Alahady 25 Septambra 2022

ROMANA 1.13-17

Ireo adidin’ny mpitory Filazantsara

1-Mampiroborobo ny fifandraisana hatrany

« tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy fa matetika aho no efa nikasa hankaty aminareo » (and13).Maniry fatratra ny hisian’ny fihaonana mivantana amin’ireo mpino any Roma i Paoly .Tiany ho hita mivantana ny vokatra azo tsapain-tànana noho ny asa fitoriana . Zava-dehibe ny fifanakalozam-baovao sy firotsahana mivantana .

2-Mikely aina hatrany

« ananan’ny Grika sy ny firenena hafa rehetra , ny hendry sy ny tsy hendry trosa aho » .Tsy marina amin’ny asa fanompoana sy fitoriana ny filazana hoe : « Efa be izay vitako izay » .Trosa tsy ho voaloa na oviana na oviana ny nandatsahan’ny Tompo ny rany , izay mitaky antsika hijoro vavolombelona sy hitory Filazantsara hatrany hatrany .

3-Mazoto hatrany

« koa raha izaho dia mazoto hitory Filazantsara aminareo any Roma koa aho » (and15) .Mifampitohy amin’ny fahatsapan-tena fa mpitrosa ity resaka fahazotoana ity .Izay mahatsapa ny hasarobidin’ny famonjen’ny Tompo azy ihany no afaka hanana fahazotoana mitohy sy maharitra.

4-Mijoro vavolombelona hatrany

« Fa tsy menatra ny Filazantsara aho , fa herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany , amin’ny Jiosy aloha vao amin’ny Jentilisa koa « . (and16) .Mijoro vavolombelona i Paoly fa ny Filazantsara dia sady mitaona ny hafa ho amin’ny famonjena no sady tena herin’Andriamanitra lehibe mitondra izany famonjena izany . Mbola maro ireo mila antsika hijoro sy hanafaka.

Fanontaniana :

Inona avy ireo adidy miandry ny mpitory Filazantsara ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022/2023

Desambra: An'NY TOMPO ny fanjakana

| | 11. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Dan 7:13-28 / Lio 19:11-28 / Apo 11:15-19

| | 18. Advento IV
Mik 5:1-5 / Lio 12:32-40 / 1Kor 15:24-28

| | 25. Krismasy - Fiantsoana SeFaLa
Isa 9:1-6 / Lio 1:26-33 / Apo 12:1-6

FJKM Fahazavana

amin’ny teny Anglisy