Ny Teninao no Fahamarinana

Alahady 22 Septambra 2019.

Fandalinana ny 2 KORINTIANA

2 Korintiana 13.1-13

Eto dia manao hafatrafatra sy manao veloma i Paoly , toy ny fanaon’ny Raiamandreny amin’ny zanaka . Lesona ho antsika mpanompon’ Andriamanitra ny hoe :

1-Mamangy ny kristiana any an-toerana misy azy (and1)

Ataovy ho zava-dehibe amin’ny fampandrosoana ny finoan’ny kristiana ny famangiana azy , tsy ho tonga fahasahiranana na hampavesatra azy fa hitondra ny Tenin’ Andriamanitra ho fampaherezana (Deo 19.15).

2-Torio marina ny Tenin’ Andriamanitra (and4)

Ny teny fototry ny finoana kristiana no nabaribarian’i Paoly eto : Voahombo teo amin’ny hazo fijaliana Kristy . Velona noho ny herin’ Andriamanitra Izy , ary ao Aminy (mino Azy) dia hiara-belona Aminy . Aza amboamboarina araka izay itiavana azy ny Tenin’ Andriamanitra fa mbola hampamoahana amin’izany isika (Heb 13.17/Rom 9.1).

3-Mananatra sy mitarika ny kristiana handini-tena (and5-6)

Tariho mandrakariva ny kristiana handini-tena , hitodika amin’i Kristy . Antoky ny famonjena azy izany (Rom 12.3/Gal 6.1)

4-Mivavaha ho an’ny kristiana mba handroso izy (and7-9)

Asa fototra ataon’ny mpanompon’ Andriamanitra ny mivavaka ho an’ny kristiana . Jereo i Jesoa (Jao 17).

5-Mampahery sy mitondra teny mamy ary tsodrano ho azy (and 11-13)

Milaza ny fiainana ao amin’i Jesoa (1 Tim 1.1) . Manambara fiadanana (Asa 10.36/ Lio 10.5-6).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Hafatry ny Filoha/ Sept 2019.

VONTOSY FILAZANTSARA
NY NOSY MADAGASIKARA
!


Ka isika mihitsy aloha
No andeha hiova fo,
Tsy hatokitoky foana
Amin’ny asa manoloana
Ka hiantehitra am’izany
Fa handini-tena hatrany
amin’ny asa fanompoana;
tena ao ve ny finoana
sa sanatria fisehosehoana
no tena antom-pijoroana?
Tena tokony hotsaroana
Fa misy ange fifangaroana e!
Rehefa vory eo ny mpino,
Tonga koa, tsy manadino,
I Satana sy ny miaramilany,
Tsisy an-daniny sy an-kilany,
Fa mifangaroharo ao!
Izy koa mizahozaho,
Mihazakazaka manao,
Dia mihatsaravelatsihy
Miseho ho toy ny tena tia,
Kanjo hay tsy mahalala,
sady tena mankahala,
ny Tompo sy ny Fiangonany.
Hanimba azy no ivononany!
Samia mandini-tena hatrany:
Sao izaho no tahaka izany.
Hibebaka aho vao sahy handeha
Hankato ny baiko hoe:


VONTOSY FILAZANTSARA
NY NOSY MADAGASIKARA!

Vaovao farany

RODORODO HAONA FY

NAIROBI, KENYA – SEPTEMBER 12, 2019 Revive faith in the peace process: One year on from peace deal, African religious…..

Daty samihafa

NAIROBI, KENYA – Le 12 SEPTEMBRE 2019 – Ranimer la confiance dans le processus de paix: un an après l’accord…..

FANASANA

VAOVAO SEFALA Hotanterahina ny 04 ka hatramin’ny 05 Septambra 2019 ho avy izao ny FIHAONAMBEN’ ny Mpitoriteny izay mitsinjara toy…..

Perikopa

Septambra: Manompoa ny Tompo amin'ny fahamasinana

| | 22. Ala.XVIman .Trinite-Sampanasa FFP
1 Tant 28.9-10 /Jao 15.1-8 /Rom 12.1-2

| | 29. Ala.XVII man.Trinite
Eze 20.39-44 /Mat 26.6-13 /Heb 12.25-29

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 06. Ala.XVIII.Trinite
Nom 11.23-27/Lio 7.36-50/1Kor 14.1-6

| | 13. Ala. XIX man.Trin-Radio Protestanta FFPM
1 Sam19.19-24/Jao 11.47-53/Apo11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17