Hafatra/AKAFITA 2023

Fandaharana iombonana

Alahady 27 Aogositra 9


− Fidirana : feon-java-maneno
− Fiarahabana apostolika
− Fiderana : Salamo. 20 : 6 – 9
− Hira .788:1,3,4
− Vavaka fisaorana
− Sitrapon’ Andriamanitra
− Hira . 489:1,4
− Vavaka fifonana
− Hira fanampiny.46 :1, 3
− Teny famelen-keloka
− Hira: 430:1,4
− Fanekem-pinoana APOSTOLIKA
− Hiran’ny Antoko mpihira (na feon-java-maneno)
− Raharaham-piangonana
− Famakiana HAFATRA Akafita
− Rakitra (HIran’ny Antoko Mpihira na – 788)
− Fanolorana Rakitra : HIra. 440:1,3
− Hira mialoha Soratra Masina HF 3 : 2
− Anjara fotoana ho an’ny tanora sy ny ankizy
− Vavaka mialoha ny famakiana Soratra Masina
− Famakiana Soratra Masina
 2 Mpanjaka.18:1-8
 Matio.9:20-22
 Titosy.1:10-16
− Hira mialoha toriteny . 638:1,3
− Toriteny
− HIran’ny Antoko Mpihira (na feon-java-maneno)
− Vavaka fangatahana + Rainay Izay any andanitra …
− Hira fanampiny.24:1,2
− Tsodrano :
Ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny

HAFATRA ALAHADIN’NY AKAFITA
(Akany Fialofana TANGAINA)


Ry havana, ho aminareo anie ny fiadanan’ny Tompo !
Fifaliana ho anay filakevim-pitondrana sy ireo mpiara-miasa rehetra ato amin’ny Akany Fialofana Tangaina (AKAFITA) ny miarahaba antsika rehetra mahatratra ity alahady 27 aogositra 2023 ity.
Amin’ity taona 2023 ity no feno dimy taona (2018 – 2023) ny naha teo am-pelatanan’ny FJKM ity Akany ity, raha efa 65 taona (1958 – 2023)kosa no niorenany. Akany natsangantsika hitaizana ireo zaza kamboty
avy amin’ny lafivalon’ny Nosy. Hankalaza an’Andriamanitra noho izany tsingerin-taona izany isika.
Ankehitriny dia miisa 30 ireo zaza kamboty beazintsika eny Tangaina, izay sahanina amin’ny lafiny feno; ara-nofo, afa-tsaina ary ara-panahy,ary tsy miala ao raha tsy efa manana ny maha izy azy na manantokantrano. Hatreto dia tsara ny vokatry ny fianaran’ny ankizy. Nahitana fahombiazana ny fanadinana ara-panjakana. Voataiza ara-panahy avokoa ny ankizy rehetra. Vita batisa izy 30 mianadahy. Efa mpandray ny fanasan’ny Tompo ireo feno taona. Ary samy ao anaty sampana ao amin’ny Fiangonana avokoa izy rehetra. Hatreto dia mivelona amin’ny fanampiana avy amin’ny tsara sitrapo sy ireo Fiangonana efa mpanohana hatrizay ny Akany. Efa miezaka mamelo-tena isika ankehitriny, na dia mbola tsy maharaka aza. Efa misy ny tsenam-boninkazo eny Tangaina, manao asa-tanana hamidy amin’ireo vahiny sendra mandalo ny ankizy, ary ifotorantsika ny fiompiana akoho gasy. Amin’izao faha 05 taona ny Akany izao dia tanjontsika ny hanangana loharanom-bola maharitra.
Hiara-mahalala ny fahasahiranana hianan’ny tokantrano maro ankehitriny, misedra izany koa isika amin’ny fanabeazana ireo ankizy eny Tangaina, kanefa Tompon’ny zavatra rehetra ny Andriamanitsika koa dia
matoky ny fitantanany isika. Etoana dia maneho fisaorana anareo Fiangonana sy Sampana ary fikambanana miankina na tsia amin’ny Fiangonana izahay, noho ireo rakitra sy fanomezana samy hafa natolotrareo. Ireny no nentinay nampiodinana ny Akany, ka toa nifampitantana taminay mihitsy ianareo tamin’izany. Ampaherezina hatrany ianareo Synodamparitany rehetra mba hanangana Akany fitaizana zaza kamboty toa itony, satria tsapanay fa betsaka ireo ankizy kamboty tsy manana mpiahy tokony hojeren’ny Fiangonana.

Eto am-pamaranana dia mampahatsiahy izahay fa ny rakitra amin’ity alahady 27 aogositra 2023 ity dia arotsaka aty amin’ny AKANY FIALOFANA TANGAINA lot BM4 Atsimombohitra Ampitatafika, na amin’ny compte bancaire etsy ambany na ao amin’ny Aumonerie FoibeFJKM (varavarana 202).

« Ary ny zanany hahazo fialofana » (Ohab.14:26b).


Ny Filohan’ny filankevimpitondrana

ANDRIANAINA ERIC,Mpitandrina


Ny Talen’ny AKANY
Rtoa RANDRIANAIVOARIVELO Beby Hasina
Akany Fialofana Tangaina (AKAFITA)
BP 623 Tana Ville Mscar
KAONTY BOA – 11001110295
Fifandraisana : 0349906002 (tale)

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA