Vavaka sy fifadiankanina /Des 23

FANDAHARAM-POTOANA VAVAKA SY FIFADIAN-KANINA
Zoma 22 Desambra 2023 ,9 Ora 30 mn – 3 Ora
“MIORENA TSARA, AZA MIOVA” I Kor. 15, 58
ANKALAZAO NY MPAMONJY

I- Amin’ny 9 ora 30 mn: Fanompoam-pivavahana fanombohana :

 • Feon-javamaneno fanombohana
 • Fiarahabana Apostolika
 • Fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra
   Salamo 66, 1-9
   Hira 171
   Vavaka fiderana
 • Fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra
   Deo. 30, 19-20
   Hira FIF 326
 • Fiaiken-keloka
   Vavaka
   Hira Fihirana Fifohazana 337
 • Famelan-keloka atolotr’Andriamanitra
   Eze. 18, 23 sy Eze. 37, 5-6
   Hira 79
 • Fanekempinoana Apostolika
 • Feon-javamaneno
 • Raharaha
   Rakitra :
  o Hira 67
  o Vavaka fanolorana ny rakitra
 • Fankalazana ny Tenin’Andriamanitra
   Hira 207
   Vavaka
   Soratra Masina:
  o Isa. 49, 1-6
  o Lio. 2, 15-20
  o Asa. 13, 44-48
   Hira 295
   Toriteny
   Feon-javamaneno
   Vavaka setrin’ny tenin’Andriamanitra sy fangatahana
 • Famaranana:
   Hira FF 26
   Tsodrano
  II- Amin’ny 10 ora 30 mn: Fampitam-baovao samihafa :

 • 1- Alahady 21 Janoary 2024: Fanompoam-pivavahana itondrana amim-bavaka ny Filohan’ny FJKM
  mianakavy sy ny taom-piasana 2024, eny amin’ny kianja TPM Ivato 
 • Manomboka amin’ny 7 ora – 9 ora maraina: asa sy fampaherezana
 • Manomboka amin’ny 9 ora sy sasany maraina: fanompoam-pivavahana

 • 2-Alahady 28 Janoary 2024: fanokafana ny fambolen-kazo any Andanona

ZAIKABE SY FIHAONAMBE SAMIHAFA S.SA.A

DATY TOERANA SAMPANA
25-26 Jolay Vatomandry SLK
31 Jolay – 03 Aogositra Ranomafana Ifanadiana SVM
07-10 Aogositra Toliary SFL
12-14 Septambra Morondava SAMPATI
22-24 Aogositra Antananarivo Dorkasy
26-27 Aogositra Antsirabe STK
28-30 Aogositra Antananarivo SAFIF
04-07 Septambra Nosy-Be Sekoly Alahady
18-20 Septambra Ambositra Reninjaza Kristiana
06-08 Novambra Antananarivo AFF

III- Amin’ny 11 ora: Fampianarana:

Ankalazao Jesoa Kristy, Teny tonga nofo”

(Andriamatoa RANDRIAMAMONJISOA Georges Henri)

(Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe)


IV- Amin’ny 12 ora: Fitondrana am-bavaka ny FJKM: (ifampizarana amin’ny mpanatrika)
1- Ho an’ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe sy ny Mpiandraikitra Foibe:

 • Soratra Masina: Isa. 41, 9-10
 • HIRA 617: 1
 • Vavaka: olona roa (2) no mivavaka ho an’ny asan’ny FJKM
 • Soratra Masina: Fil. 2, 12-15
 • HIRA 617: 3
  Elanelanina Soratra Masina sy hira hatrany ireto vavaka ireto:
 • Vavaka ho an’ny Hazakazaka Masina, olona iray (1) no mivavaka
 • Vavaka ho an’ny fambolen-kazo sy ny tontolo iainana, olona iray (1) no mivavaka
 • Vavaka ho an’ny fiainam-pianakaviana, olona iray (1) no mivavaka
 • Vavaka ho an’ny fampamokarana, olona iray (1) no mivavaka
 • Vavaka ho an’ny fananganana ny Hopitaly FJKM, olona iray (1) no mivavaka
 • Vavaka ho an’ny fanatsarana ny Radio Fahazavana sy ny fananganana ny Fahazavana
  Televiziona, olona iray (1) no mivavaka
 • Vavaka ho an’ny Sekoly FJKM, olona iray (1) no mivavaka
 • Vavaka ho an’ny Departemantan’ny Mpiasa sy Vola ary Fananana, olona iray (1) no
  mivavaka
  3- Ho an’ny asan’ny Sampana sy Sampanasa ary Asa FJKM:
 • Soratra Masina: Jao. 15, 1-8
 • HIRA Fihirana Fifohazana 183: 1, 4, 6
  Raha misy solotenan’ny SSA manatrika eo dia izy no mivavaka
  Elanelanina Soratra Masina sy hira hatrany ireto vavaka ireto:
 • Vavaka ho an’ny Sekoly Alahady, Fifohazana, Vokovoko Manga, Tanora Kristiana,
  Mpanazava sy Tily, Dorkasy, Lehilahy Kristiana, Fivondronana Laika, olona iray no mivavaka ho
  an’ny Sampana iray
 • Vavaka ho an’ny AFF, FFP, SAF, olona iray iray no mivavaka ho an’ny Sampanasa iray
 • Vavaka ho an’ny Trano Printy Imarivolanitra, Trano Fivarotam-boky Antso, FIVATSI,
  MFEE, KPMS, Tranombakoka sy Arsiva FJKM, TaPaZa, AkaFiTa, Aumônerie FJKM, AFiFaB,
  SeFaLa, olona iray iray no mivavaka ho an’ny Asa iray
  4- Ho an’ny fanavaozana ny ambaratongam-pitondrana 2024 eny anivon’ny ambaratongan-drafitra
  rehetra:
 • Soratra Masina: Jao. 15, 16
 • HIRA FF 34
 • Vavaka: olona roa (2) no mivavaka
  V- Amin’ny 1 ora 30 mn: Vavaka ho an’ny Firenena:
  1- Mba hahatsiaro hiantehitra sy hiverina amin’Andriamanitra ny vahoaka malagasy:
 • Soratra Masina: Isa. 55, 6-7 ; Jer. 9, 22-23
 • HIRA 313: 1, 5
 • Vavaka: olona iray (1) no mivavaka
  2- Mba hihavana sy hifamela heloka ny samy Malagasy:
 • Soratra Masina: Mat. 5, 23-24
 • HIRA 534: 1, 2
 • Vavaka: olona iray (1) no mivavaka
  3- Mba handala ny fahamarinana sy ny rariny ny olom-pirenena tsirairay:
 • Soratra Masina: Sal. 11, 7 ; Mat. 5, 33-37
 • HIRA 734
 • Vavaka: olona roa iray (1) no mivavaka
  4- Mba ho zina ny taom-pambolena ary hahavanona ny fihariana sy ny asa fivelomana
  andavanandron’ny tsirairay:
 • Soratra Masina: Eze. 36, 25-30 ; Jao. 3, 16
 • HIRA 313: 1, 5
 • Vavaka: olona iray (1) no mivavaka
  VI- Amin’ny 2 ora 15 mn: Asa sy fampaherezana (SaFiF)
  VII- Amin’ny 2 ora 55 mn: Famaranana:
 • HIRA 642: 1, 4
 • Hafatra sy Tsodrano

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra
Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

Perikopa 2024

Jona: MIARO NY OLONY NY TOMPO

| | 16. Ala. Ill man. Trinite
1Samoela 7. 2–14 | Marka 4. 35–41 | Asan'ny Apostoly 18.5–11

| | 23. Ala. IV man. Trinite – Sampana Vokovoko Manga
1Mpanjaka 16. 8–10 | Lioka 21. 34–36 | 1Tesaloniana 5. 4–11

| | 30. Ala. V man. Trinite
Isaia 43. 1–7 | Jaona 18. 1–11 | Joda 24–25

Jolay: MIARAHA MANDEHA AMIN’NY TOMPO ANDRIAMANITRAO

| | 07. Ala. VI man. Trinite
Salamo 68. 7–14 | Jaona 8. 12–19 | Kolosiana 1. 9–14

FJKM Fahazavana

FJKM ANTANAMBAO FAHAZAVANA AMBOHIMANGAKELY (SPAA12)