Perikopa Febroary 2020

Mahatoky ny teny vavolombelon’ny Tompo

Mandritr’ity volana febroary ity, ny Fiangonana dia miara-mivoy ny Soratra Masina maneho ny lohahevitra hoe: “mahatoky ny teny vavolombelon’ny Tompo”. Amin’izany, ireto hevitra telo aseho amin’ny fafana ireto no farafahakelin’ny tokony ho hitan’ny mpamaky manatratra ny lohahevitra:

Perikopa Miteny ny Tompo hoe: Mahatoky ny teniny Tompo ka Manambara Azy Tompo ny teniny satria
2 Tantara 23, 1- 11 Hanjaka eo amin’ny olona Izy amin’ny alalan’ny Mpanompo apetrany (mpanjaka mandimby) Izay ataon’ny olona eo anatrehany (ao amin’ny Tempoly) dia Izy no antom-pisiany Tsy miova Andriamanitra ka ny fanekena nataony dia tanterahiny amin’ny olony eo amin’izay fanekena ataony.
Matio 7, 24- 29 Natao horenesina sy ankatoavina ny tenin’ny Tompo (and. 24) Maha-marin-toerana ny fiainan’izay mankato ny teniny (trano tsy ravan’ny riaka sy ny rivotra) Teny feno fahefana (and. 29)
Asan’ny Apostoly 20, 32- 35 Mahasambatra kokoa ny manome  noho ny mandray (and. 35) Mampandray andraikitra ny mpanompony tsy hiantehatra amin’ny hafa fa amin’Izy Tompo (and. 33- 34) Izy no Tompon’ny fahasoavana, fandrosoana, lova (fiainana mandrakizay) (and. 32)
Salamo 19, 7- 11 Miseho amin’ireto endrika ireto ny Teniny: lalàna, didy, fitsipika, Miako eo amin’ny olona mandray azy ny tenin’ny Tompo. Mitondra fahazavana ho an’izay mandray azy ny teniny. Tsy misy tsiny toa Azy Andriamanitra ny teniny.  
Lioka 5, 1- 7 Ilaina ny mandroso hatrany. Araho ny baikony (and. 4)   Tsy mandiso fanantenana ireo olona maniry hihaino Azy (and. 1) Mitaky fankatoavana mba hitondra fahombiazana. Izy no loharanon-karena ka mampahomby ny mpianatra efa kivy.
1 Petera 1, 22- 25 Ny Teniny dia velona sy maharitra(and.23) Manefy ny olona mandray ny teniny hanana ny tena fitiavana Ny tenin’ny Tompo dia maharitra mandrakizay toa Azy Andriamanitra izay  maharitra mandrakizay (and. 25)

Ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra

Foibe JKM

Perikopa 2021

Mey: MAMPIORINA NY MINO NY HERIN'NY FANAHY MASINA

| | 16. Ala.VI man Paska
Neh 9.20-25/ Mat 12.14-21/ 1 Kor 12.12-13

| | 23. PENTEKOSTA- Alahady FFPM
Eze 36.22-30 /Jao 16.12-15 / 1Kor 2.1-5

| | 30. Ala. Trinite
Eks 31.1-5 / Lio 10.17-24 / 1 Jao 3.18-20

FJKM Fahazavana

Alahady 09 Mey 2021

FJKM AMBOHIMALAZA FIRAISANA