Mofonaina

Talata 27 Septambra 2022

2 TIMOTY 2.8-13

Mikeleza aina hatrany ,ilay

1-Noho i Jesoa Kristy

« Tsarovy Jesoa Kristy izay nitsangana tamin’ny maty … »(and8) .Tena hery lehibe mampahery ny mpino hikely aina amin’ny fanompoana ary hiaritra ireo zava-tsarotra samihafa i Jesoa Kristy . Izy ,ilay niaritra ny mafy izay nihatra tamin’ny ainy kanefa nandresy .Izany fiaretany sy fandreseny izany dia mahatonga ny mpino hanana fanantenana velona sady hiandrandra fandresena ihany koa.

2-Noho ny Tenin’Andriamanitra

« ny Tenin’Andriamanitra dia tsy mba voafatotra » (and 9b) .Ny olombelona azo gadraina , ny mpanompon’Andriamanitra azo enjehina sy fatorana noho ny fanompoany an’i Jesoa Kristy fa ny Tenin’Andriamanitra kosa tsy mba toy izany . Tsy misy afaka mamatotra sy mametra ny fiasan’ny Tenin’Andriamanitra .Ny tantara dia mampahatsiaro antsika fa arakaraka ny nangejana ny fielezan’ny Baiboly teto amintsika no vao mainka nampiroborobo ny finoana .

3-Noho ireo olom-boafidy

« izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin’ny olom-boafidy mba hahazoan’ireny koa famonjena » (and10) .Tsy mampaninona an’i Paoly mihitsy ny fiatrehana ny zava-tsarotra noho ny finoana an’i Jesoa Kristy .Fantany fa hisy akony tsara amin’ny fijoroan’ny hafa amin’ny fanompoana ihany koa izany Jesoa izay efa nanambara hoe: « Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny mahafoy ny ainy hamonjy ny sakaizany » (Jao 15.13).

Fanontaniana :

Inona avy ireo antony mahatonga ny mpino haharitra hatrany amin’ny fanompoana ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha/ Aog 22

VONTOSY FILAZANTSARA
NY NOSY MADAGASIKARA !


K’aza reraka manofana,
aza ketraka miofana!
Fa mila olona voatefy
Mahalala izay hatao
‘ty vina lehibe ity!
Ary any am-piofanana
Dia ataovy maty paika
Ny paikady hoenti-miasa
Aoka hajanona am’izay
Ny fiofanana andaniana
Vola be sy hery be
Nefa zara misy vokany.
Fa ny fanofanantsika
Asio vokatra azo raisina,
tena vokatra mivaingana,
ka ireo olona avy niofana,
hahitana fiovana
sy ho afaka manova
ny tontolo niaviany
Ka ireo olona avy niofana,
hanan-javatra mazava
hoenti-mody sy hiasana
Ka ireo olona avy niofana
Ho hita miavaka tokoa
Fa tsy sanatrian’ny vava
Hoe nandeha nizaha tany,
na variana naka rivotra,
fa nanovo aina vao
ary izany no voan-dalana!
Dia ho to ny vinantsika:


VONTOSY FILAZANTSARA
NY NOSY MADAGASIKARA 
!


IRAKO AMMI

Vaovao farany

HIRA FANEVA 25 TAONA RADIO FAHAZAVANA (1997-2022) MITSANGANA MIHAZAVA 1-Asandrato  re ny feo ,derao ny Tomponao Ny Voninahiny  izao miposaka…..

Sampanasa Fikarohana sy Fandalinampinoana FANDAHARANA IOMBONANA 25 Septambra 2022 Feon-javamaneno Fiantsoana sy Fiderana ny Anaran’ny Tompo : Sal 111 HIRA…..

Mikeleza aina amin’ny asa fitoriana any amin’ny fahavalo Jona 3.1-10 Tena sarotra sy manahirana indrindra ity iraka nampanaovina an’ i…..

atao amin’ny vehivavy sy zazavavy

Position applying for: Would you consider other posts besides the one you have listed above? (Please circle)   Yes    /     No…..

NY ADY AMIN’NY HERISETRA ao amin’ny fiombonan’ny mino… Re etsy sy eroa amin’ny vaovao misy ao amin’ny fiarahamonina ny herisetra…..

Perikopa 2022

Oktobra: HAVAOZY NY FANOMPOAN'NY FIANGONANA

| | 02. Ala .XVI man Trinite
Isa 29.13-24/ Mar 7.1-13 /2 Kor 5.11-21

| | 09. Ala.XVII man Trinite-Radio Protestanta
Deo 13.7-12 / Lio 14.12-14 / 2 Kor 4.1-6

| | 16. Ala.XVIII man Trinite-MAMRE
Mal 3.13-24 /Lio 2. 36-38 /Rom 7.5-13

FJKM Fahazavana

FJKM Ifaliarivo Ambanidia

18/09/22