Trano Famoahamboky Antso

FIANTSOANA HO KOMITY MPITANTANA

TRANO FAMOAHAMBOKY ANTSO

Ny Foibe  FJKM  dia manao antso  amin’ny Teknisiana zanaky ny Fiangonana vonona hitondra ny fahaiza-manaony  ka manolo tena mba handrafitra ny Komity Mpitantana (Comité de Direction ) ao amin’ny Trano Famoahamboky ANTSO .

Toy izao ny andinindiny :

Olona 3 manana fahalalana sy fahaiza-manao

-Na momba ny fitantanana

-Na momba ny Haivarotra

-Na momba ny lalàna

Mari-pahaizana takiana

-Maîtrise no mihoatra

-Na Licence miampy traikefa manokana

Anton-taratasy ilaina

-Taratasy fanehoana fahavononana + CV

-Dika mitovy mari-pahaizana

-Taratasy fanamarinana maha-Mpandray avy amin’ny Mpitandrina

  • Atao anaty valopy mihidy , asiana soratra hoe : fanolorantena ho Komity mpitantana (Comité de Direction) ao amin’ny Trano Famoahamboky ANTSO.
  • Avantana amin’Andriamatoa  Filohan’ny FJKM
  • Aterina ao amin’ny FOIBE FJKM Ifanomezantsoa ,rihana  voalohany ,  Sekreteran’ny Prezidansa hatramin’ny 05 Jiona 2022 .

Perikopa 2022/2023

Desambra: An'NY TOMPO ny fanjakana

| | 11. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Dan 7:13-28 / Lio 19:11-28 / Apo 11:15-19

| | 18. Advento IV
Mik 5:1-5 / Lio 12:32-40 / 1Kor 15:24-28

| | 25. Krismasy - Fiantsoana SeFaLa
Isa 9:1-6 / Lio 1:26-33 / Apo 12:1-6

FJKM Fahazavana

amin’ny teny Anglisy