Alahady 15 Novambra 2020

2 MPANJAKA 19.14-19

Jehovah irery ny Andriamanitra Mpamonjy mahatoky

Sankeriba fahavalo efa zatra misetrasetra , mpanjakan’i Asyria dia te- hanitatra hatrany ny fandravana ataony . Ireo no atrehan’i Hezekia mpanjaka araka ny voatantara eto . Ny vavaka izay fitaovana mahery vaika noho ny daroka sy ny baomba no indro niantsoany vonjy tamin’ Andriamanitra . Tamin’ny finoana miezinezina no nilazany fa :

1-Tokana Andriamanitra ary Mpanjakan’ny mpanjaka Izy (15a-19b)

Nambaran’i Hezekia tamin’ny tonom-bavaka nasandrany fa tokana Andriamanitra ,tsy misy tahaka Azy ,ary tsy misy izay azo ampitahaina Aminy .Tsy azo afangaroharo amin’ny sampy ny Tompo Andriamanitra . Ivelan’i Jehovah Andriamanitra dia tsy azo ekena ho Andriamanitra ary ankoatran’i Jehovah dia tsy tokony ivavahana . Andriamanitry ny fanjakana rehetra Izy ,ka afaka manao izay tiany hatao. Tsy manadino ny olony Izy fa azon’izy ireo iandrandrana famonjena satria mpamonjy mahatoky Izy .

2-Andriamanitra velona sy be voninahitra Izy (and 15b-16)

Velona Andriamanitra satria afaka miasa amin’ny fotoana rehetra . Miasa amin’ny maha-Mpahary Azy Izy ary mitamberina ao an-tsain’i Hezekia izany tao anatin’ny tonombavaka nataony ka nilazany fa na ireto olona manohitra sy manao tsinotsinona an’ Andriamanitra ireto aza dia asan’ny tĂ nany ka azony fehezina . Velona Izy ka mihaino ny fitarainan’ny mpanompony , mijery sy mahita ny zava-mihatra amin’ny fireneny sy ny vahoakany manontolo .

Fanontaniana :

Ahoana ny fomba hanehoanao eo amin’ny fiainanao ka haharesy lahatra ny hafa ihany ihany ka fa Jehovah no Mpamonjy anao ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2020

Novambra: MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO

| | 29. AdventoI
Sal 121.1-8 / Lio 21.25-28 / Rom 8.18-25

Desambra: MANAIKY AN' I JESOA MESIA NY MINO

| | 06. Advento II
Gen 49.8-10 / Mat 1.1-17 / 1Kor 12.1-3

| | 13. Advento III-Sampana Sekoly Alahady
Eze 3.1-3 / Mat 11.25-30 / 2 Tim 3.14-17

FJKM Fahazavana

FJKM KATEDRALY ANALAKELY