Tatitra / Fanirahana mpiasa 2022

IRAKA SAHY

«  Dia sahy tao  amin’Andriamanitray   izahay  hiteny  taminareo  ny Filazantsaran’Andriamanitra na dia be aza ny fanoherana » (1 Tes 2.2b)

Izany no teny fanevan’ireo IRAKA SAHY ahitana ireo Mpitandrina  miisa 148 sy Mpampianatra miisa 58 hirotsaka  indray ho amin’ny sahan’ny Tompo  . Izany dia natao teo amin’ny sehatra Antsahamanitra , ny Alahady 31 Jolay 2022 tolakandro . Nitarika ny Fanompoampiavavahana ,ny Mpitandrina  ANDRIAMAMPIANINA Zaka Hary Masy , Filoha Mpanampy BMF .Nitoriteny , Dr IRAKO Andriamahazosoa Ammi , Mpitandrina ,Filohan’ny FJKM.

Ny tatitra  nataon’ny Filohan’ny KFT no nahafantarana fa somary nihena ny voka-panadinana tamin’iny taom-pianarana in ,y  noho ny olan’ny Fotodrafitrasa ary  iraisan’ny TPM /Mpitandrina sy TPM /Mpampianatra izany olana izany . Vokatr’izay dia kilasimandry avokoa ny mpianatra taona I hiditra ao amin’ny TPM .  Fantatra fa nisy koa ireo mpianatra avy amin’ny Fiangonana rahavavy miisa 5 mandranto  fianarana ao amin’ny TPM/FJKM.Hatreto dia tsy mbola ampy ny mpampianatra matihanina , na dia efa misy tokoa aza ireo eo an-dàlam-pamitana  ny fianarana hisalorana ny diplôme maha-Docteur azy ireo .

TORITENY  / 1 TES 2.2b

1-Olon’Andriamanitra izahay : Izaho sy Ilay inoako dia mifamatotra .Ny fisiako dia noho ny Aminy .tena fototra io maha- olon’Andriamanitra antsika io . « hianareo no vavolombelona  ary Andriamanitra koa fa masina sy marina  ary tsy nanan-tsiny tokoa ny fitondrantenanay teo imasonareo izay mino » 1 Tes 2.10

2-Irak’Andriamanitra izahay : Ny iraka dia hanambara ny Filazantsaran’Andriamanitra .Fiantsoana ny olona hibebaka , hilavo lefona eo anatrehan’Andriamanitra .Miantso antsika ny Tompo mba ho iraka mahatoky : tsy matimatim-bola , ka vola no handavana ny asan’Andriamanitra ; tsy matimatim-boninahitra . Mahavelona anao ny Filazantsara .

3-Maritioran’Andriamanitra izahay : Iraka nihara-pijaliana i Paoly .Miomàna mba hiaritra ny mafy , hahita lalàna ratsy.Omany ny saina , mba hanananao fahavonononana ka hahery .Ny olona kenakenaina tsy azo antenain-javatra .Hahita ny mafy ianareo fa tsarovy fa hiaraka aminareo JESO .Maritioran’Andriamanitra , vonona ho faty noho ny amin’ny Tompo .

Nisy ny fanolorana ireo Birao KFT vaovao hiasa ny fe-potoana (2021-2025) . Voafidy ho filohan’izany ny Mpitandrina RANDRIAMAMPIONONA Alfred, MF sady Mampianatra Fac. Ato/kanga ;

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHES PEDAGOGIQUES –IFRP

Hatramin’ny taona 2011 dia niova ny rafim-piofanana eo  anivon’ny IFRP  ka lasa rafitra LMD ( Licence-Master- Doctorat).Maharitra 3 taona ny fiofanana .Misy ny ambaratonga rehetra .

Antontanisan’ny mpianatra (2020-2022)

T1 : 70

T2 :65

T3 :59

Marihana fa miisa eo amin’ny 75 ny mpampianatra misahana ny fampiofanana ao amin’ny IFRP , ka ny 30  amin’ireo  dia efa manana Doctorat ary ny sisa kosa eo am-panomanana izany  , afa-tsy ireo  mpampianatra préscolaire sy ny mpampianatra misahana ny fitaizam-panahy .

Admin siteweb

Perikopa 2024

Aprily: MANAZAVA NY MPINO NY TOMPO

| | 21. Alahady III manaraka ny Paska
Isaia 60. 18–22 | Lioka 11. 33 – 36 | Efesiana 5. 8–14

| | 28. Ala. IV man. Paska – Asa TOPAZA
Genesisy 21. 12–21 | Matio 19. 13–15 | Hebreo 12. 7–11

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 05. Alahady faha V manaraka ny Paska
Joba 33. 1–7 | Jaona 1. 32–34 | Romana 8. 9–13

| | 09. ANDRO NIAKARANA
Salamo 68. 15–18 | Marka 16. 19–20 | Heb. 9. 23–28

FJKM Fahazavana

ALAHADIN’NY DORKASY 2024

FJKM IFALIARIVO AMBANIDIA

Production FTV