Mofonaina

Alahady 28 febroary 2021

2 Tantara 12:1-8

Andriamanitra Mpanafaka

  1. Mahafoy izay misaraka Aminy

« Ary Rahaboana.. dia nahafoy ny lalan’i Jehovah izy sy ny Israely rehetra » (and. 1)

Hatramin’ny andro nanosorana an’i Rehoboama ho mpanjakan’i Joda nandritry ny telo taona dia nahery sy nandry fahalemana ny tany satria nihaino ny Tenin’i Jehovah ny mpanjaka sy ny vahoaka. Nony nahafoy ny « lalàn’i Jehovah » ny vahoaka dia tonga nanafika an’i Jerosalema ny mpanjakan’i Egypta. Amin’ny fotoana ivheveran’ny olona fa milamina ny fiainany ka ahafoizany ny lalàn’Andriamanitra dia ho tonga tampoka amin’izany olona izany ny loza. Koa aza misaraka amin’Andriamanitra dia hitoetra aminao hatrany ny fiadanan’Andriamanitra sy Jesoa Kristy.

2. Mamonjy izay miaiky ny fahadisoany

« … Efa niaiky izy ka dia tsy handringana azy Aho, fa ho ela dia hamonjy azy… » (and. 7)

Rehefa tafiditra tao amin’ny tanànan’i Jerosalema ny miaramilan’i Sisaka mpanjakan’i Egypta dia tonga tao amin’i Rehoboama mpanjakan’i Joda i Seimia mpaminany nilaza fa ny fialana amin’i lalàn’i Jehovah no anton’izao. Niaiky ny fahadisoany i Rehoboama ka dia narovan’Andriamanitra ny ainy na dia nisy ihany aza ny famaizana azony. Rehefa miaiky ny fahadisoany noho ny faharatsiany ny olona. Andriamanitra mamindra fo aminy ka mamonjy azy, na dia misy ihany ny fahavoazana vokatry ny fahadisoana. Jesoa Kristy Mpanafaka.

Fanontaniana : Manao ahoana ny fahasalaman’ny fifandraisanao amin’Andriamanitra?

Hafatry ny Filoha / Feb 21

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

Dia ny filazantsara

Raisintsika am-po tokoa

Fa tsy hoe henoina ihany!

Andao handalina an’izany

Ka isan’andro isan’andro

Hovakina ny Baiboly

Fa tsy hatao indraindray

Rehefa misy zava-mafy

Itadiavam-bonjy ihany.

Andao hamaky Baiboly

Isan’andro, isan’andro,

mba hitombo fahalalana

ny tena hevitr’Andriamanitra

hahaizana mitondra tena

ao anaty fahendrena.

Andao hamaky Baiboly

Isan’andro isan’andro

Mba hananam-pahazavana

Amin’ny lalana haleha,

ka ny tenin’Andriamanitra

ary no hitsilo antsika

am’izay safidy atao

sy zavatra anapahan-kevitra!

Ka ny tenin’Andriamanitra

ary no hanitsy antsika

Rah’sanatria maniasia

Fa ny filazantsara,

rehefa iainana tokoa,

dia tena hery mahagaga,

loharanom-pamonjena!

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

IRAKO AMMI

Vaovao farany

Fitafiana mendrika Antony samihafa no hitan’ny mpandinika ka mahatonga ny olombelona hitafy. Samy tsy nitafy daholo ny tsirairay rehefa nivoaka…..

Mpivady miombona andraikitra amin’ny fitaizana AHOANA NY ATAO MBA HAMPAHOMBY NY FITAIZANA ATAO AMIN’NY ZANAKA? Misy toetra maro ireto mety…..

KRISTIANA MAHAY MANETRY TENA SY MAMITA TSARA NY ASANY, TAHAKA AN’I JESOA KRISTY « Ary tamin’izany dia nanatona an’i Jesoa ny…..

“Ny Zava-kendren’ny Sampana”             Ny Synoda Lehibe faha XVIII, izay natao tany Antsirabe, farany teo dia nanapaka fa ny FJKM…..

Mampiorina ny mino ny Tenin’Andriamanitra Tamin’ny Alahady fahatelo teo no niditra tao anatin’ny vanim-potoan’ny Fiangonana ampiasana ny loko volomparasy dia…..

Mampianatra ny fiverenana amin’ny Sitrapon’Andriamanitra Notanterahina tetsy amin’ny FJKM Katedraly Analakely sy teny FJKM Ambatonakanga ny 8 hatramin’ny 13 Febroary…..

Perikopa 2021

Febroary: MAMPIORINA NY MINO NY TENIN'ANDRIAMANITRA

| | 28. Karemy II
2 Tant 12.1-8 / Jao 8.25-30 / Heb 13.7-16

Martsa: MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHANTOETRA

| | 07. Karemy III
Gen 22.11-20/ Jao 6.1-13/ Heb 11.17-19

| | 14. Karemy IV
Deo 8.1-14/Lio 22.24-32/ 2 Kor 7.7-15

FJKM Fahazavana

FJKM ISOTRY FITIAVANA