NY NOSY MADAGASIKARA !

Dia i Madagasikara

Hatrany an-tendrony avaratra

Ka ho tonga hatrany atsimo,

hahatratra ny atsinanana

ary ho tonga hatrany andrefana,

mba tsy hisy faritany

hitankizina amin’ny haizina

ao anaty fahantrana

dia ny fahantram-panahy

sy ny fahantran’ny nofo

ary fahantran’ny saina

Fa ny Filazantsara

Entintsika dia hitondra

Fahazavana ho azy ireny,

hampandroso ny fiainany.

Koa hatao ny toriteny,

fa tsy havelantsika akory,

saingy irosoana koa

ny fanampiana ireo vahoaka

amin-javatra ilainy.

Tsy maintsy omena fahalalana

Izy ireo raha tiana hivoatra

Tsy ho azon’olona ambakaina;

Tsy maintsy omena torohevitra

Amin’ny fiainany isan’andro

Hahatsapany fa i JESOA

Dia mihevitra tokoa

Ny fiainany tontolo,

dia ny famonjena ho azy

saina, vatana, fanahy!

VONTOSY FILAZANTSARA NY NOSY MADAGASIKARA !

IRAKO Andriamahazosoa Ammi, Mpitandrina 

Filohan’ny FJKM

 

 

Vaovao farany

FISAORANA  Ny foibe Fitondrantsekoly FJKM dia maneho fisaorana antsika antoko mpihira, Groupe, izay nandray anjara tamin’ny « Antsam-panahy » nanohanana ny Sekolintsika…..

FANDAHARANA IOMBONANA  Alahady 24 Jiona 2018 Feon-javamaneno fidirana  Fiarahabana apostolika :  II Pet. 1: 2 Fiderana an’Andriamanitra : Sal. 108 :…..

SEFAMP Namaky bantsilana ny fambaboana ara-toekarena eto Madagasikara Nitondra am-bavaka ny firenena sy nanatanteraka velankevitra ny Sabotsy 09 Jona 2018 lasa…..

Miantsoa fanafahana avy amin’ny Tompo Raha ny Soratra Masina no iaingana dia tsy miafina amin’ny Mpamaky azy fa hatrany am-boalohany…..

SEKOLY FJKM SP FVA FENO 10 Taona maha-Tale FPMP SP FVA an’Andriamatoa IANONJARA mivady Notanterahina tao amin’ny FJKM Antseranana Fahazavana…..

FANOMANANA HO AMIN’NY FANAVAOZANA TOMPONANDRAIKITRA Madiva hifarana ny fotoam-piasan’ireo tomponandraikitra voafidy tany anivon’ny Fitandremana sy ny Synodamparitany. Koa ho fiomanana…..

Perikopa

Jolay: Sahia mitory ny fahamarinana

| | 01. Ala.V man.Trinite
2Sam 12.1-17/ Mar 6.14-20/ Asa 26.24-32

| | 08. Ala.VI man. Trinite-Samp.Tanora.Kristiana
Jer 9.22-23/ Mat 21.23-32/ 2Tim 2.14-21

| | 15. Ala.VII man.Trinite-Samp. Fiv.Laika
Eze 34.1-10/ Lio 6.41-42/ Asa 5.1-11

| | 22. Ala.VIII man.Trinite
Deo 24.10-22/ Mat19.30-20.16/ Jak 5.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY Pdt FJKM Diego Suarez 2017 HD