Sabotsy 11 Janoary 2020.

MATIO 14.22-33

Ny tàna-maherin’ny Tompo

1-Manampahefana amin’ny zava-boahary rehetra

Rehefa vitan’i Jesoa ny namahana ny olona tsy omby dimy arivo dia nalefany hialoha Azy ny mpianatra , fa Izy kosa mbola nijanona nampody ny vahoaka.Taorian’izany dia voalaza fa niakatra tao an-tendrombohitra Izy mba hivavaka.Tsy niaraka niondrana an-tsambokely tamin’ny mpianatra Izy .Teny am-povoan-dranomasina dia nisedra olana iretsy farany (and24). Tamin’izany no nahitan’izy ireo an’i Jesoa nitsangatsangana teny ambony ranomasina , saingy tsy nihevitra ireo , na nino fa Izy tokoa no hitany . Fahagagana tsy takatry ny saina izany.Mahita sy lmanatrika ny fiainantsika manontolo ny Tompo :tsy misy toerana na olana izay tsy hanatrehany antsika. Matetika isika no tsy mahatsapa izany ka mahatsiaro ho difotra sy sahirana aoka izany .

2-Maneho ny maha-Zanak’ Andriamanitra

Amin’ny toe-javatra toy izao dia ny tahotra no mameno ny fo. Ny nanaisotra izany no nataon’i Jesoa voalohany , hoy indrindra Izy: »Matokia , fa Izaho ihany , aza matahotra« (and27). Raha matoky Azy isika dia tsy hanana fanahiana na dia kely akory aza . Na dia misafoaka aza ny onjam-piainana dia tsy haninona akory izany raha tsy mijery afa-tsy i Jesoa sy ny fahefany isika eo am-piatrehana izany. Hanao toa an’i Petera izay rehetra variana eo am-pitanisana olana (and30-31) .Rehefa niakatra tao an-tsambokely nisy ny mpianatra i Jesoa dia nitony ny rivotra .Tora-kovitra ny mpianatra raha nahita izany , ka niankohoka teoa anatrehan’i Jesoa , ary niteny hoe: ‘Tena Zanak’ Andriamanitra tokoa ianao » (and33).

Fanontaniana:

Hazavao ny teny hoe: « kely finoana » (and 31)

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Toriteny

26 janoary 2020 - FJKM Isotry Fitiavana
Video

26 janoary 2020 - FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo
Video

19 janoary 2020 - Coliséum Antsonjombe
Video

12 janoary 2020 - FJKM Katedraly Analakely
Video

Perikopa 2020

Febroary: MAHATOKY NY TENY VAVOLOMBELON'NY TOMPO

| | 02. Ala.IV man Epifania
Sal 111.1-8/Jao 1.1-8/1Jao1.1-4

| | 09. Ala.V man Epifania- Al'Baiboly
2 Tant 23.1-11/Mat 7.24-29/Asa 20.32-35