Zoma 01 Novambra 2019.

Fandalinana ny Boky JEREMIA

Jeremia 27.12-22

I Jeremia , ilay tena mpaminany marina dia:

1-Manoro làlana izay hahavelona ny vahoaka :

Ny fanekena ny fahefan’ny Babyloniana no atoron’i Jeremia fa hahatonga fahavelomana ho an’ny olona . Ny fanoherana izany kosa dia hahatonga fahababoana ho azy ireo sy ny fananany . Ekeo hatrany ny torohevitry ny Tenin’ Andriamanitra , na dia tsy mifanaraka amin’ny fihevitrao aza.

2-Mampitandrina ny amin’ny mpaminany sandoka

Ny mpaminany sandoka dia nilaza fa tsy ho rava i Jerosalema ary tsy ho lasan-ko babo ny vahoaka . Nila sitraka tamin’ny vahoaka manompo sampy sy ny mpitondra izy ireo. Hoy i Jehovah :tsy naniraka azy Aho . Tandremo fa misy hatrany ny mpaminany sandoka hatramin’izao. Miorena amin’ny finoana marina.

3-Manoro làlana ny tokony hataon’ireo mpaminany

Ny fifonana ho an’ny vahoaka , mba hamelan’ Andriamanitra ny heloky ny firenena no an’isan’ny adidy goavana sy makadiry tokony hataon’ny mpaminany . Namela fianarana tamin’izany i Jesoa satria Izy no mpaminan’ny mpaminany (Jao 17).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6

Toriteny

FFKM/Fanambarana
Video

Toriteny 29 Martsa 2020
Video

toriteny
Video

Fampianarana / Fitiavana
Video

Perikopa 2020

Mey: Ankatoavy ny fitarihan'ny Fanahy Masina

| | 31. PENTEKOSTA
Isa 44.1-5 /Jao 3.1-8/Asa 4.8-12

FJKM Fahazavana

FJKM ZOARA AMBOHIPO