Talata 14 Mey 2024

Mpitsara 14.5-11

Mampahery ny Fanahy Masina

Nifidy an’i Samsona Andriamanitra mba ho fiasana eo am- pelatanany hanehoany ny heriny amin’ny Filistina:

1- Nomena ny Fanahy i Samsona.

Tovovavy filistina iray no tian’i Samsona hampakarina ho vadiny. Gaga sady taitra ny ray aman-dreniny raha nilazany izany fanapahan-keviny izany satria tsy mba fanao teo amin’ny Israely ny manambady olona hafa firenena, sady voararan’i Jehovah rahateo izany. Rehefa tsy azo nahodina tamin’ny heviny i Samsona, dia niroso ho any Timna, tanàna misy ilay tovovavy izy sy ny ray aman-dreniny mba hampakatra azy. Navelan’Andriamanitra hiseho izany fizirizirian’i Samsona amin’ny heviny izany, nefa tsy maintsy hisy voka-dratsy eo amin’ny tantaram- piainany izany rehefa aty aoriana. Nampiasain’Andriamantra hahatanteraka ny fikasany momba ny hamelezana ny Filistina i Samsona (and.4), na dia nanota aza, ka nalatsany tao aminy ny Fanahiny, dia tonga natanjaka izy.

2- Niseho ny heriny.

Raha mbola teny an-dalana izy ireo, dia notafihin’ny liona i Samsona. Nahagaga fa vitan’i Samsona ny nanasamatsamaka sy namono ho faty ilay liona, na dia tsy nisy na inona na inona aza teny an-tanany. Tsy avy amin’ny herin’ny tenany manokana izany. fa noho ny Fanahin’Andriamanitra izay tao anatiny. Tsy midika akory izany fa ny nanomezan’ Andriamanitra antsika ny Fanahy Masina dia ny hahatonga antsika hatanjaka ara-batana sy mahery miady; fa ny tena zava-dehibe dia ny hanomezana hery antsika hahajoro amin’ny asa fitoriana ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy sy hanoherana ny fanahy ratsy, dia ny devoly izay mierona tahaka ny liona ka mitady izay harapany.

Fanontaniana:

Mety ve ny hanambadiana olona tsy mino? Nahoana?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 26. Ala. Trinite – Alahady FFPM
Genesisy 11. 1–9 | Jaona 14. 15–21 | 2Korintiana 13. 11–14

Jona: MIARO NY OLONY NY TOMPO

| | 02. Ala. I man. Trinite
Salamo 44. 1–8 | Matio 12. 1–8 | 2Timoty 4. 16–18

| | 09. Ala. Il man. Trinite – SEKOLY FJKM
Ohabolana 22. 17–23 | Jaona 6. 34–40 | Efesiana 4. 11–16

| | 16. Ala. Ill man. Trinite
1Samoela 7. 2–14 | Marka 4. 35–41 | Asan'ny Apostoly 18.5–11

FJKM Fahazavana

FJKM ANTANAMBAO FAHAZAVANA AMBOHIMANGAKELY (SPAA12)