Fantaro ny Developpement Personnel

Fandalinana

Zavatra iray voizina mafy ankehitriny ny momba ny “développement personnel”.Hatrany
amin’ny tokontanin’ny finoana sy ny fivavahana dia idirany koa. Samy miezaka manamarina
izay fotokeviny ny mpomba sy mpitsikera azy io. Itondrana santionany eto ary ny hevitry ny
mpomba, ary ny hevitra aroson’ny mpitsikera azy. Niniana ny tsy nampiditra ny Soratra
Masina eto, fa ny fampitahana fotsiny aloha no natao.
Raha faritana tsotra ny “développement personnel », dia fahafantarana ny tena, ny talenta
miotrika ao anaty, ka hiteraka fahombiazana haingana eo amin’ny fiainana.

I.IREO FOTOKEVITRA 10 AO AMIN’NY « DEVELOPPEMENT PERSONNEL »


Ny zavatra ambaran’i Nicolas Sarrasin no entina eto, toy ny lalana haingana hahafantarana ity
“développement personnel” ity. Dia azontsika karohana hatrany izay hitomboan’ny fahalalana
momba ity.

 1. Aza mampijaly tena amin’ny saina tsy ahazoana fahafahampo. Manimba ny
  fivoaran’ny tena io, ka ny miverin-dalana miala aminy no hahatafavoahana
 2. Voleo ny toetsaina tsy mitampikitra amin’ny efa azo. Mahazo ny tena rehefa tsy
  mihazona ny efa eny an-tanana.
 3. Izay inoan’ny tena no itondrana ny fiainana. Ohatra, afaka manampy ahy daholo ny
  olona rehetra; manararaotra ahy daholo ny olona rehetra.
 4. Jereo ny lalana sy ny tanjon’ny fiainana. Ao amin’ny tena ny talenta sy filana izay
  hiteraka ny pitik’afo hahatongavana any amin’ny tanjona iriana.
 5. Manana lanja goavana ny tsirairay. Ireo olona mankasitraka ny tena no raiso ho
  fitaovana hisondrotan’ny tena ambony kokoa.
 6. Raha te hanana, dia mizarà. Fepetran’ny fiainana ny “nty sy nday”. Manome dia
  mandray, dia mitombo hatrany izay ananana. Ary ny fanomezana tsy materialy no tena
  mateza sy ambony indrindra, toy ny fitiavana sy fiombonampo ary ny fampaherezana.
 7. Ataovy ny fitiavana no iorenan’ny zavatra rehetra atao. Tsy maika hanome tsiny ny
  hafa, raha tojo olana. Ao amin’ny olana hatrany ny vahaolana sy ny soa fanararaotra
  hivoarana.
 8. Te hamerina izay efa nitaizana antsika isika. Tsy notezaina toy izany aho, hoy ny feo
  heno matetika. Ny ray aman-dreniko raha teo, dia toy izao no nataony.
 9. Ny ankehitriny no manana fahefana handrafitra ny ampitso. Raha saina miabo ny anio,
  dia ho tafita ny tena rahampitso.
 10. Afaka miova saina ny tena, fa tsy baikoin’ny zava-misy manodidina.
  Raha aseho ny fintina lazain’ireo, dia ireto no azo tsoahina: henoy ny fahendrena avy ao
  anatinao; atreho ny anio , aza miandry fankasitrahana avy amin’ny hafa ; misy harena miafina
  ao amin’ny tsirairay ao.

II.IREO TSIKERA 7 MOMBA NY “DEVELOPPEMENT PERSONNEL”

Ireo fotokevitra 7 anakianan’i Jean-Pascal Guillon no entina eto.

 1. Manosika ny tena hiova tanteraka io “développement personnel” io. Tsara ny manaiky
  hiova. Tsara kokoa ny mandinika tsara izay tokony hovana. Fa ny manova izay hita fa
  niteraka olana teo amin’ny tena kosa no tena olana entin’ny “développement
  personnel”. Hiova vady na hiova asa isaka ny misy olana ve? Sao efa endrika
  famonoantena izany. Raha raisina ho zavatra misy na tandra vadin-koditra eo amin’ny
  fiainana sy ny asa ireny, dia atrehina, ary ho voavaha.
 2. Misy vokany haingana ny fiovana, hoy ny mpomba ny “développement personnel”.
  Ny tsy fahombiazana sy ny fahakiviana mahazo matetika aza no fanoitra nampijoro.
  Ary ny fiovana tsikelikely no tena mitondra any amin’ny fiovana goavana. Tsy misy
  fiovana goavana azo haingana sy vetivety izany. Izay tsy mahandry an’izay no ho diso
  fanantenana goavana sy lalim-paka.
 3. Hampikorontana ny tena io “développement personnel » io. Ho an’ny ankamaroan’ny
  olona, izany hitantara ny fahavoazany amin’ny olona « coach » mpitari-dalana azy, ny
  hanaiky ny fahatsontsany, dia zavatra mahamenatra sy maharary.
 4. Ny fanasohasoana ny tena no anisan’ny voizin’ny “développement personnel”. Azo
  atao tsara anefa ny manaiky ny fahalemen’ny tena, dia afaka amin’io geja io.
 5. Mino tanteraka izay lazain’ny coach, ary manaraka manontolo ny torohevitra omeny,
  hoy ny “développement personnel”. Izay manaraka izany dia ho sahirana tsy afaka
  manombo-javatra mihitsy, ary fiankinan-doha toy ny miandry zava-mahadomelina sy
  fanafody hahatonga lafatra izany.
 6. Misy ny zava-miafina tokony hampitaina ao amin’ny “développement personnel”.
  Filalaovana ny tontolo ara-panahy sy mankany amin’ny sekta izany, hoy ny tsikera.
 7. Matokia ny tenanao, hoy ny “développement personnel ». mampitoka-monina
  tanteraka ny voka-dratsy aterak’izany. Efa ialana izay mitondra olana, ny tena ihany
  no vahaolan’ny tena. Ambavaloza tanteraka izay olona tafiditra lalina ao.
  Antenaina fa hitondra fahazavan-tsaina ho antsika ny fahafantarana ny “développement
  personnel », sy ny tsikera momba azy, na dia sombiny ihany aza.
  A. Zaka, Mpitandrina

Perikopa 2024

Aprily: MANAZAVA NY MPINO NY TOMPO

| | 21. Alahady III manaraka ny Paska
Isaia 60. 18–22 | Lioka 11. 33 – 36 | Efesiana 5. 8–14

| | 28. Ala. IV man. Paska – Asa TOPAZA
Genesisy 21. 12–21 | Matio 19. 13–15 | Hebreo 12. 7–11

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 05. Alahady faha V manaraka ny Paska
Joba 33. 1–7 | Jaona 1. 32–34 | Romana 8. 9–13

| | 09. ANDRO NIAKARANA
Salamo 68. 15–18 | Marka 16. 19–20 | Heb. 9. 23–28

FJKM Fahazavana

ALAHADIN’NY DORKASY 2024

FJKM IFALIARIVO AMBANIDIA

Production FTV