Alakamisy 15 Okt 2020

MARKA 15.42-47

Ny olona miandry ny fanjakan’Andriamanitra

1-Mahafoy ny fombafomba nahazatra

« Dia avy i Josefa avy any Arimatia , lehilahy manan-kaja izay isan’ny Synedriona… » (and43a)

Andro fiomanana amin’ny Sabata lehibe ao anatin’ny herinandron’ny Paska , izay manomboka Sabata ka mifarana Sabata manaraka no nidiran’ i Josefa tao amin’i Pilato ka nangatahany ny fatin’i Jesoa , izay fady teo amin’ny Jiosy . Ary ny olona manao izany dia tsy mahazo mankalaza ny Sabatan’ny Paska. Nafoin’i Josefa ny fankalazana ny Paska noho ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra . Noho izany , ny olona miandry ny fanjakan’ Andriamanitra dia mahafoy ireo fombafomba noho ny fitiavana an’i Jesoa , Ilay hampiditra azy ao amin’ny fiainana mandrakizay amin’ny andro farany . Fianarana ho antsika rehetra koa izany .

2-Sahy miseho ho mpianatr’i Kristy

 » sahy niditra tao amin’i Pilato izy ka nangataka ny fatin’i Jesoa » (and43b)

Fananan’ny Romana ny fatin’ny olona voahombo amin’ny hazo fijaliana ka avelany ho raraka eo izany , fa tsy azo averina any amin’ny fianakaviana anaovana fikarakarana , izay tena zava-dehibe teo amin’ny Jiosy . Maha-voaheloka ihany koa ny fisehoana ho naman’ny olona voaheloka tahaka izao . I Josefa , ilay mpianatr’i Jesoa di a tao amin’ny mandgingina no nangataka ny fatin’i Jesoa noho ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra . Araka izany , ny olona te- handova ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy menatra amin’ny maha- mpianatr’iJesoa azy , ilay voahombo teo amin’ny hazo fijaliana . Sahy nijoro ho mpianatr’i Kristy izy na dia tao anatin’ny fotoana sarotra aza . Fianarana ho antsika rehetra izany .

Fanontaniana :

Ahoana no hialanao amin’ireo fombafomba mbola ataonao nefa manakana anao tsy handova ny fiainana mandrakizay ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2020

Novambra: MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO

| | 01. AlaXXI man Trinite
Gen 32.4-13 /Mat 9.27-31 / Asa 16.6-10

| | 08. Ala. XXI man Trinite-Fitantanana ny Fananana (FIFA)
Sal 130.1-8/ Lio 12.35-40/ Tit 2.11-15

FJKM Fahazavana

JOBILY FITOKANANA NY TRANO FIANGONANA