Sabotsy 07 Mey 2022

1 TIMOTY 3.14-16

Ny fiangonana andry sy fiorenan’ny fahamarinana

1-Manana mpitarika mahatsiaro ny andraikiny (and14)

Ny Epistily ho an’i Timoty dia anisan’ ireo antsoina hoe : Epistily Pastoraly, taratasy mifono hafatra ho an’ny olona misahana ny fitondram-piangonana. Napetrak’iPaoly hitantana ny Fiangonana tao Efesosy mantsy i Timoty. Mahatsiaro ho manana adidy ny mpanoratra ny Epistily ka manolotra fampianarana mikasika ny rafim-pandaminana hitantanana ireo tomponandraikitra eo anivon’ny fiangonana (and1-13). Asehony ny faniriany hankany Efesosy , saingy mbola tsy tanteraka izany .Hitantsika amin’ity hafatra ity fa ny olona mahatsiaro ho tomponandraikitra amin’ny asan’ny fiangonana dia tsy tafandry mandry raha tsy mipetrapetraka araka ny tokony ho izy ny fandaminana rehetra hitantanana ny ankohonan’Andriamanitra dia ny fiangonana izany , ka nataony izay fomba rehetra hahazoan’i Timoty fahalalana mahakasika izany na dia tsy mbola tonga tany aza izy .

2-Mitahiry ny zava-miafin’ny finoana (and15,16)

Ny zava-miafina momba ny fivavahana izay ambaran’ny Apostoly eto dia ny fahamarinan’Andriamanitra izay tsy azon’izao tontolo izao raisina raha tsy Andriamanitra no manambara izany , kanefa dia fototra ijoroan’ny fiangonana .Raha lazaina amin’ny fomba hafa izany dia izao : ny fahatongavan’i Jesoa Kristy ho nofo no fahatanterahan’ny famonjena . Jesoa Kristy no Ilay nahatanteraka antsakany sy andavany ny iraka nampanaovin’ny Ray Azy ,nankatoavin’Andriamanitra tamin’ny herin’ny Fanahy Masina Izy ary notorina nanerana ny firenena rehetra ny Anarany ka ninoana eran’izao tontolo izao . Rehefa vitany ny asa nanirahan’ny Ray Azy dia nakarina tam-bonnahitra ho any an-danitra Izy.

Fanontaniana :

Lazao izay fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra efa noraisinao .

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2022

Mey: MANAVAO NY FANAHY MASINA

| | 26. Andro niakarana
Gen 5.18-24/ Lio 24.50-53 / Kol 3.1-11

| | 29. Ala VI man Paska
Sal 104.24-35 / Lio 11.9-13 /2 Tes 2.1-12

Jona: MAMPANJAKA NY FAHEFANY NY TOMPO

| | 05. PENTEKOSTA
Nom 11.16-25 / Jao 20.19-24 / Tit 3.3-7

| | 12. Ala.Trinite- SEKOLY FJKM
2 Tant 20.5-9 / Lio 6.1-5 / 2 Kor 10.1-11

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY