Mofonaina

Alakamisy 08 Desambra 2022

LIOKA 12.13-21

Valiteny nataon’i Jesoa Kristy tamin’ny fiangaviana nataon’ity lehilahy iray hananatra ny rahalahiny ny amin’ny fizarana lova .

1-Tsy azo ianteherana ny harena

Hoy ny and 15 « fa ny ain’olona tsy miankina amin’ny habetsahan’ny zavatra ananany ». Miady lova ny olona ,te-hanana zava-tsoa ,ny harena eto an-tany .Misy tokoa sokajin’olona tena variana amin’izany ka mahatonga ady ao anatin’ny fianakaviana rehefa misy fizarana tsy mitovy na tsy mahazo anjara araka ny fijery maha-olona .Mazava tsara anefa ny fanoharana nataon’i Jesoa Kristy eto fa na dia manana harena be dia be aza ny olona , manana vokatra mahafeno trano , rehefa tonga ny fahafatesana tsy mahavonjy azy ny harena , ary tsy mahatondra na inona na inona rehefa miala amin’ity tany ity .

2-Andriamanitra no tena harena

Hoy ny and 21 « toy izany izay mihary harena ho an’ny tenany nefa tsy manankarena ny amin’Andriamanitra  » .Mampitodika ny olona ho amin’ny tena harena i Jesoa Kristy. Na dia manana ny zavatra rehetra aza ny olona,mifarana eto an-tany ihany izany ,tsy mahavonjy,tsy maharo ny ainy ny fananana nohariany. Ambaran’i Jesoa Kristy fa olona adala ny olona toy izany (and20) .Na manao ahoana na manao ahoana ny toe-javatra atrehina eo amin’ny fiainana ,meteza hikatsaka ny tena harena dia ny fifandraisana amin’Andriamanitra . An’Andriamanitra ny fanjakana ka Izy no afaka mitahiry ny olona manana Azy hanana anjara tsara ao amin’izany fanjakany izany .

Fanontaniana:

Diniho ny voalaza ao amin’ny Mat 6.32-33

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha/Des 2022

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

Fa hifarana ny taona

Ka fotoana mety izao

Hitodihana ny lasa

Ny amin’ny asa izay natao.

Amin’ito asa mafy

Midadasika tokoa:

mety hahatsiaro tena

ho tena kely angamba ianao,

kanefa na ny vitsika aza,

moa ve tsy tena kely;

saingy he ny fahendreny

azontsika alaina tahaka

amin’izato fahazotoany,

amin’izato firindràny,

am’izato fifandraisana

efa tena lalim-paka

amin’izy samy izy,

tsy mba misy mifamely!

Koa na toy ny bitika aza

Ny zava-bitan’isanisany,

Tonga zava-dehibe

Rehefa indray mitambatra eo !

Ary izato ianao sy izaho

Mba manahoana kosa re?

Moa mihevi-tena ho kely

Dia mijanona am’izao

Tsy mirotsaka hanefa

Ny anjara adidinao?

Diniho ny lasa dia sahia

Manefy fikasana vao:

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

IRAKO AMMI

Vaovao farany

AN’NY TOMPO NY FANJAKANA Daty Teny vakiana isanandro 01 1 Sam 13.13-15 02 Rom 13.1-7 03 Mat22.15-22 04 Lio 17.20-30…..

VONTOSY FILAZANTSARA NY NOSY MADAGASIKARA ! Fa hifarana ny taona Ka fotoana mety izao Hitodihana ny lasa Ny amin’ny asa izay…..

FJKM AMBATONAKANGA

FAMOAHANA KATEKISTA SY MPITORITENY ANDIANY  « VOAOMANA » Hirotsaka hanatevin-daharana ireo zoky teo aloha ka hanatanteraka ny vinan’ny FJKM ao anatin’ny hazakazaka…..

Andron’ny FITANTANANA SY FANANANA Nanamarika ny Andron’ny FiFa 2022 Tamin’ny Synoda Lehibe voalohany, ny taona 1968, dia efa nisy teto…..

FANENTANANA SAMIHAFA «Fa hataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko » (Estera 8 : 6a) Ampitomboina amintsika rehetra anie ny…..

Perikopa 2022/2023

Desambra: An'NY TOMPO ny fanjakana

| | 11. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Dan 7:13-28 / Lio 19:11-28 / Apo 11:15-19

| | 18. Advento IV
Mik 5:1-5 / Lio 12:32-40 / 1Kor 15:24-28

| | 25. Krismasy - Fiantsoana SeFaLa
Isa 9:1-6 / Lio 1:26-33 / Apo 12:1-6

FJKM Fahazavana

amin’ny teny Anglisy