Alahady 24 Novambra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 42.7-22

Na dia dodona mafy aza ireto vahoaka mitebiteby ny hahazo valiny avy amin’ Andriamanitra dia naharitra folo andro vao namaly i Jehovah . Nambarany fa:

1-Manenina ny amin’ny loza i Jehovah :

Aseho hatrany izany rehefa tonga amin’ny fanenenana amin’ny fahotana ny olona . Tsy misetrasetra fotsiny anefa Izy fa vonona indrindra ny hanoro izay làlana tsara sy ety ho an’ny olony . Mahalala ny ho avy Izy ka mahafantatra fa mahatsara ny mponina sisia ny mijanona eo aminn’y taniny . Fibebahana , fihainoana , fankatoavana: zava-dehibe hatrany eo amin’ny fiainan’ny olon’ Andriamanitra ireo .

2-Mahalala ny loza miandry izay tsy mihaino ny teniny koa Andriamanitra.

Ny handositra any Egypta ihany no mahamaika ny olona , satria io no firenena matanjaka heveriny fa afaka miaro azy . Ambaran’ Andriamanitra anefa fa ho fatin-tsabatra sy mosary ary areti-mandringana any izy ireo raha minia mandeha amin’izany . Moa tsy toy izany koa va no ananaran’ Andriamanitra antsika , fa miy ny helo feno fijaliana maharitra mandrakizay ho an’izay minia tsy mandray ny famonjena atolony amin’ny alalan’i Jesoa Kristy (Mat 25.41).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18