Zoma 01 Novambra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 27.12-22

I Jeremia , ilay tena mpaminany marina dia:

1-Manoro làlana izay hahavelona ny vahoaka :

Ny fanekena ny fahefan’ny Babyloniana no atoron’i Jeremia fa hahatonga fahavelomana ho an’ny olona . Ny fanoherana izany kosa dia hahatonga fahababoana ho azy ireo sy ny fananany . Ekeo hatrany ny torohevitry ny Tenin’ Andriamanitra , na dia tsy mifanaraka amin’ny fihevitrao aza.

2-Mampitandrina ny amin’ny mpaminany sandoka

Ny mpaminany sandoka dia nilaza fa tsy ho rava i Jerosalema ary tsy ho lasan-ko babo ny vahoaka . Nila sitraka tamin’ny vahoaka manompo sampy sy ny mpitondra izy ireo. Hoy i Jehovah :tsy naniraka azy Aho . Tandremo fa misy hatrany ny mpaminany sandoka hatramin’izao. Miorena amin’ny finoana marina.

3-Manoro làlana ny tokony hataon’ireo mpaminany

Ny fifonana ho an’ny vahoaka , mba hamelan’ Andriamanitra ny heloky ny firenena no an’isan’ny adidy goavana sy makadiry tokony hataon’ny mpaminany . Namela fianarana tamin’izany i Jesoa satria Izy no mpaminan’ny mpaminany (Jao 17).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Perikopa

Novambra: Ho avy amin'ny heriny ny Tompo

| | 24. Ala XXV man. Trinite KPMS
Mal 3.19-24/ Mat 16.24-28/ Apo 22.12-16

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 01. Advento I
Isa. 57:15-21 / Lio. 19:37-44 / Jak. 2:14-20

| | 08. AdventoII S. Sekoly Alahady
Joba 36.5-15/ Lio 11.27-28/ 2Tes 3.6-16

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17