Alakamisy 09 Septambra 2021

GALATIANA 3.26-29

Na iza na iza no natao batisa ho an’i Krtisty dia :

1-Mitafy an’i Kristy

Hatrany am-piandohana , rehefa nandika ny didin’Andriamanitra Adama sy Eva dia nahatsiaro nitanjaka ka nanjaitra ravin’aviavy nataony sikina izy ireo (Gen 3.7). « Ary i Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an’i Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy » (Gen 3.7). Io akanjo hoditra izay nalaina avy amin’ny hoditry ny ondry io dia taratr’i Jesoa Kristy , Ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao (Jao 1/29). Ny fanaovana batisa àry dia ahafahana mitafy an’i Kristy . Ampirisihana amin’izany ny mpianakavin’ny finoana araka ny voasoratra hoe : « Fa itafio Jesoa Kristy Tompo , ary aza miahy ny nofo hahatanteraka ny filàny  » Rom 13.14

2-Mpandova araka ny teny fikasana

Nifamatotra tamin’ny baiko momba ny famorana ny fanekena nataon’Andriamanitra tamin’i Abrahama (Gen 17.10) .Aty amin’ny fanekena vaovao dia ny batisa izay famorana tsy natao-tànana (Kol 2.11). Io indray no taratry ny fanekena vaovao eo amin’Andriamanitra sy ny olony. Amin’izany , izay atao batisa ho an’i Kristy dia misitraka ihany koa ny teny fikasana nomen’Andriamanitra an’i Abrahama , mpandova araka ny teny fikasana toy ny fitahiana , taranaka ary famirapiratana . Ny olom-baovao tahaka an’i Zakaiosy izay miroso amin’ny safidy tsara dia ambaran’i Jesoa hoe : « Izy dia zanak’Abrahama koa » (Lio 19.9). Ny fandovana ny fiainana mandrakizay dia isan’ny valisoa ho an’ny mpino araka ny teny fikasana .

Fanontaniana :

Inona no maha-zava-dehibe ny batisa ho an’i Kristy ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2021

Septambra: MIORENA AO AMIN'NY TOMPO AMIN'NY BATISA

| | 19. Ala. XVI man. Trinite
Nom. 8. 5 - 12/ Mat.3 .5- 12/ Asa. 8. 34 - 40

| | 26. Ala. XVII man. Trinite - Sampana F.F.P
Nom. 31 . 21 - 24/ Lio. 12. 49- 53/ 1Kor 10. 1 - 5

Oktobra: MIORENA AO AMIN'NY TOMPO AMIN'NY FANASANY

| | 03. Ala. XVIII man. Trinite
Eks. 12 .21 - 29 / Lio. 22. 7- 20/ 1Kor. 11. 23 - 34

| | 10. Ala. XIX man. Trinite - Radio Protestanta FFPM
2Tan. 30. 13- 20/ Mat.26. 26- 29/ Asa. 2. 41 - 47

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY