Ny Teninao no Fahamarinana

Zoma 24 Mey 2019.

Fandalinana ny Boky ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 6.1-15

Raha raisina araka ny fiheverana mahazatra hilaza ny nifidianana ireo »diakona » voalohany ity tantara ity dia mampianatra antsika fa:

1-Ny Diakona : vahaolana ho an’ny Fiangonana

Ambaran’ny and 1 fa nisy olana niseho teo amin’ny Fiangonana. Ho vahaolana amin’izany no antony nifidianana azy 7 lahy . Ny fanontaniana àry dia izao : Ianao Diakona io, olana ianao sa vahaolana ho an’ny Fiangonana misy anao?

2-Ny Diakona : kristiana faka tahaka

Jereo ange ny filazana ny mason-tsivana nifantenana ireo ho diakona e: »tsara laza sady feno ny Fanahy sy fahendrena, feno finoana » (and3,5). Fatratra izany ! Ary irariana mba ho izany avokoa ny diakona rehetra eo amin’ny Fiangonana misy antsika . Dia ho marina amintsika koa ny fandrosoana mahafaly niseho tamin’ny Fiangonana voalohany voalazan’ny and 7.

3-Ny Diakona : vavolombelona mahery

i Stefana no resahina manokana eo amin’ny and 8-15. Stefana , iray amin’ireo Diakona 7 lahy io . Diakona « feno fahasoavana sy hery » izy (and 8) ka na nisy aza « nitsangana ka niady hevitra taminy » (and9) dia tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny Fanahy izay nitenenany ireo (and10) . Moa tsy Diakona mahajoro amin’ny finoana toy izany no tena ilaintsika koa ankehitriny ?

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 8

Hafatry ny Filoha / Mey 2019.

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

Fa ny fitsanganantsika

Mba handeha sy hampiely

Izato filazantsara

Dia azo antoka tanteraka

Fa hanjary lakolosy

Ho an’ny hafa marobe

Ka hanaitra ny hambom-pony

Hirotsahany eo an-tany

Fiadiana ihany koa

Hampandresy ny hatsarana,

Ny fiadanana, fitiavana,

Ny fahadiovana, hamasinana,

Ny fahamarinana iainana.

Fa raha miitatra tokoa

Ny ambaindain’ny Hatsarana

Dia hihena ny haratsiana!

Raha mitombo ny fiadanana

Sy fitiavana ihavanana

Dia ho lefy ny korontana!

Raha mahazo laka hatrany

Ny masina, madio sy marina

Dia ho lao ny fahantrana!

Ny olom-banona rehetra

Dia mangetaheta ireo

Hanenika ny Nosintsika!

Koa ny olom-banona rehetra

No andao hamondron-kery:

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

IRAKO Andriamahazosoa AMMI, Mpitandrina

Vaovao farany

« Ny fahatahorana an’i Jehovah no fiandoham-pahendrena . Fahalalana tsara no ananan’izay rehetra mankato izany . Maharitra mandrakizay ny fiderana Azy »…..

VOKADEHIBE 2019. « Fa atolory ny tenanareo ho an’ Andriamanitra, toy ny efa maty nefa velona  » Rom 6.13b Antsoina ny…..

Manamarika ny faha-35 taonany  Mankalaza an’Andriamanitra noho faha-35 taona niorenany ny foibe Arsiva sy tranombakoka FJKM etsy Faravohitra. Ny Alarobia…..

NANDEFA MISIONERA NAMAKY LAY TANY BELINDO-BEKILY Ho fanatanterahana ny vinantsika FJKM hoe:”Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara !” sy ny fikasana…..

Hividy fanamafisam-peo ny Fikambanan’ny Mpiomana ho Mpitandrina Nanatanteraka “Sakafom-piombonana” ny Fikambanan’ny Mpiomana ho Mpitandrina eny amin’ny Kolejy Teolojika Ivato tamin’ny…..

Miroso ho amin’ny tsaratsara kokoa !!! Isika protestanta dia miara-mahalala fa raha jerena ety ivelany ny sekolin-tsika dia tsy afaka…..

Perikopa

Mey: Manàna fahamarinana eo anatrehan''ny Tompo

| | 26. Ala V man Paska- Alahadin'ny FFPM
Joba 1.1-5 / Mat 5. 17-20 / Rom 6.8-14

| | 30. Andro Niakarana
Sal 11.1-7 / Lio 24.50-53 / Kol 3.1-11

Jona: Meteza hofenoina ny Fanahy Masina

| | 02. Alah VI man. PASKA
Sal 143.7-10 / Lio 2.25-32 / 1 Kor 6.12-20

| | 09. PENTEKOSTA / Sekoly FJKM
2 Tant 20.14-17 / Mar 3.20-30 / Asa 2.1-13

FJKM Fahazavana

Toriteny Mpitandrina Zarazaka Jean Louis

ZARAZAKA Jean Louis, Mpitandrina ,
Mahamasina / 20 01 2019