Toky Rakotoarisoa /25T niasana

Toky RAKOTOARISOA, Teknisiana, Mpanentana RADIO FAHAZAVANA
Hanamarika ny faha-25 taona niasany


RAKOTOARISOA Mahatokihaja no tena anarany feno, fa Toky RAKOTOARISOA kosa no
hahalalan’ny maro azy ao amin’ny RADIO FAHAZAVANA.
Mahakasika ny “Communication”, ny fianarana nataony. Ny taona 1997 no efa nanombohany ny
asa tao amin’ny Radio Fahazavana, rehefa nahavita ny fiofanana rehetra: teknisiana,
mpanentana, fanaovan-gazety izy. Nitohy tato aoriana amin’ny fiofanana ho mpiasan’ny haino
aman-jery izany (Santatra Fahazavana).
Tsara ihany ny mampahatsiahy fa fony teny Faravohitra ny Onjam-peo dia efa nanatontosa
fandaharana isaky ny alahady izy; Mampiditra antso an-telefonina (09 h 00), mampilalao an-
tariby sady mizara fanomezana avy amin’ny mpanohana (« Sôma fitsaharana »: 12 h 00).
Ary ilay fandaharana hoe: Fantaro ny zavatra rehetra, hazony mafy izay tsara (16h 00)manome
lohahevitra ny mpandray anjara dia misy manam-pahaizana manokana momba ilay lohahevitra
manome fintina any amin’ny farany.
Mbola am-perin’asa ankehitriny izy ary misehatra ny resaka teknika, manatontosa fandaharana
roa: « Tafasiry mpahay kanto »; « Ny ankizy sy ny tontolony ».
Tsapa fa tsy mora ny lalana nodiavina ka tapa-kevitra ny hankalaza an’Andriamanitra sy
fisaorana Azy fa feno 25 taona tamin’ny taona 2022 lasa teo izany fitahiany ny mpanompony
izany, izay hotanterahina ny 19 Martsa 2023 eny amin’ny FJKM FIHAVAOZANA MANJAKA ILAFY,
Synodamparitany Iarivo avaradrano, ny fanokafana ny maraina amin’ny 09 h 30, ary mitohy ny
tolakandro izany amin’ny fampisehoana hataon’ny AMPIFITIA. Hisy fivarotana “plaquette”
hahazoan’izay rehetra mandray anjara fitaovana na fahatsiarovana ho azy, hisy koa sakafo eny
an-toerana ny tontolo andro.
Raha sitrapon’ny Ray dia hitohy ny fankalazana ka ny ivony dia ny tapatapaky ny taona any, ny
famaranana kosa dia amin’ity taona ity ihany. Misy hetsika maro mandritr’ity taona ity fa entina
eto ihany izany toy ny “braderie”, “opération menu”, antsa an-kira hiarahana amin’ny chorale
marobe, ny « Déjeuner concert » sady misy fampisehoana iarahana amin’ireo groupe marobe”.
« … ka na dia kely aza no niandohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao » Joba 8 : 9
“Fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an’i Jehovah izahay”, ( Josoa 24: 15b). Io no
teny faneva nosafidiana amin’izao. An’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

Ny Komity

Perikopa 2024

Jona: MIARO NY OLONY NY TOMPO

| | 16. Ala. Ill man. Trinite
1Samoela 7. 2–14 | Marka 4. 35–41 | Asan'ny Apostoly 18.5–11

| | 23. Ala. IV man. Trinite – Sampana Vokovoko Manga
1Mpanjaka 16. 8–10 | Lioka 21. 34–36 | 1Tesaloniana 5. 4–11

| | 30. Ala. V man. Trinite
Isaia 43. 1–7 | Jaona 18. 1–11 | Joda 24–25

Jolay: MIARAHA MANDEHA AMIN’NY TOMPO ANDRIAMANITRAO

| | 07. Ala. VI man. Trinite
Salamo 68. 7–14 | Jaona 8. 12–19 | Kolosiana 1. 9–14

FJKM Fahazavana

FJKM ANTANAMBAO FAHAZAVANA AMBOHIMANGAKELY (SPAA12)