Zoma 29 Martsa 2024

Marka 15. 16-28

Manorina ny fanekeny ny Tompo

Zavatra roa no natrehin’ny Tompo tamin’ity andro manjombona ity mba hitondrany hazavana ho antsika:

1. Ny miaramila:

Nataon’ireo miaramila ho fanalana hamohamo ny Tompo. Notafiany lamba volomparasy sy nosatrohany satro-tsilo ary noarahabainy hoe: « arahaba ry Mpanjakan’ny Jiosy ». Misy amintsika mahafantatra fa i Jesoa no Mpanjaka te hanjaka amin’ny fiainantsika saingy toa vazivaziantsika izany. Am-bava fotsiny no andraisantsika izany fa tsy latsa-paka anaty fo akory. Tsarovy fa niaritra ireo zavatra ireo Izy mba hahatanteraka ny famonjena antsika. Aza manao toy ireo miaramila manao tsinotsinona ny Mpanjakantsika fa ekeo Izy.

2. Ny hazo fijaliana :

Toe-javatra ratsy sy maha-menatra izany hoe mifantsika amin’ny hazo fijaliana. Izany anefa no tsy maintsy natao an’i Jesoa, nanampy trotraka izany ny kapoka sy ny fampijaliana natao Taminy. Tena tsy maintsy nolalovany izany satria raha tsy nandalo izany izy dia tsy ho tonga toeram-pamonjena izany hazo fijaliana izany. Aoka isika hankamamy izany hazo fijaliana izany satria teo no nanolorany ny Tenany ho famonjena antsika. Tonga toerana ahafahantsika mametraka ny fahotantsika izany. Tonga reharehantsika mihitsy aza. « Fa sanatria raha mba misy hataoko rehareha afa-tsy ny hazo fijalian’i Jesoa Kristy Tompontsika… » (Gal. 6.14)

Fanontaniana:

Inona no toe-javatra fantatrao mampiavaka ny Zoma Masina?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Aprily: MANAZAVA NY MPINO NY TOMPO

| | 21. Alahady III manaraka ny Paska
Isaia 60. 18–22 | Lioka 11. 33 – 36 | Efesiana 5. 8–14

| | 28. Ala. IV man. Paska – Asa TOPAZA
Genesisy 21. 12–21 | Matio 19. 13–15 | Hebreo 12. 7–11

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 05. Alahady faha V manaraka ny Paska
Joba 33. 1–7 | Jaona 1. 32–34 | Romana 8. 9–13

| | 09. ANDRO NIAKARANA
Salamo 68. 15–18 | Marka 16. 19–20 | Heb. 9. 23–28

FJKM Fahazavana

ALAHADIN’NY DORKASY 2024

FJKM IFALIARIVO AMBANIDIA

Production FTV