Mofonaina

Alahady 20 Jona 2021

1Petera 4.1 – 6

Ny mino miorina tsara dia:

1- Maka tahaka an’i Kristy (and. 1-2)

Ilay fakan-tahaka eto dia tena fanahafana sy fandehanana araka izay nataon’i Kristy. Misy ny olona milaza fa tsy tokony hiaritra fahoriana isika , satria efa nataon’i Jesoa izany, fa ny antsika dia fiadanana sy fahasambarana ihany. Efa resin’i Jesoa ohatra, hoy izy ireo, ny fahafatesany dia fiainana ho antsika. Fa izay ambaran’i Petera eto dia ilay fiaretana tamin’ny nofo izay nataon’I Kristy nandreseny ny ota izay nangeja antsika. Izany dia mampiseho fa fahavalo azontsika resena tsara ny nofontsika , izay mitondra sy mandavo antsika amin’ny fahotana. Mbola lavitra ny làlana handehanantsika ambara-piavin’ny Tompo , ka mila miambina mandrakariva isika. Izany no iavahantsika amin’ny olon’izao tontolo izao (Mat.5.14). Mba hahafahantsika mahatanteraka izany dia tsy maintsy mitafy an’i Kristy isika.

2- Miala lavitra sy manakaiky (and.3-6)

Rehefa voatanisan’i Petera avokoa ireo zavatra sy fanao ratsy fahiny izay tsy tokony hiainana intsony amin’izao andro iomanana amin’ny fiavian’ny Tompo izao, dia manondro toeram-baovao izy, dia fahitana ary miha-manakaiky ny fahasoavan’Andriamanitra. Tonga tsy hisy heviny ary mijanona ho fihetsika foana ny tsy fanaovana fahotana nefa tsy miala eo. Ny fialana amin’izany dia tsy fifindrana tontolo vaovao fotsiny ,fa fiomanana ho amin’ny mandrakizay mihitsy satria hotsaraina araka ny ataony isika rehetra. Koa ny olona miala lavitra ny fahotana dia miroso manakaiky ny fiainan-danitra. Miala amin’ilay fanamelohana mandrakizay,ka miditra amin’ny fiainam-baovao araka ny Tenin’I Tompo hoe :  » Fa tafafindra niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana izy« .(Jao.5.24)

Fanontaniana:

Aiza ny toerana misy anao ankehitriny?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE-FJKM

Hafatry ny Filoha/ Jiona 21

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

Ny Fanahy anie hiasa

Hahatonga antsika hahery

Hahalala izay adidy

Manandrify antsika avy

Ka hahefa izany tsara,

tsy hitavandra olon-kafa,

tsy hanilika amin’ny hafa,

fa ho sahy mandray andraikitra.

Ny Fanahin’ny fahendrena

Anie hampanadino antsika

Ny kajikajy politika

Rehefa ny ain’ny firenena

No efa tandindomin-doza!

Ny Fanahin’ny fahamasinana

No hanongotra ny fakan’

Ny sampy mioriona any am-po

Izay mahatonga ireo milaza

Ho tena mpino an’Andriamanitra

Nefa misabaka ihany

Ka mitady hery hafa

Hiantsampazana, hiankinana.

Ka izy ireny indray no poizina

Ho an’i Madagasikara.

Nampoizina ho tena mpino,

fanasina sy fahazavana;

nefa loza, lozan-tany,

fa mpihatsaravelatsihy

VONTOSY FILAZANTSARA

NY NOSY MADAGASIKARA !

IRAKO AMMI

Vaovao farany

FJKM Atsimon’Imahamasina

Ramatoa RAHANITRINIAINA Rivolalaina Olivier Hankalaza an’Andriamanitra noho ny 25 taona nanaovana ny asa fanompoana Feno 25 taona no nanaovan-dRtoa RAHANITRINIAINA…..

FIVORIAN’NY MPIANDRAIKITRA FOIBE FJKM NY 16-23 JONA 2021 Ny Alarobia 16 ka hatramin’ny 23 jona 2021 izao ao amin’ny CFD…..

ASA SOSIALY 2021

 Nosoratan-dRANJATOHERY Harilala A.,Tonian’ny Fiangonana TOKO 1 : NY FAHATONGAVAN’NY FILAZANTSARA 1° Ny nahatongavan’ireo Misionera LMS Ny 18 aogositra 1818 no tonga…..

Faha- 120 Taonan’ny KOLEJY PROTESTANTA AMBATOBEVANJA Faha- 30 Taonan’ny SEMINERA FJKM AMBATOBEVANJA Homarihana ny Sabotsy JONA 2021 ho avy izao…..

Perikopa 2021

Jona: ANORENANA NY MAHA-KRISTIANA NY FINOANA

| | 20. Ala.III . man Trinite-Sampana Vokovoko Manga
Oha 23.26-35/ Mat 23.1-12/ 1 Pet 4.1-6

| | 27. Ala.IV man.Trinite
2 Mpanj 22.11-20/ Mat 16.13-19 / 1Kor1.4-9

Jolay: MIORENA AMIN'NY ANTSON'NY TOMPO

| | 04. Ala.V man Trinite
Gen 12.1-9/ Lio 5.27-32/ 2Tes 2.13-17

| | 11. Ala.VI man .Trinite-Sampana Tanora Kristiana
Eks 3.7-14/ Jao 10.1-10/ Asa 7.30-38

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY