Alatsinainy 25 Novambra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 43.1-13

Izao no azo hisokajiana ireto Joda sisa tsy babo ireto :

1-Vahoaka maka fanahy an’ Andriamanitra .

Voalaza eo amin’ny 42.6 fa na soa na ho ratsy dia hanaiky ny sitrapon’ Andriamanitra ireto vahoaka ireto . Tsy izany anefa no niseho , fa rehefa nambara taminy fa ny mijanona eo amin’ny taniny no sitrapon’ Andriamanitra hahavelona azy ireo , dia fandavana no nasetrin’izy ireo an’i Jeremia . Ity farany indray aza no ampangainy fa mpandainga sy mitady izay hahababo azy any Babylona . Marina ny faminanian’i Isaia hoe: »Iza no nino ny teny nampitondraina anay? » (Isa 53.1).

2-Vahoaka mitady loza:

Ny ho afaka amin’ny famaboan’i Nebokadnezara no antony handosiran’ireto sisa mopla tsy babo tamin’i Joda ireto any Egypta . Nanaraka azy hatrany Egypta i Jeremia , ary dia nanohy ny faminaniany , fa tsy ho ela dia ho lasan-ko babo ihany koa i Egypta , ka horavan’ny Babyloniana . Ho diso fanantenana noho izany ireto vahoaka tsy nino ny faminaniana ireo . Mila manaiky hatrany isika fa ny fihevitsika dia tsy fihevitr’ Andriamanitra ary ny làlantsika tsy mba làlany (Isa 55.8-9)

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18