Tatitra sy Hafatra/ SAMPATI 2023

Miorena tsara aza miova » Ikor.15,58
« Aoka hirehitra ny jironareo » Lio.12,35

« Mitsangàna mihazavà fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava » Isa.60,1 ;ITes.5,5Ho an’ny Komity Foibe sy ny Biraon’ny SAMPATI Synodamparitany

Ry havana malala,
Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy i Jesoa Kristy
Tompontsika amen.
Isaorantsika lehibe indrindra Andriamanitra fa tentaraka soamatsara ny Fivorian’ny Komity Foibe
SAMPATI FJKM ny 10-11 Febroary 2023 lasa, isaorana isika rehetra tonga niatrika izany ; tsy
omentsika tsiny kosa tsy afaka noho ny anton’ny manokana, ka nahatonga fialan-tsiny mialoha.
Isaorana ny Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana, ny Mpiandraikitra foibe Mpiahy. Isaorana araka
izany koa ny Tompo fa tontosa ny alahady 12 Febroary 2023 ny fitondrana am-bavaka sy fanokafana ny
taomp-piasana SAMPATI 2023, tao amin’ny FJKM Isaotry Fitiavana ; tolorana fanakasitrahana ny
Sekretera Jeneraly foibe FJKM nitondra ny hafatr’Andriamanitra ary ny Biraon’ny Mpiandraikitra foibe
nitondra ny teny fiarahabana sy fanokafana ny taom-piasana 2023, ny Komity Lehibe MTEM, Foibe
Mpanazava, Tily, FMT2S, solotena avy amin’ny Synodampiangonana sy ny skoto aty Afrika ; natolotra
tamin’io fotoana io koa ny LOGO sy ny hira fanevan’ny faha-30 taonan’ny SAMPATI FJKM, ary ireo
fandaharam-potoana sy tanjon’ny faha-30 taona SAMPATI FJKM.
Ny Fivorian’ny KOMITY FOIBE SAMPATI ary dia manafatra antsika mba :

 • Handroso hatrany amin’ny asa fanabeazana, fampiharana eny amin’ny isam-pivondronana, ny
  Synodamparitany ny HAZAKAZAKA MASINA.
 • Isaorana ny Tompo ny fahavitan’ny FITRAOFAMBE I natao tany Mahajanga
 • Hitondra am-bavaka sy handamina ny fotoan’ny tsirairay fa TAOM-PANKALAZANA
  AN’ANDRIAMANITRA NOHO NY FAHA-30 SAMPATI FJKM ity taona 2023 ity
 • Hiara-hiatrika ny FIHAONAMBE NASIONALY SY FAHA-30 TAONA SAMPATI FJKM atao ao
  Antananarivo, Synodamparitany Antananarivo Andrefana, ny 10,11,12,13 Aogositra 2023.
  Antananarivo, faha 09 Janoary
  2023
 • Hamafisina ireo fandaharam-potoana sy soritr’Asa 2023, ara-panahy, asa- soa indrindra
  amin’ny 22 Febroary sy ny 14 Aogositra andro niorenana, fankatoavana ny fandaharam-
  potoana iombonana.
 • Hotanterahina ny fanolorana sy fividianana  moto; atolotra ny AFF SP.38 rehefa voahangona
  ny vola notsinjaraina amintsika SP tsirairay ka ny faha-31 MARTSA 2023 no fara-fanaterana
  izany aty amin’ny foibe.
 • Hamafisina ny fijoroantsika SAMPATI amin’ny maha-olom-pirenena vanona sy vonona ary
  mandray andraikitra eo amin’ny fiangonana sy ny firenena antsika, indrindra amin’izao
  taonan’ny fifidianana eto amin’ny firenena izao.
 • Hifantoka amin’ny HAZAKAZAKA MASINA avokoa ny SORITR’ASA 2023 SAMPATI FJKM
 • Hapetraka ho IRAY VOLAN’NY TONTOLO IAINANA ny volana FEBROARY ho antsika
  SAMPATI : mamboly hazo ny rehetra, ary hanaovana tatitra aty foibe SAMPATI FJKM izany.
 • Entanina ny fandrotsahana ny rakitra sy ny adidy aty amin’ny foibe SAMPATI, ho entintsika
  manao ireo asa manandrify antsika.
 • Entanina ny fanjifana ireo fitaovana vokarin’ny SAMPATI Foibe sy ny komitin’ny faha-30 taona
  SAMPATI.
 • Fiaraha-mientana ho fampandrosoana ny SAMPATI FJKM, fampijoroana SAMPATI any
  amin’ireo tsy mbola misy izany : fifamangiana, fiaraha-mandroso, fifanohanana.
 • Hamafisina ny fiaraha-mivavaka araka ny VAVAKA 24 ORA navoakan’ny Foibe FJKM,
  hivavaka ho an’ny firenena, ny ady any Russie sy Ukraine, ny vokatry ny Horohoron-tany
  niseho tany Turquie sy Syrie.
 • Mampahery ihany koa sy mivavaka ho an’ireo namantsika any Ampitan-dranomasina rehetra sy
  ny SPA 37 handroso hatrany.

Dia manao veloma finaritra amin’ny anaran’ny Tompo Jesoa


Amin’ny anaran’ny Birao foibe SAMPATI FJKM


Ny Filoha

RABEMANANDRATRARIVO Lanto Johnson, Mpitandrina FJKM
(JABADY Miremby)

Ny Tonia

RANDRIAMANANTENA Solo Jean Jacques Seraphin ,Mpitandrina

(FANDRASA Mikalo)

Fifandraisana :

Ny Tonia ( 034 90 163 67)

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA