Alahadin’ny FIFA 2023

DEPARTEMANTAN’NY MPIASA SY VOLA ARY
FANANANA SY FAMPAMOKARANA

SAMPANDRAHARAHA FITANTANANA FANANANA(FIFA)

Alahady hitrotroana amam-bavaka ny
FITANTANANA FANANANA FOIBE FJKM
Alahady 12 Novambra 2023

“ ……… fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana
zanaka ho an’I Abrahama avy amin’ireto vato ireto”

( Lio 3 : 8b )

TENY FANEVA 2021- 2025 : « Miorena tsara, aza miova » 1 Korintiana 15.58
VINA FOTOTRA (VINA 100 TAONAN’NY FJKM) : Mbola ho firenena Kristianina i Madagasikara
amin’ny taona 2118
VINA EFATRA TAONAN’NY FJKM 2021- 2025 : Vontosy Filazantsara i Magadasikara,
Filazantsara Manova ny Tantara

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fandaharana iombonana

Lohahevitra: « TSENAO AMIN’NY FIHAVIANY NY TOMPO »


“ … fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an’I Abrahama avy amin’ireto vato ireto” ( Lio 3 : 8b )

1 – FIARAHABANA APOSTOLIKA
2 – FISAORANA SY FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA
SAL : 24 : 1 – 10 HIRA FIDERANA : FFPM 16 : 1 – 2
3 – VAVAKA SY FIDERANA SY FISAORANA :
4 – FANAMBARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA ( Lio 3 : 8a . 9b )
HIRA : 409 : 1, 2
5 – FIAIKEN-KELOKA
HIRA : 421 : 2 , 3
6 – FAMELAN-KELOKA ATOLOTR’ANDRIAMANITRA ( Hos 11 : 8 – 9 / I Jao 5 : 11 )
HIRA : 487 : 1 – 2
7 – FANAMBARANA NY FINOAN’NY FIANGONANA
Feon-javamaneno na hira
8 – ASAN’NY FIANGONANA
Raharaham-piangonana
RAKITRA ( Misy ny rakitra manokana hanohanana ny asan’ny FIFA
HIRA FANOLORANA NY RAKITRA : 275 : 2 , 4
9 – TENIN’ANDRIAMANITRA
HIRA 788 : 1 – 2 Fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora
Vavaka Vakiteny

  • Ohab 1 : 10 – 16 / – Lio 3 : 1 – 9 / – Rom 2 : 1 – 11
    “ Ray Masina ô! Manamasina anay ………………………………
    HIRA : 190

10 – TORITENY
Vavaka mangina, feon-javamaneno
11 – VAVAKA FANGATAHANA Faranana amin’ny Vavaka nampianarin’ny Tompo.
12 – ASA VAVOLOMBELONA
An’ny Fiangonana
Fanentanana VAOMIERA FIFA / Famakiana HAFATRA KOMITY FIFA
13 – FAMARANANA
Hira : 765 : 1
TSO-DRANO
Hira 502 : 1
14 – VAVAKA MANGINA
Ho an’Andriamanitra irery ny Voninahitra !
Amin’ny Anaran’ny Ray, sy ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina .Amena

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HAFATRA AVY AMIN’NY FITANTANANA FANANANA FOIBE FJKM

An’I Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy,….. koa TSENAO AMIN’NY FIAVIANY NY TOMPO”

Ry Havana malala rehetra ao amin’ny Tompo,

Migadona soamatsara indray ity ny Alahady faharoan’ny volana Novambra izay natokan’ny Foibe FJKM hitrotroana am-bavaka ny FItantanana ny FAnanana FOIBE FJKM. Antitranterina isaky ny fotoan-dehibe toy izao NY IRAKA FOTOTRA iantsorohan’ny FITANTANANA FANANANA eto anivon’ny Foibe sy ny Vaomieran’ny Fananana eo anivon’ny Synodamparitany ary Fitandremana dia ny :

– Famantarana sy Fitsirihana ireo Fananana manerana ny Sahan’ny FJKM.

– Fanoratana ho ara-dalàna sy fiarovana ireo fananana ireo;

– Fikajiana sy fampamokarana ny Fananana;

– Fanitarana sy fampitomboana ny fananana azo hetsehina sy ny fananana tsy azo hetsehina .Isaorana hatrany ny Tompo mitantana sy manolo-tsaina ny Fiangonana mijery sy mampamokatra ireny fananana ireny. Nisy ny asa vita dia ny fanentanana sy fananganana ny Vaomiera isaky ny Synodamparitanyary ny Fitandremana .Ny fampivondronana ny tsara ho fantatra mahakasika ny fananana rehetra isaky ny Synodamparitany sy ny Fitandremana, misy ireo efa namerina ary entanina ireo izay andalam-pamenoana izany hanatitra azy ireny any amin’ny Prezida Synodaly, mba ateriny aty amin’ny FI.FA FOIBE FJKM.

Ny HAFATRA àry dia :

1 – Fantaro ara-taratasy ny Fananana

2 – Karakarao haingana dieny izao ny fanoratana azy ireny

3 – Farito, ampiasao, ampamokary, ary ampitomboy fananana.

4 – Misaotra mandrakariva an’Andriamanitra ny amin’izay asa efa vita sy mbola hatao.

Ny fotoana fitrotroana am-bavaka toy izao ihany koa no fotoana hanohanana ny asa izay ataon’ny FITANTANANA NY FANANANA FJKM.Koa isaorana ireo mandrotsaka ny RAKITRA isaky ny Alahady fitrotroana am-bavaka toy izao,izay voarakitra amin’ity fandaharana ity, ary entanina isika Fitandremana tsirairay mba handefa izany,aty amin’ny Foibe FJKM varavarana 208. Raha misy ny ilàna fifandraisana dia iangaviana isika hiantso ny laharana finday 034 10 338 83 sy 034 98 198 87 . Dia manao veloma finaritra antsika rehetra indray ho eo ambany fahasoavan’ny Tompo mandrakariva

“Mankalazà an’i Jehovah amin’ny fanananao sy amin’izay voaloham-bokatrao rehetra”

Ohabolana 3.9

Antananarivo, faha 06 Oktobra 2023

Ny Tonian’ny Departemanta Mpiasa sy Vola ary Fananana sy Fampamokarana

ANDRY NIRINA Velosoa

Ny Filohan’ny Komity FI.FA

RANDRIAMANANA Liva Falisoa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.IREO FITANDREMANA NANDROTSAKA RAKITRA FIFA 2022

LaharanaSPFitandremanaRakitra
112Ambatoroka Finoana200 400
210Andohatapenaka30 000
315Ambalavao Fiorenana26 100
412Ambohibato95 700
510Ambalavao Isotry82 000
610Andohatanjona Fihavaozana40 000
710Anosizato Hebrona180 000
810Isotry Fitiavana718 000
912Ambohipeno Famonjena15 000
1019Faravohitra Avaratra 85 600
1111Ziona Famonjen Meritsiatosika205 200
1219Ambohipanja Fitiavana128 200
1319Tranovato Ambatonakanga100 000
1410Kristy Fiorenana Ankazomanga20 000
157Fort Dauphin Salema vaovao108 700
1612Manohisoa Fitahiana10 000
1728Manjakatompo Fanavaozana 9 200
1812Ambohimiandra150 000
1919Antanimena Andrefana 100 000
20Mahatsara Ziona Firaisana 7 000
2127Jesoa Fiombonana Tsarazaza3 000
2238Bezezika Finoana12 800
2310Kristy Fanantenana Antohomadinika422 200
2427Sanganoro Fahazavana25 800

Tontalin’ny Rakitra voaray 14 Novambra 2022- 28 Martsa 2023 2 865 700

Perikopa 2024

Jolay: MIARAHA MANDEHA AMIN’NY TOMPO ANDRIAMANITRAO

| | 28. Ala. IX man. Trinite - TPM sy IFRP
Deotoronimia 31. 1–8 | Matio 4. 18–22 | Kolosiana 2. 4–7

Aogositra: MANAMASINA NY TENANY NY MPINO

| | 04. Ala. X man. Trinite
Levitikosy 19. 1–4 | Matio 7. 6 | 1Petera 1. 13–16

| | 11. Ala. XI man. Trinite - KFTM (Maritiora)
Estera 4. 6–17 | Lioka 12. 4–7 | 1Petera 1. 13–16

| | 18. Ala. XII man. Trinite - Aumônerie Nationale
Isaia 52. 11–12 | Marka 7. 14–23 | 2Korintiana 6.11–7.1

FJKM Fahazavana

FJKM ANTANAMBAO FAHAZAVANA AMBOHIMANGAKELY (SPAA12)