Alarobia 03 Aprily 2024

Asan’ny Apostoly 12. 1-10

Mifaly ny olona mampijaly olona tahaka azy.

Misy ny zavatra mahafaly ny olona eo amin’ny fiainana ary mety samy manana izany antony mahatonga izany ny tsirairay. Ankilan’izany kosa anefa dia misy ny fomba fiteny hoe ny fifalian’ny sasany dia fahorian’ny sasany. Ary izany indrindra no ambara eto amin’ity teny eto ity, satria voalaza fa ny fifalian’i Heroda dia ny fampijaliana ireo mpivavaka tamin’izany fotoana izany, araka ny ambara eto hoe i Heroda dia naninjitra ny tanany nampahory ny Fiangonana. Heverina fa fahoriana mafy izany famonoana ho faty izany, kanefa dia nankasitrahan’ny mpitondra izany eto, ary izany no hilazana hoe mahavariana fa misy olona mifaly amin’ny fampijaliana olona tahaka azy ihany.

Andriamanitra dia mahay mamonjy sy manafaka

Ity teny ity kosa anefa dia mampahery ny olona, indrindra ireo izay mizaka ny mafy sy sarotra: fa mahay mamonjy ny olona ao anatin’ny fahavoazana ny Tompo. Manana fahefana hanafaka ny olona ny Tompo, na inona na inona zavatra mangeja azy. Ary izany indrindra no hasehon’ny teny eto. Na i Petera niharan’ny famatorana aza dia tsy nino ny famonjena sy ny fanafahana nataon’ny Tompo taminy fa noheveriny ho nahita fahitana ihany izy, kanefa aseho eto fa mihevitra ny olony io Andriamanitra io.

Tsy avelany ho irery ianao, manafaka amin’ny loza Izy.

Ankoatra izany dia mariho tsara fa nentin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny anjely i Petera mba havotany manoloana ny famatorana azy. Notarihiny i Petera amin’ny zavatra rehetra tokony hataony, nivoha ny varavaram-by izay nanakan-dalana, tsy nahasakana azy ny herin’ny miaramila izay voalahatra hiambina azy. Izany ilay Andriamanitra mihevitra ny olona.

Fanontaniana:

Manoloana ny zava-tsarotra manjo ny olona, manana vahaolana ho amin ‘izany ve Andriamanitra?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Aprily: MANAZAVA NY MPINO NY TOMPO

| | 21. Alahady III manaraka ny Paska
Isaia 60. 18–22 | Lioka 11. 33 – 36 | Efesiana 5. 8–14

| | 28. Ala. IV man. Paska – Asa TOPAZA
Genesisy 21. 12–21 | Matio 19. 13–15 | Hebreo 12. 7–11

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 05. Alahady faha V manaraka ny Paska
Joba 33. 1–7 | Jaona 1. 32–34 | Romana 8. 9–13

| | 09. ANDRO NIAKARANA
Salamo 68. 15–18 | Marka 16. 19–20 | Heb. 9. 23–28

FJKM Fahazavana

ALAHADIN’NY DORKASY 2024

FJKM IFALIARIVO AMBANIDIA

Production FTV