Zoma 10 Mey 2024

Salamo 68. 15-18

Mampahery ny vahoaka voafidiny Andriamanitra. Ity Salamo ity dia natao ho fampaherezana ny Israely noho ny fisian’ ireo firenena manodidina no nandrabiraby sy naneso azy:

1- Izy no nifidy izay tiany hofidina.

Basana dia anaran’ny faritany atsinanan’ny Tiberiasy. Tany amin’izany faritany izany no nanjakan’ny fahavalon’ny Israely. Anisan’ny mampiavaka azy ny fisian’ny tendrombohitra avo sady maro tendro. Ny tendrombohitr’i Ziona kosa dia iva kokoa raha oharina aminy, kanefa dia nofidin’Andriamanitra ho fonenany Safidin’ Andriamanitra samirery izany fa tsy miankina amin’ izay nataon’i Israely. Mitodika amin’ireo velom-pialonana sy manangana ady amin’ny olom-boafidin’Andriamanitra ny hafatry ny mpanao Salamo manao hoe: « Kanefa nahoana, ry vohi-maro tendro, no ialonanao ilay vohitra voafidy? » (and. 17-DIEM).

2- Asehony amin’izay nofidiny ny Heriny (and.17,18)

Oharin’ny mpanao Salamo ho toy ny mpanjaka avy nandresy an’ady ny herin’Andriamanitra mitoetra eo amin’ny firenena izay nofidiny: manao filaharam-be miaraka amin’ny kalesy sy ny miaramila marobe, mitanjozotra hiakatra ho any an-tendrombohitra fonenan’ Andriamanitra miaraka amin’ireo babo. Izany sary izany no anehoan’ny mpanoratra ny hery sy ny fahefana ary ny voninahitr’Andriamanitra eo amin’izay onenany. Izany no ilazana fa mahery lavitra noho ireo izay mihevi-tena ho lehibe sy matanjaka ny olona na ny firenena rehefa eo aminy ny fanatrehan’ Andriamanitra. Ankehitriny dia ny Fanahy Masina izay nonina ao amintsika no endrik’izany fanatrehan’ Andriamanitra zany, ka mampahery antsika amin’ny fitoriana ny Filazantsaran Jesoa Kristy sy handresena ny herin’ny satana mbamin’ny faharatsiana rehetra.

Fanontaniana:

Inona no heverinao fa antony nifidianan’ Andriamanitra anao?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 26. Ala. Trinite – Alahady FFPM
Genesisy 11. 1–9 | Jaona 14. 15–21 | 2Korintiana 13. 11–14

Jona: MIARO NY OLONY NY TOMPO

| | 02. Ala. I man. Trinite
Salamo 44. 1–8 | Matio 12. 1–8 | 2Timoty 4. 16–18

| | 09. Ala. Il man. Trinite – SEKOLY FJKM
Ohabolana 22. 17–23 | Jaona 6. 34–40 | Efesiana 4. 11–16

| | 16. Ala. Ill man. Trinite
1Samoela 7. 2–14 | Marka 4. 35–41 | Asan'ny Apostoly 18.5–11

FJKM Fahazavana

FJKM ANTANAMBAO FAHAZAVANA AMBOHIMANGAKELY (SPAA12)