Alahady 24 Martsa 2024

Marka 11. 1-11

lanao koa va mba hitsena ny Tompo Mpanjaka ?

1. Ny fiomanana: (and.1-7)

Ho fiomanana dia naniraka ny mpianany haka ilay zana-boriky i Jesoa, ary ireo nitondra izany teo Aminy ka nametraka ny lambany teo amin’ny zana-boriky hipetrahan’ny Tompo

2. Ny fandehanana teny an-dalana: (and.8-10)

Zavatra maromaro no hitantsika nataon’ny olona raha an-dalana hiditra ny tanana Jesoa: tao ny namelatra ny lambany teny an- dalana; tao ny sasany nampihahaka ratsan-kazo efa nalainy teny an-tsaha; ary maro amin’ireo nandeha teo aloha sy aoriana no niantsoantso tamin’ny feo mahery hoe: Hosana, hosana

3. Ny fidirany: (and.11)

Niditra tao Jerosalema izy ary nankeo an-kianjan’ny Tempoly. Satria efa hariva ny andro tamin’izay. Ilay hariva ambara eto dia. ilay fiatombohan’ny andro manaraka. Raha ny fiainantsika ankehitriny dia tsarovy fa te hiditra ao amin’ny fiainantsika ihany koa Jesoa. Ka ilay zana-boriky dia ny fahalementsika. Ny akanjo fitafy dia manambara ny maha izy azy antsika, esory andehanan’i Jesoa. Ary rehefa izay dia hanomboka andro vaovao isika. (jereo ny Gen.1 fa ny andro vaovao dia manomboka ny hariva).

Fanontaniana:

Manao ahoana ny fiandrasanao lay Mpanjaka?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Aprily: MANAZAVA NY MPINO NY TOMPO

| | 21. Alahady III manaraka ny Paska
Isaia 60. 18–22 | Lioka 11. 33 – 36 | Efesiana 5. 8–14

| | 28. Ala. IV man. Paska – Asa TOPAZA
Genesisy 21. 12–21 | Matio 19. 13–15 | Hebreo 12. 7–11

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 05. Alahady faha V manaraka ny Paska
Joba 33. 1–7 | Jaona 1. 32–34 | Romana 8. 9–13

| | 09. ANDRO NIAKARANA
Salamo 68. 15–18 | Marka 16. 19–20 | Heb. 9. 23–28

FJKM Fahazavana

ALAHADIN’NY DORKASY 2024

FJKM IFALIARIVO AMBANIDIA

Production FTV