Alakamisy 20 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 20.1-16

Inona no hataonao rehefa miatrika fanenjehana?

1-Aza maika ny handositra raha tsy milamina ny tanàna

Vokatry ny Filazantsara notorin’i Paoly dia nisy olona voatohitohina ny tombotsoany (Asa 19). Nitarika tabataba tao an-tanàna izy ireo . Niandry izany hilamina tsara i Paoly vao niala teo an-tanàna . Indraindray isika rehefa mitory amin’ny tanàna iray , ka misy olana dia mitsoaka avy hatrany. Tsy mety izany.

2-Sahia manapa-kevitra tampoka

Efa hiondrana handeha any Syria i Paoly no mahafantatra fa misy olona mioko hamono azy . Tsy nisalasala izy nandray fanapahankevitra rehefa misy ny zavatra tampoka toy izany , ka miandry hoe: efa mitranga ny loza vao hanapa-kevitra . Izany indrindra koa anefa no tena mahatonga antsika hiankina mandrakariva amin’ny Tompo .

3-Mahaiza mandamina miaraka amin’ny mpiara-miasa

Nahay niara-niasa sy niara-nandeha tamin’ny olona samihafa fiaviana i Paoly (and4-16). Mifampiandry (and 5-6) , na dia misy aza ny fandaminana ataon’i Paoly , dia azo atao tsara ny manova izany arakaraka ny zava-misy (and13-14). Fehiny , tsy misy ady mihitsy eny an-dàlana.

4-Aza adinoina ny tena fototrasa

Nanao teny fampaherezana i Paoly vao niala tao Efesosy (and 1) . Nitoriteny imbetsaka nampahery ny mpino izy va niala tao Makedonia (and2). Nampianatra mandra-paharainan’ny andro sy namelona an’i Eotika izy tao Troasy vao nandeha , na dia maika aza (and 7-11).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 8

Perikopa

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17