Alahady 01 Desambra 2019.

Fandalinana n Boky JEREMIA

Jeremia 48.1-47

Mitohy ny faminaniana , anjaran’ny firenena Moaba ity

1-Rava sy nitsoaka nandositra i Moaba

Firenena nalaina hiara-kiasa amin’ny Tompo i Moaba raha nitondra azy ireo nivoaka avy tany Egypta Izy (Deo 2.9-11). Nailiky ny Tompo tsy ho isan’ny firenen’Israely ny taranany 10 nifandimby noho izany (Deo 23.3-4). Teto indray dia ny Kaldeana no mamely ny Moabita. Tsy nisy noraisina , fa lao monina sy lason-ko babo ilay firenena (and 6,9,46) . Fa tsy izany ihany , noravana hatramin’ny tanàna sy ny fivavahana nitokiany koa aza (and 7,13,35)

Hasarotam-piaro amin’Israely ny an’ny Tompo fa tsy hoe :valifaty akory « izay mikasika anareo dia mikasika ny anakandriamasoko » (Zak 2.12)

2-Firenena miavonavona

Izany no fahotan’i Moaba . Ny asany , ny hareny , ny maha- izy azy , ny herin-tsandriny no nireharehany (and 7,11,14,29) . Nahaizany vava tafahoatra na ny Tompo na ny firenen’ Israely (and26-27,30).

Mifono fahendrena lalina sy mitoetra mandraka androany ny voasoratra ao amin’ny Oha 18.12manao hoe: « Ny fireharehan’ny fon’ny olona dia mialoha ny faharavana, fa ny fanetrentena kosa mialoha ny voninahitra «  . Ampitahao amin’ny Ohab 16.18 sy ny nambaran’i Jesoa hoe: »ary izay rehetra manetry tena no asandratra » (Lio 18.14).

« Raiso ny Tenin’Andriamanitra » boky faha-6

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18