Mofonaina

Alatsinainy 27 Martsa 2023

2 SAMOELA 12.7-15

Andriamanitra manitsy ny olony

1-Manambara ny fahadisoany

« koa nahoana ianao no nanamavo ny Tenin’i Jehovah ka nanao izay ratsy teo imasony ? » (and 9)

Nanota teo anatrehan’Andriamanitra i Davida tamin’ny nakany ny vadin’i Oria sy nanaovany izay hahafaty an’i Oria . Nanoloana izany dia naniraka an’i Natana hanambara ny fahadisoan’iDavida taminy Andriamanitra .Nampahafantatra tamin’iDavida ny fahadisoany Andriamanitra .Toy izany koa ny Soratra Masina : ny mpitondra ny hafatr’Andriamanitra dia tsy maintsy manambara ny fahadisoan’ny olona .Mila manaiky ny olona fa ratsy eo anatrehan’ny Tompo . Koa raha misy manambara aminao ny fahadisoanao dia aza tezitra aminy na miady aminy fa fomba fiasan’Andriamanitra amin’ny finoana an’iJesoa Kristy izany .

2-Mamela ny helony

« ...efa nanota tamin’i Jehovah aho…Jehovah efa nanaisotra ny helokao ka tsy ho faty ianao » (and13)

Teny nifanakalozan’i Davida sy Natana izany .Rehefa ren’i Davida ny fanamelohana azy noho ny fahotana nataony dia niaiky ny fahadisoany teo anatrehan’Andriamanitra izy.Namela ny fahadisoany Andriamanitra ka tsy maty i Davida. Na izany aza anefa ,dia maty ilay zaza naterany tamin’i Batseba . Mamela ny heloky ny mpanompony Andriamanitra izay miaiky ny fahadisoany kanefa dia misy sazy famantarana fa efa nanota tamin’Andriamanitra ilay olona . Andriamanitra mamela ny heloky ny olona ,saingy mizaka ny vokatry ny nataony ihany koa ilay olona . Jesoa Kristy no famindrampon’Andriamanitra . Ekeo amin’ny alalan’i Jesoa Kristy ny fahotanao dia hamela ny helokao Izy .

Fanontaniana :

Ahoana ny fiheveranao izany hoe: « voavela heloka »?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha/ Martsa 2023

VONTOSY FILAZANTSARA
NY NOSY MADAGASIKARA !


Fa raha Filazantsara
No mameno ny aty fo
Sy mameno ny tanàna,
Mameno ny isan-tokantrano,
Mameno toeram-piasana,
Sy sekoly sy hopitaly,
Tribonaly, ladoany,
Ary tobi-miaramila,
Ary ho tonga hatreny an-tsena
Sy toeram-pilanonana,
Dia handositra avokoa
Ireo faharatsiana sesehena
Miteraka ny kolikoly,
manamaro ny herisetra
sy vono olona mpitranga.
Dia hihena be dia be
Ny habibiana samihafa.
Ka ny olona ho Olona,
olom-pirenena vanona,
ka tsy hahavanon-doza
handripaka aina, handatsa-dra
ka ny olona avy koa
no hoheverina ho moka
na ho sanatria akoho!
Fa raha Filazantsara
No mameno firenena,
dia ho sambatra eto isika,
koa andao e, milofosa:


VONTOSY FILAZANTSARA
NY NOSY MADAGASIKARA !


IRAKO AMMI

Vaovao farany

ASA FIFANDRAISANA SY FAMPAHALALAM-BAOVAO FJKM « Miorena tsara, aza miova. » 1 Korintiana 15,58b ……………………………………………………………………………………… FANDAHARAM-POTOANA MAMERINA AO AMIN’NY FAHAMARINANA NY TOMPO…..

NY HERIN’NY FITSANGANANA AMIN’NY MATY Alatsinainy 03 Aprily 2023 Ezekiela 23.36-42 Lioka 19.45-48 Hebreo 3.1-6 Talata 04 Aprily 2023 Salamo…..

FANASANA

FANASANA

ALAHADIN’NY MPITANDRINA Hotanterahana ny Alahady 26 Martsa 2023 ho avy izao ny Alahadin’ny Mpitandrina eto amin’ny FJKM ANKADIMBAHOAKA (SP AA…..

LALAO ARA-PIRAHALAHIANA FANOKAFANA

Perikopa 2023

Aprily: NY HERIN'NY FITSANGANAN'NY TOMPO

| | 02. SAMPANDROFIA-Sampana DORKASY
Zef 3.14-20/ Lio 19.29-44/ Apok 7.9-12

| | 06. Alakamisy masina
Sal 41.4-13 / Lio 22.47-53 / 2 Pet 2.11-16

| | 07. Zoma masina
Dan 9.24-27/ Lio 23.39-49 / Rom 5.6-11

FJKM Fahazavana

FJKM ANDAVAMAMBA KRISTY VELONA

26 Martsa 2023