Alarobia 20 Martsa 2019.

Fandalinana ny Boky 1 Mpanjaka

1 Mpanjaka 15.9-24

Takila maloka ila ity novakintsika ity:

1-Etsy andaniny :

Maharavo ny fandehanan’i Asa tamin’izay mahitsy teo imason’ny Tompo. Taorian’ireo tantara mahamenatra tamin’i Solomona sy i Rehoboama ary i Abia dia tena mahafaly ny mamaky ireo and 11-13. Ny tenan’i Asa nanao ny tsara , ny olona nanao ratsy nofaiziny , ny sampin-drainy nariany . Ary mahavariana , na ny reniny aza sahiny naetry tsy ho andriambavy satria efa nanao sampy. Hafanampo maha-te-hidera izany . Ary moa tsy mba irintsika ny holazaina toa azy koa hoe: « mahitsy teo imason’i Jehovah ny fon’i Asa tamin’ny andro rehetra niainany » (and 24) .

2-Tetsy ankilany :

Mampalahelo ny fifanarahany tamin’i Beni-hadada, mpanjakan’i Syria. Mampalahelo ny mamaky hoe: « Ary Asa naka ny volafotsy sy ny volamena rehetra izay sisa tamin’ny rakitry ny tranon’i Jehovah sy tamin’ny rakitry ny tranon’ny mpanjaka, ka natolony teo an-tànan’ny mpanompony , ary Asa mpanjaka nampanatitra azy tany amin’i Beni-hadada » (and 18) . Ary izany dia noho ny tahotra an’i Basa, mpanjakan’Israely izay namely azy. Ianao koa ve mba alaim-panahy hitady fiarovana hafa toy izany rehefa poritra noho ny ataon’ny fahavalo ka na dia ny fanaka masina aza dia afoy ho azy ?

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 3

Perikopa

Jona: Meteza hofenoina ny Fanahy Masina

| | 30. Alah II man Trinite
Isa 59.17-21/ Mar 13. 1-11 / Rom 8.5-11

Jolay: Manatrika ny mino ny Tompo

| | 07. Alah.IIIman. Trinite
Eks 33.7-11/Jao14.15-21/Apo.22.1-5

| | 14. Alah.IV man.Trinite /STK-FJKM
Zak 8.1-8/Mat 18.18-20/Efe 1.1-14

| | 21. Ala.V manTrinite /SFL-FJKM
2Tant 6.1-6 /Mar6.47-56/ 1 Kor 14.23-25