Zoma 17 Mey 2024

Lioka 4. 14-19

Ny olona tarihin’ny Fanahy Masina

Rehefa nandresy ny fakam-panahy nataon’ny devoly i Jesoa Kristy dia miatrika ny asa nanirahan’Andriamanitra. Hitantsika taratra eto fa ny olona tarihin’ny Fanahy Masina dia:

1-Manana anjara toerana miavaka

Rehefa tonga tao Galilia i Jesoa dia tonga olona malaza, fanta-bahoaka teo amin’ny fiaraha-monina nisy Azy noho ny herin’ny Fanahy Masina mitarika Azy. Hitantsika eto fa na dia ny mpanapaka ny synagoga aza dia nanendry Azy hanao anjara vakiteny tao amin’ny synagoga. Tsarovy fa rehefa manaiky ny fitarihin’ny Fanahy Masina eo amin’ny fiainantsika isika, ny herin’ny Fanahy Masina miasa dia mahatonga antsika hahavita asa miavaka, eny, tonga miavaka amin’ny olona rehetra isika ka manana anjara toerana eo amin’ny fiaraha-monina.

2- Milaza ny asa tanterahiny

Nahariharin’i Jesoa eto ny maha Mesia Azy. Nambarany tamin’ireo olona tao amin’ny Synagoga fa Andriamanitra dia <manosotra> Azy hanao asa fanompoana miavaka, asa fanompoan’llay Mesia hitondra fanafahana, fanavotana ho an’ny olona voafatotra sy manana fiainana tsy lavorary: ny malahelo, ny mpifatotra, ny jamba, ny nampahoriana (and.18). Mazava araka izany fa ny olona omban’ny herin’ny Fanahy Masina dia sahy milaza ny asany, ny antom-pisiany, ny asa fanompoana nanendren’ Andriamanitra azy. Mijoroa ho vavolombelona mandrakariva eo amin’ny fiaraha-monina misy anao ka lazao ny asa nanendren’Andriamanitra anao noho ny herin’ny Fanahy Masina.

Fanontaniana:

Efa nomena ny Fanahy Masina ianao. Lazao sy embargo ny asa fanompoana anirahan »Andriamanitra anao.

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Jona: MIARO NY OLONY NY TOMPO

| | 16. Ala. Ill man. Trinite
1Samoela 7. 2–14 | Marka 4. 35–41 | Asan'ny Apostoly 18.5–11

| | 23. Ala. IV man. Trinite – Sampana Vokovoko Manga
1Mpanjaka 16. 8–10 | Lioka 21. 34–36 | 1Tesaloniana 5. 4–11

| | 30. Ala. V man. Trinite
Isaia 43. 1–7 | Jaona 18. 1–11 | Joda 24–25

Jolay: MIARAHA MANDEHA AMIN’NY TOMPO ANDRIAMANITRAO

| | 07. Ala. VI man. Trinite
Salamo 68. 7–14 | Jaona 8. 12–19 | Kolosiana 1. 9–14

FJKM Fahazavana

FJKM ANTANAMBAO FAHAZAVANA AMBOHIMANGAKELY (SPAA12)