Mofonaina

Alarobia 01 Desambra 2021

Mpitoriteny 11. 9 – 11

Ny fifaliana marina

1- Fifaliana ao amin’Andriamanitra

Antsoina hifaly ny zatovo. Mifaly kanefa mahatsiaro fa misy Andriamanitra mijery sy mahita ny zavatra atao, mitsara ny olona araka izany. Ao anatin’ny fahatanorana no ahafahana manomana ny fiainana ho avy. Noho izany raha hifaly dia mifaly ao anatin’ny fahatahorana an’Andriamanitra, izay hitsara ny atao rehetra. Mifaly ao amin’Andriamanitra, mifaly kanefa tsy manota, manda ny fanaon’izao tontolo izao. Matetika ny olona rehefa mifaly dia manadino an’Andriamanitra. Ianao kosa minoa fa misy fifaliana mahasoa ho anao ao amin’Andriamanitra.

2- Fifaliana mandresy ny sarotra

Ny fifaliana iarahana amin’Andriamanitra no tena tsara sy miavaka. Fifaliana mandresy ny zava-manahirana rehetra. Matetika dia mifamahofaho eo amin’ny fiainan’ny olona ny alahelo, ny hakiviana. Mitady ny fomba hialana amin’izany ny olona, indrindra ao anatin’ny fahatanorana sy ny fahatanjahana ka mitady fampifaly ny nofo. Vao maika anefa malahelo satria mandalo ny fifaliana an-tany. Ny tena fifaliana dia ny fanomezana avy amin’Andriamanitra tanteraka tao ami’i Jesoa Kristy, dia fiainana miaraka Aminy. Raha izany fifaliana marina izany no katsahina dia ho resy ny zava-manahirana rehetra. Katsaho ny tena fifaliana.

Fanontaniana :

Inona no mampiavaka karakarain’ny kristiana oharina amin’ny fiatrehana fifaliana ataon’izao tontolo izao? Inona no atao ahafahana miaina ny fifaliana marina?

SAMPANA SEKOLY ALAHADY FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha / Nov 2021

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

Ry olo-mangam-pirenena!

Fa tsarovy ange ireo Magy,

tena olona nahay

sady nanam-pahalalana

ary feno fahendrena;

saingy tsy afa-po mihitsy,

fa nandeha nitety tany,

nisahirana tokoa

mba hitady Ilay Mpamonjy.

Ny fahaizany, ny azy,

Tsy nataony ho rehareha

Ka hiteraka avonavona

Hihamboana hahavita

samirery ny fiainany,

fa nanosika azy ireo

hikaroka ny tena izy

dia i Jesoa irery ihany!

Ary tena maharavo

Ny mahita ireto izy

Tsy nitandro ny hasasarany

Ary tsy nanaiky koa

Raha tsy nahatratra tanjona.

Hitany ihany Ilay Mpamonjy

Ka natolony Azy teo

Ireto zava-tsarobidy:

zava-manitra sy miora

ary volamena koa!

Moa ho ambakan’izy ireo

Ve ianareo rehetra

Olo-mangam-pirenena?

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

IRAKO AMMI

Vaovao farany

Fandaharana iombonana FIARAHABANA APOSTOLIKA : (Filip 1: 2)  FISAORANA SY FIDERANA : – Ataon’ny Mpitarika: APOK 22: 17, 20…..

Miha- tsy marin-toerana hatrany Araka izay iainantsika ankehitriny dia toa miha- tsy mari-toerana ny toetrandro eto Madagasikara. Mikorontana mihitsy aza…..

FJKM AMBATONAKANGA 1. FOTO-KEVITRA IJOROANY Ny anarana hoe: “DORKASY” dia nalaina avy amin’ny tantaran’ilay vehivavy mpanao asa soa sy fiantrana…..

FJKM AMBATONAKANGA

TANTARAN’ny FIRENENA sy ny FIANGONANA Anosy Avaratra dia kaominina iray eto Antananarivo Avaradrano. 12km avy ao Antananarivo no misy azy…..

FANASANA

Perikopa 2021/2022

Desambra: MINOA NY FIFALIANA AO AMIN'NY TOMPO

| | 05. Advento II
ISam. 2. 1 - 5/ Lio. 1. 18- 25/ Fil. 4. 4 - 9

| | 12. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Oha. 23. 12 - 18/ Lio. 1. 39- 45/ 2Jao. 1. 1 - 6

| | 19. Advento IV
Isa. 12. 1 - 6/ Lio. 1. 57- 66/ ITes. 3. 6 - 13

| | 25. Krismasy
Zak. 8. 18 - 23/ Lio. 2. 8- 14/ Rom. 1. 1 - 7

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY