Komity Foibe Sampana

Fihaonambe 2022

Ry havana,

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo.

Araka ny fanapahan-kevitry ny Mpiandraikitra Foibe MF 02 SL XIX sy ny BMF FIV.037 dia:

Antsoina ny Komity Foiben’ny Sampana sy Sampanasa ary Asa eto anivon’ny Foibe FJKM ho tonga hiatrika ny Fihaonambe Voalohan’ny Sampana sy Sampanasa ary Asa izay hatao ao amin’ny FJKM Analamahitsy SP IARIVO AVARADRANO (SP 19) ny Talata 01 sy Alarobia 02 Novambra 2022 ho avy izao.

Iangaviana ianareo Sampana sy Sampanasa ary Asa mba handefa ny lisitry ny Komity Foibe rehetra aty amin’ny Departemantan’ny Fiangonana sy ny lisitr’izay afaka hanatrika io Fihaonambe io.

Ny Sampana sy Sampanasa ary Asa tsirairay avy dia hiomana amin’ny fandaminana ny fampiantranoana ireo Komity Foibeny.

Hisy sakafo atoandro hamidy 4000 Ariary eny an-toerana, ka izay hiombona amin’izany dia hiantso ny laharana 034 30 072 77.

Ny vidin’ny boky fiofanana dia 5000 Ariary, ary aoka hivonona amin’ny fitaovam-panoratana sy fandraisana an-tsoratra ny mpivory.

“Mihazakazaha toy izany mba hahazoanareo” I Kor. 9, 24

Manao veloma finaritra amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Lohan’ny Fiangonana.

NY SEKRETERA JENERALY

  RAKOTONINDRAINY Jaona, Mpitandrina

NY TONIAN’NY DEPARTEMANTAN’NY FIANGONANA             

      ROBSON RADO Lalaina Johary, Mpitandrina                        

Perikopa 2023

Aprily: NY HERIN'NY FITSANGANAN'NY TOMPO

| | 02. SAMPANDROFIA-Sampana DORKASY
Zef 3.14-20/ Lio 19.29-44/ Apok 7.9-12

| | 06. Alakamisy masina
Sal 41.4-13 / Lio 22.47-53 / 2 Pet 2.11-16

| | 07. Zoma masina
Dan 9.24-27/ Lio 23.39-49 / Rom 5.6-11

FJKM Fahazavana

FJKM ANDAVAMAMBA KRISTY VELONA

26 Martsa 2023