Sabotsy 24 Septambra 2022

ROMANA 15.30-33

Mpiray fanantenana isika

« mangataka aminareo aho ry rahalahy …mba hiarahanareo miezaka amiko » (and30). Miara-mitolona omban’ny fanampian’ny hafa no hevitry ny hoe: miara-miezaka eto .Manana ezaka iombonana isika ka tsy misy afaka miolonolona fa mifanampy sy miara-miezaka .Jesoa aza mbola nanendry mpianatra hiara-.hiatrika ny fanompoana . Mizara andraikitra isika fa tsy miolonolona .

2-Miara miombom-bavaka

« …mba hiarahanareo miezaka amiko amin’ny fivavahana amin’Andriamanitra ho ahy » (and30b) .Tsy afaka mitoky tena samirery ny mpitarika toa an’i Paoly fa mila ny fanampiana avy amin’ny Tompo ka ny vavaka avy amin’ny mpiara-manompo no anentanan’i Paoly eto .Mampahatsiaro antsika an’i Jesoa izay nitolona amam-bavaka fatratra mialoha ny hiatrehany ny hazo fijaliana izany .

3-Mifampizara izay mavesatra

Misy ny antom-bavaka mazava izay zarain’i Paoly eto : eo ny fiarehana ireo tsy mino any Jodia , eo ny vavaka mba hisian’ny fiombonana aina eo aminy sy ny mpianakavin’ny finoana , izay handray azy ary eo koa ny vavaka mba hisian’ny fihaonana am-pifaliana indray . Apetrak’i Paoly eo ambany fitantanan’Andriamanitra izany rehetra izany .

4-Mifampirary soa

Faranan’i Paoly amin’ny tsodrano firariantsoa izao hafatra izao .Fianarana ho antsika izany , fa mety hatrany ny mifampirary soa amin’ny mpianakavin’ny finoana (and33).

Fanontaniana:

Inona avy ny adidintsika amin’ireo mpiara-manompo ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022/2023

Desambra: An'NY TOMPO ny fanjakana

| | 11. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Dan 7:13-28 / Lio 19:11-28 / Apo 11:15-19

| | 18. Advento IV
Mik 5:1-5 / Lio 12:32-40 / 1Kor 15:24-28

| | 25. Krismasy - Fiantsoana SeFaLa
Isa 9:1-6 / Lio 1:26-33 / Apo 12:1-6

FJKM Fahazavana

amin’ny teny Anglisy