Alarobia 27 Martsa 2024

Hebreo 10. 26-31

JEHOVAH HITSARA ANTSIKA

Raha miverina mamaky hatrany amin’ny and.19 isika dia mahita ny anatra sy antso ho antsika mba hanana faharetana amin’ny fihazonantsika ny finoana satria hantomotra ny andro

1. Aza miverina amin’ny fahotana intsony

Raha olona efa nandray an’i Kristy isika, nefa mbola miverina amin’ny fahotana, dia isika no ambara eto hoe minia manota. Ary dia ambara fa manitsaka an’i Jesoa (and.29). Tonga manao tsinontsinona ny fanoloran-tena izay nataony teo amin’ny hazo fijaliana, izay toerana mahamenatra tamin’izany, ho famonjena antsika. Manamavo ny famorjena sarobidy natolony. Amin’izany dia nataontsika ho zava-tsy mendrika ilay ran’i Kristy nanadiovany antsika. Ary tonga mpikomy amin’ny Fanahy Masina indrindra izay mitondra ny fahasovan’Andriamanitra ao am-pontsika. Fotoana izao handinihantsika tena. Mibebaha ankehitriny.

2. Aza atao tsinotsinona ny famonjeny

Rehefa natolotr’Andriamanitra ho antsika ny famonjena tamin’ny alalan’ny Zanany tiany indrindra, kanefa nolavintsika izany dia tonga fahatezerana eo anatrehany izany. Fahatezerana no miandry antsika amin’izany; satria raha miverina amin’ny fahotana isika dia manombo indray ny Zanany «...nihemotra, dia tsy azo havaozina indray ho amin’ny fibebahana, satria manombo ny Zanak’ Andriamanitra indray amin’ny hazo fijaliana ka manao Azy ho fahamenarana. » (Heb 6.6).

Fanotaniana:

Inona avy ireo karazana fihemorana tokony hotandremana?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Aprily: MANAZAVA NY MPINO NY TOMPO

| | 21. Alahady III manaraka ny Paska
Isaia 60. 18–22 | Lioka 11. 33 – 36 | Efesiana 5. 8–14

| | 28. Ala. IV man. Paska – Asa TOPAZA
Genesisy 21. 12–21 | Matio 19. 13–15 | Hebreo 12. 7–11

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 05. Alahady faha V manaraka ny Paska
Joba 33. 1–7 | Jaona 1. 32–34 | Romana 8. 9–13

| | 09. ANDRO NIAKARANA
Salamo 68. 15–18 | Marka 16. 19–20 | Heb. 9. 23–28

FJKM Fahazavana

ALAHADIN’NY DORKASY 2024

FJKM IFALIARIVO AMBANIDIA

Production FTV