Talata 07 Mey 2024

Romana 8.9-13

Ny olona tapahin’ny Fanahy.

Ireto no mampiavaka ny olona tapahin’ny Fanahy:

1- Itoeran’ny Fanahin’Andriamanitra.

Ny teny hoe « mitoetra » dia milaza ny asa maharitra ataon’ny Fanahin’ Andriamanitra ao am-pon’ny olona izay « ao amin’ny Fanahy ». Amin’izany dia tsy hoe mivahiny, na mandalo sy miserana amin’ny fotoana manokana ao am-po Izy, fa toy ny tompon-trano monina sy mikarakara tsy an-kitsahatra. Ny fandraisana io Fanahin’Andriamanitra, na Fanahin’i Kristy io no mariky ny maha kristiana. Ambaran’i Paoly fa tsy hafa akory io Fanahy io, fa milaza an’i Kristy. « Fa raha misy kosa tsy manana ny Fanahin’i Kristy, dia tsy Azy izy » (and.9). Fananan’i Kristy isika; « an’i Kristy » isika satria itoeran’ny Fanahiny; « mpitrosa » Aminy isika (and.12) ka tsy maintsy mamono ny faharatsiana rehetra mba ho velona araka ny Fanahy, ary hanao izay sitrapony.

2- Atsangany amin’ny maty (and.10)

Avahan’i Paoly eto ny olona « araka ny nofo » sy ny olona « araka ny Fanahy ». Ny olona araka ny nofo dia mbola tapahin’ny ota, manaram-po amin’ny sitrapon’ny nofo; fitiavan-tena no mibaiko azy na amin’ny asa, na amin’ny lalao, na amin’ny fihinana, na amin’ny fisotro, na fitafiana, na fisehoana, na fitoerana samirery, na fiaraha-monina amin’ny hafa. Ny olona araka ny Fanahy kosa, izany hoe: « onenan’ny Fanahy », na dia tsy maintsy ho faty ihany ny tena, ilay olona taloha nanaram-po tamin’ny fahotana. Ary ny Fanahin’Andriamanitra izay nanangana an’i Jesoa tamin’ny maty no mbola hanangana azy ka hamelona ny tenany mety maty Manazava kokoa izany izay voalazan’i Paoly hoe: « Afafy tena araka ny fomban’aina izy, atsangana ho tena araka ny fombam-panahy. » (1 Kor 15.44) Fanontaniana:

Inona no mba antenainao amin’ny fitsanganana amin’ny maty?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 26. Ala. Trinite – Alahady FFPM
Genesisy 11. 1–9 | Jaona 14. 15–21 | 2Korintiana 13. 11–14

Jona: MIARO NY OLONY NY TOMPO

| | 02. Ala. I man. Trinite
Salamo 44. 1–8 | Matio 12. 1–8 | 2Timoty 4. 16–18

| | 09. Ala. Il man. Trinite – SEKOLY FJKM
Ohabolana 22. 17–23 | Jaona 6. 34–40 | Efesiana 4. 11–16

| | 16. Ala. Ill man. Trinite
1Samoela 7. 2–14 | Marka 4. 35–41 | Asan'ny Apostoly 18.5–11

FJKM Fahazavana

FJKM ANTANAMBAO FAHAZAVANA AMBOHIMANGAKELY (SPAA12)