Ny Teninao no Fahamarinana

Alatsinainy 22 Apriy 2019.

Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MARKA

Marka 16.9-20

Vehivavy izay ambara ho fanaka malemy, natao anjorombala teo amin’ny fiaraha-monina Jiosy , sady demoniaka « Maria Magdalena, ilay namoahany demonia fito » no nisehoan’i Jesoa voalohany raha vao nitsangana tamin’ny maty Izy , ary nirahiny hampita izany

Tsy ny lehilahy na ny olona marina sy tsara ihany izany no fitaovana sy fiasam-pamonjena ary iraka fa na dia ireo heverina ho tena mpanota aza . Samy nirahiny :  » Mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra » na ny lehilahy na ny vehivavy na ireo mihevi-tena ho marina, na ireo heverin’ny mpiara-monina ho mpanota koa aza.

Te-hitaona ahy sy ianao ny Soratra masina eto fa tsy mifidy sokajin’olona hirahina hanambara ny vaovao mahafaly i Jesoa Kristy, ny finoana ihany no fepetra takiny ka : « Izay mino sy atao batisa no hovonjena , fa izay tsy mety mino no hohelohina » . Raha mino an’i Jesoa Kristy ny olona iray dia manolo-tena, ka hahavita asa mahagaga , famahana ny olan’ny hafa, fanasitranana izay tsy takatry ny saina aza (and17-18). Miantefa amnao ny antson’ i Jesoa Kristy anio handray ny famonjena sy hamaha ny hetahetan’ny mila vonjy raha mino Azy ianao.

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 6

Hafatry ny Filoha / Aprily 2019.

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

Mba hiova ny tantara

Ka ho lasa izay ny ratsy

Fa hanjaka indray ny tsara

Ka isika atsy ho atsy

Hahita tena fitahiana

Noho ny saina miha ambony

Ka mitafy fahasahiana

Tsy ho adalam-bola intsony.

Tsy ho teny fe kabary

Ny fitiavan-tanindrazana

fa tena hita miharihary

avy lavitra dia tazana!

fa ny filazantsara

izay torina dia ho hery

mandravarava izay tsy tsara

nahatonga antsika ho very:

very anaty fahantrana

efa tsy hay lazain’ny vava,

very anaty fahotana

 toa haizim-pito tsy hisava!

Soa fa eo i Kristy

Ka ny herim-paharatsiana

Tsy hahakivy sanatria,

Tsy handresy na oviana!

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

IRAKO Andriamahazosoa AMMI , Mpitandrina Filohan’ny FJKM

Vaovao farany

« Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika » (2Tim. 1 : 8a) Ho aminareo mandrakariva anie ny fiadanan’i Jesoa Kristy Tompontsika……

TANTARAN’ny FJKM QUEBEC CANADA Toy izao ny topi-maso fohy mikasika ny tantaran’ny Fiangonana FJKM Québec: Ny taona 2007 dia nisy…..

Mitsangana, areno ny zaza, ka tantano; fa hataoko firenena lehibe izy”. (Genesisy 21, 18) Jobily faha 75 taona niorenan’ny TOPAZA/FJKM…..

Hazony ny famonjen’ny Tompo             Ny Perikopa amin’ny Alahady voalohany amin’ny volana Aprily no andraisana tari-dalana eto. Volana vaovao izay…..

Andro lehibe manantantara eo amin’ny fiainan’ny vahoakan’Andriamanitra ny Paska. Ankalazaina sy tsarovana isan-taona izany mba ho fanehoana am-pahibemaso sy ilo…..

TSIROANOMANDIDY FANOKAFANA NY FAHA-200 TAONA NY SEKOLY PROTESTANTA FJKM Taorian’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha-50 taonan’ny FJKM  sy faha-200 taona…..

Perikopa

Aprily: Hazony ny famonjen'ny Tompo

| | 28. Ala I man Paska-Asa TOPAZA
Sal 82.1-8 / Jao 21.1-14 / Rom 6.1-7

FJKM Fahazavana

Toriteny Mpitandrina Zarazaka Jean Louis

ZARAZAKA Jean Louis, Mpitandrina ,
Mahamasina / 20 01 2019