Ny Teninao no Fahamarinana

Alatsinainy 19 Aogositra 2019.

Fandalinana ny Boky 1 KORINTIANA

1 Korintiana 8.1-13 /9.1-27

Mety amin’ny mpino ve ny mihinana ny hena aterina amin’ny sampy?

Tsy ny hena loatra no inona na ny tena izay mihinana , fa tokony heverina hatrany ny hoe : miara-miaina amin’ny hafa ny tena ary tsy mitovy ny tanjam-pinoan’ny rehetra (and11). Novidian’ny Tompo tamin’ny Rany mantsy io mpino toa anao io ka tena fatiantoka lehibe ny fahatafitohinany, indrindra raha sanatria ka tratry ny fihemorana izy (and13).

Mananjo ny ho velomin’ny mpiombom-panahy aminy ny mpitory ny Filazantsara .

Tsy hoe akory mpitory ny Filazantsara dia fehezina tsy hananjo amin-javatra maro (and1-12) . Zony tokoa ny ho karakarain’izay ampianariny ny teny hampandehanana ny fiainany (and9-11) ;mamaimpoana anefa ny fitoriana ny Filazantsara .Adidy tsy maintsy hatao ny fitoriana ny Filazantsara . Raha azo atao dia midina eo amin’ny fahafahan’ny itoriana mihaino tsara ny fomba hampitana izany mba tsy hovoasakana ny fanambarana mazava .Tsy natao itadiavam-bola na filan-karena koa anefa izany fa tena maimaimpoana.

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Hafatry ny Filoha / Aog 2019.

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

Ka na misy mafy aza,

Iza anefa no nilaza

Fa handeha an-kamorana

Ny ady amin’ny fahotana?

Moa tsy efa nolazaina

Fa hifamatra amin’ny aina

Ny tolona iantsoana antsika

Fa tsy ady mangatsiaka?

I Satana mantsy tsy hanaiky,

Ny mpomba azy tsy hiaiky

Hilavo lefona tsy akory,

Fa hiezaka hampahory

Ny Fiangonana mijoro;

Saingy isika tsy hikoro

Fa i Jesoa dia momba hatrany

Ny Fiangonany eto an-tany,

Izay nomeny fahefana

Mba handresy ilay Satana.

Isika izao no Fiangonany

Izay tiaviny, iantohany,

Hanefa iraka goavana

Handehanana hizahavana

Ireo olom-bery marobe

Mbola sitrany handre

Ny famonjeny mahafaly,

Ka ireo ory sy mijaly,

Mihosom-bovoka sy lavo

Ho tonga zanaky ny Avo.

O, zy zanak’Andriamanitra,

Ianao no iraky ny Lanitra:

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

IRAKO Andriamahazosoa AMMI ,

Mpitandrina , Filohan’ny FJKM

Vaovao farany

Fanazavana PERIKOPA Aogositra 2019.             Ny Perikopa voalahatra ho amin’ny alahady farany amin’ity volana aogositra ity no anolorana tari-dalana eto…..

Ny Fanorenana trano Fiangonana             Iray amin’ireo teny fandrisika iainan’ny FJKM efa ho taona maromaro izao ny hoe: “Vontosy Filazantsara…..

ANDRIAMAMPIANINA Zaka H. M, Mpitandrina, BMF Misaotra ny Tompo izahay fa novonjeny tao anatin’ny aretina mafy. Notanterahiny ny teniny, manasitrana…..

SAMPANASA ASA FITORIANA NY FILAZANTSARA Fiangonana ho an’ny isan-tanana Filazantsara ho an’ny isam-batan’olona ALAHADIN’NY AFF 8 Septambra 2019 Fandaharana iombonana…..

FANASANA

Fandaharana iombonana « Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika  » 2 Tim 8a « Araka izay efa nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto…..

Perikopa

Aogositra: Miadia ny ady tsaran'ny finoana

| | 25. Alah X man Trinite
Nom 13.30-14.9 / Mat 15.21-28 / Apo 3.14-22

Septambra: Manompoa ny Tompo amin'ny fahamasinana

| | 01. Alah.XI man.Trinité
Eks 12.15-17 / Lio 2.21-24 / Efe 4.11-16

| | 08. Alah XII man.Trinite /AFF
Jos 24.19-28 / Lio 10.38-42 / Asa 6.1-7

| | 15. Alah XIII man.Trinite
Amosa 5.21-27 / Mat 5.21-24 / 1 Kor 5.1-5

FJKM Fahazavana

Toriteny Alahady 19 Mey 2019 - Fjkm Isotry Fitiavana