Sabotsy 07 Septambra 2019

Fandalinana ny Boky 2 KORINTIANA

2 Korintiana 3.1-18

Misy fahamarinana efatra ambaran’ny Soratra masina eto manoloana ny asam-pamonjena nataon’i Kristy ho an’ny mino.

1-Epistilin’ny mino (and1-3)

« Eny, aseho ho epistilin’ i Kristy, izay entinay ianareo  » (3.3). Ny tenan’ny mino dia epistily velona vakin’ny olona . Tandremo fa eo aminao kristiana no itarafan’ny olona , izany hoe : fiainana ao amin’i Kristy izany , sao dia avy amin’ny ataonao no hisakana ny hafa tsy hanatona ny Tompo (Lio 11.52/Mat 23.13/ 1Kor 10.32).

2-Manana ny fahafahan’ Andriamanitra (and 4-5)

Avy amin’ny Tompo irery ihany ny fahafahana ananan’ny mino (and 5). Ilay fahafaha-manao araka fahefan’ Andriamanitra no ambara eto. Marina ny hoe: « ny zavatra rehetra hain’ny mino » (Mar 9.23) . Tandremana anefa izany sao mampirehareha (Gal 5.13).

3-Mpanompon’ny fanekena vaovao(and 6)

Jesoa Kristy Ilay fanekena vaovaon’ Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao , izay tonga velona ao am-pon’ny olona izay mino Azy fa tsy tahaka ny lalàna ivelany . Voasoratra ao am-po fa tsy amin’ny vato fisaka . Isika no mijoro ho vavolombelon’izany .

4-Manana ny tombom-boninahitry ny fanompoana (and7-18)

Afaka ny sakana rehetra eo aminao sy izay manafina ny fanatrehanao amin’ Andriamanitra . Efa vitan’i Jesoa ny fandravana ny sakana rehetra hanatonanana ny Tompo (Mat 27.51 / Heb 1.3 /Kol 1.20 /Efe 2.14-18 /Rom 5.2)

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

Septambra: Manompoa ny Tompo amin'ny fahamasinana

| | 22. Ala.XVIman .Trinite-Sampanasa FFP
1 Tant 28.9-10 /Jao 15.1-8 /Rom 12.1-2

| | 29. Ala.XVII man.Trinite
Eze 20.39-44 /Mat 26.6-13 /Heb 12.25-29

Oktobra: Maniria ny haminany

| | 06. Ala.XVIII.Trinite
Nom 11.23-27/Lio 7.36-50/1Kor 14.1-6

| | 13. Ala. XIX man.Trin-Radio Protestanta FFPM
1 Sam19.19-24/Jao 11.47-53/Apo11.1-6

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17