Mofonaina

Talata 27 Febroary 2024

Matio 15. 1-9

Ampianarin’i Jesoa isika anio fa ny tena fanajana an’Andriamanitra dia:

1. Tsy amin’ny fombafomba ivelany (and 2)

« Nahoana ny mpianatrao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana? Fa tsy mba manasa tanana izy ireo rehefa hihinan-kanina ». Nanomezan’ny fariseo sy ny mpanora-dalana tsiny ny mpianatr’i Jesoa ny amin’ny lazain’izy ireo fa tsy fanajana ny fampianarana voatolotry ny razana, Maika dia maika hitsara sy hanome tsiny ireto fariseo sy mpanora-dalana ireto, satria izy ireto dia te hanaraka ara-bakiteny ny lalana, dia ireo didy amam-pitsipika voasoratra. Mahavariana fa ny fitandremana izany no noheverin’izy ireo fa maha masina azy ireo (satria nihevi-tena ho hany manana fahamasinana sy hany akaiky an’Andriamanitra izy ireo)

2. Tsy amin’ny fihatsarambelatsihy (and 7)

« Ry mpihatsaravelatsihy, marina ny naminanian’i Isaia anareo hoe: ity firenena ity manaja Ahy amin’ny molony ». Hentitra ny valin-tenin’i Jesoa, ary mavesabesatra. Nindramin’i Jesoa ny tenin’i Isaia mpaminany; entina maneho amin’ireto fariseo sy mpanora-dalana ireto fa tsy tena fanajana an’Andriamanitra dia avy ao am-po, vokatry ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny fatahorana Azy fa tsy hoe filan-dera eo imason’ny olombelona fotsiny, satria manana « Titre » (Mpitandrina e, Diakona e, Mpiandry e….). tokony hampifanarahina ny ambara sy ny atao. Tsy miseho ho masina ivelany amin’ny fitafiana miavaka noho ny an’ny hafa (tahaka ny an’ny fariseo), na fitia te hoderaina ho tena mpivavaka; fa ny fo ao anaty no feno fahamasinana sy fanajana an’ Andriamanitra sy mangetaheta hanoa ny didiny. Tandremo fa mahazo teny mahitsy avy amin’i Jesoa an!

Fanontaniana:

Manao ahoana ny fanajanao an’ Andriamanitra?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Hafatry ny Filoha / Des 2023

VONTOSY FILAZANTSARA
NY NOSY MADAGASIKARA !


Mba hanjaka anivontsika
Ny fahamarinana madio
Tsy anjakan’ny kolikoly
Sy risoriso, fahalovana
Amin’ny endriny rehetra;
Fahalovana izay hita
Miharihary fa mandoza
Ity tanindrazantsika ity
Nefa, indrisy, fa inian’
Ireo izay tsy mataho-tody
Atao ihany, atao ihany,
Hanangonana harena
Hahatonga hatraiza anefa?
Fa rehefa hiala ety
Angaha hisy hahatondra
Na dia hoe iraimbilanja?
Nefa dia atao ihany
Hambotriana firenena,
ka tsy mampaninona azy,
na dia hitofezaka aza,
na dia handry andriran’antsy
ny vahoaka maro an’isa,
izy kosa higalabona
ao anaty harena be
maimbo alahelon’olona
sy tomanin’ny vahoaka!
Ny hamaranana an’izany
Fomba ratsy izany indrindra
No antony ilazana hoe:


VONTOSY FILAZANTSARA
NY NOSY MADAGASIKARA !


IRAKO AMMI

Vaovao farany

MAMPITANDRINA AMIN’ NY DIDINY ANDRIAMANITRA ANDRO TENY HOVAKINA 01 Josoa 1.1-9 02 Deoteronomia 26.16-19 03 2 Jaona 1-6 04 Eksodosy…..

Mpiandraikitra Foibe: – Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe MF 06/SL XIX: 10-17 Aprily 2024 – Fivorian’ny mpiandraikitra Foibe MF 07/SL XIX: 16-23…..

TAONA VAOVAO 26 Janoary 2024 – 9 ora maraina ka hatramin’ny 3 ora tolakandro  « Miorena tsara aza miova » (IKor.15,58) LEHIBE…..

Avy amin’ny Filoha. Fanambadiana mitovy fananahana : Manao antsom-pitiavana ny filohan’ny FJKM. Manoloana ny resabe nandeha tato ho ato, momba…..

FANDAHARAM-POTOANA VAVAKA SY FIFADIAN-KANINAZoma 22 Desambra 2023 ,9 Ora 30 mn – 3 Ora“MIORENA TSARA, AZA MIOVA” I Kor. 15,…..

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA