Alahadin’ny K.F.T Maritiora

KOMITY  FANORENANA NY

TSANGAMBATO MARITIORA

Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika” 2 Tim1.8

Miadia ny ady tsaran’ny finoana

Izao didy izao  no omeko anao  , ry Timoty  zanako, araka ireo faminaniana natao fahiny ny aminao ireo, mba ho entinao miady ny ady tsara ireo  amin’ny hitananao  ny finoana sy ny fieritreretana tsara” 1 tim 1.1,18,19a

FANDAHARANA IOMBONANA

ALAHADY 11 AOGOSITRA 2019 .

 1. FIARAHABANA APOSTOLIKA
 2. FIDERANA SY FISAORANA NY TOMPO:

Sal.27,1.3.11

HIRA  824 :1;2;4

VAVAKA FIDERANA SY FISAORANA

 • NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Mpitarika: Efe 6:14-17

Rehetra: Sambatra ny mahitsy lalana…Sal 119:1

HIRA 295 :3

 • FIAIKEN-KELOKA

Vavaka

HIRA 413:2 (azo atao mitovy feo amin’ny 190)

 • FAMELAN-KELOKA ATOLOTRIN’I TOMPO

Mpitarika:Apo 3:21

Rehetra: Sambatra ny olona…Sal 32:1-2

HIRA 382 3:5

 • FANAMBARANA NY FINOAN’NY FIANGONANA

Fanekem-pinoana faha-2

Feon-javamaneno na  hira

 • ASAN’NY FIANGONANA

Raharaham-piangonana

 • RAKITRA

HIRA: Antoko Mpihira,

Fanolorana ny Rakitra

 • TENIN’ANDRIAMANITRA

HIRA: 759: 2

Fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora

HIRA: 638:1-4

Vavaka fangatahana ny fanazavan’ny fanahy Masina

Famakiana ny Soratra Masina:

Gen 22:1-8; Lio 21: 12-19;1 Tim1:18-20

HIRA: 639:4

TORITENY; 1Tim 1: 18-20

 1. VAVAKA FANGATAHANA+Rainay izay any andanitra …
 2. ASA VAVOLOMBELONA
 3. FAMARANANA

HIRA : 307 : 3

                Tsodrano: Filip 4:7

HIRA 731:1-4

Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina Amen

HAFATRA K.F.T.M FOIBE

“Ianareo no vavolombeloko hoy Jehovah, sady mpanompoko izay efa nofidiko”Isa43:10a

Ry Havana,

 Ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika.

Ny Komity Fanorenana ny Tsangambaton’ny Maritiora (KFTM) eto amin’ny Foibe FJKM dia misaotra an’Andriamanitra lehibe ny amin’izao fiombonantsika ny amin’ny Alahadin’ny KFTM izao,ry Havana.

Misaotra antsika Fitandremana ny amin’ny fiaraha-miasa ho fanohanana ny asa sy andraikitra napetraky ny Tompo aminay, diany hametraka tsangambato hoan’ny taranaka, mba hanana finoana toy ireo Maritiora koa isika velona ankehitriny

Ny tsangambatom-pinoana ezahina voalohany dia ny fiombonana sy fiaraha-miasa amin’ireo Fiangonana mitondra anarana sy tantaran’ireo Maritiora amin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana isam-bolana.

-Ny asa faharoa atao tsangambato indray diany fanamboarana ny Kianja fanatanjahantena eny amin’ny Kolejy Teolojika Ivato (KTI). Kianja natao  handraisana ny fivoriana sy ny fanatanjahantena rehetra ( Polyvalent), Kianja ho fananan’ny FJKM izany.

-Isaorana an’Andriamanitra  ihany koa ny fahatontosan’ny hetsika natoan’ireo Vehivavy Zandrin’Reo Maritiora (VZRM):

*Fitondrana ireo Vadin’ny Mpiomana ho Mpitandrina eny Ivato hitsidika ireo Fiangonana Maritiora.

*Ny varotra”VIDE GRENIER” tao amin’ny FJKM Andravoahangy Fivavahana.

*Fitsidihana ireo Mpiomana ho Mpitandrina eny amin’ny Kolejy Teolojika Ivato isaky ny volana Desambra, izay anolorana: vary,vola,fanomezana samy hafa…

Tsapanay ny fitondranareo ambavaka ireo asa ireo, ary anterinay ny fisaorana manokana ny fitandremana mandrotsaka ny rakitra hoan’ny KFTM (Alahady faharoa amin’ny volana Aogositra), isaorana ihany koa ireo mpiara-miombona antoka sy mpanolo tanana amin’ny endriny hita maso: fitaovana,fotoana ary tolotsaina amin’ny fahaizana sy nyfanomezam-pahasoavana teo aminareo.Andriamanitra Tompon’ny asa anie hamaly fitia antsika tsirairay avy.

-Koa manantena antsika hatrany ry Havana mba handrotsaka ny rakitra hoan’ny KFTM, mba ahatontosa ireo asa kasaina sy efa atao ireo , izay azo aterina ao amin’ny Foibe FJKM rihana faha-5 varavarana 503.

-Mampatsiahy ihany koa ry Havana ny amin’ny fandaharana tontosain’ny  KFTM ao amin’ny Radio Fahazavana, isaky ny Talata voalohan’ny volana amin’ny 8 ora alina sy ny Sabotsy maraina amin’ny 2ora. Fitaizam-pinoana sy fampahafantarana ny zava-misy mifandraika amin’ny tantaran’ireo Maritiora.

Ilaina ho famporisihina antsika mba ho sahy hijoro ka handresy ny tahotra sy ny fampianaran-diso ka ho marina ny hoe:”MIADIA NY ADY TSARAN’NY FINOANA”.

Eto ampamaranana ny hafatra ry Havana dia mirary antsika rehetra samy ahefa be amin’izao fanompoana an’Andriamanitra izao isika Izy tompon’ny asa anie hitantana antsika mba hanana firaisam-po sy saina mba hampandroso ny finoana ny filazantsara arak’izay voasoratra ao amin’ny

 Fil 1:27b.

Dia manao veloma  finaritra amin’ny Anaran’I Jesoa Tompo izahay.

Ny Voninahitra dia hoan’Andriamanitra irery ihany.

Rakitra KFTM Foibe FJKM Taona 2018

FJKM Ampangabe Famonjena……………………………………………………………. 37 300a

FJKM MARIANINA Hermona……………………………………………………………. 7.000a

FJKM Rasalama Ambohipotsy………………………………………………………….. 189 200a

SP 07 Rehetra taona 2017…………………………………………………………………… 25.000a

Zanaka Ampielezana Andratrehana………………………………………………………… 5.000a

FJKM Ifarihy Famonjena…………………………………………………………………… 62.500a

FJKM Betela Firaisana Ambodimita…………………………………………………….. 34.500a

FJKM Antanetibe Maromby……………………………………………………………….. 16.700a

FJKM Ambohijanaka Gara F……………………………………………………………. 119 800a

FJKM Tranovato Faravohitra cheque…………………………………………………. 692 100a

FJKM Andravoahangy Fivavahana chq…………………………………………… 1.297.400a

FJKM Vohidiala finoana……………………………………………………………………. 10.000a

FJKM Avaratsena Fanantenana…………………………………………………………… 41.400a

FJKM Anonimasina (Soavina)……………………………………………………………. 45.400a

FJKM Ambonin’Ampamarinana……………………………………………………….. 229.800a

FJKM Moratsiazo Fiderana………………………………………………………………… 13.850a

FJKM Fiadanana Maritiora……………………………………………………………….. 102.900a

FJKM Andranomainty Salema……………………………………………………………… 5.540a

FJKM Antsapandrano Fiderana…………………………………………………………. 132.750a

FJKM Betela Vaovao Maintirano………………………………………………………… 72.800a

FJKM Ambatolampy Faharetana…………………………………………………………… 3.600a

FJKM Ambohijafy Fanantenana………………………………………………………….. 20.000a

FJKM Androndra Fahasoavana…………………………………………………………… 50.000a

CENHOSOA…………………………………………………………………………………. 163.800a

FJKM Tranovato Anjanahary Maritiora……………………………………………… 120.000a

FJKM Ankavodiana………………………………………………………………………….. 15.000a

FJKM Ambohijatovo Fitiavana chq……………………………………………………… 50.000a

FJKM Salema Vaovao Fort Dauphin…………………………………………………… 20.000a

FJKM Zoara Famonjena Ankirihiry…………………………………………………….. 75.000a

FJKM Soavimasoandro……………………………………………………………………… 45.000a

FJKM Ivandry Firaisana…………………………………………………………………… 121.000a

FJKM Tranovato Ambatonakanga……………………………………………………… 100.000a

FJKM Ambatondrazaka Fitiavana……………………………………………………….. 40.000a

FJKM Betela Fahazavana Betafo…………………………………………………………. 85.770a

Toriteny

FFKM/Fanambarana
Video

Toriteny 29 Martsa 2020
Video

toriteny
Video

Fampianarana / Fitiavana
Video

Perikopa 2020

Mey: Ankatoavy ny fitarihan'ny Fanahy Masina

| | 31. PENTEKOSTA
Isa 44.1-5 /Jao 3.1-8/Asa 4.8-12

FJKM Fahazavana

FJKM ZOARA AMBOHIPO