Alatsinainy 19 Febroary 2024

Deoteronomia 7.9-16

« Raha mihaino ireo fitsipika ireo ianareo ka mitandrina sy manaraka azy, dia hotanterahin’i Jehovah Andriamanitrao aminao ny fanekena » Fanontaniana telo azo omena valiny miainga amin’io andinin- tSoratra Masina io:

1. Iza no hotandremana?

Nomen’Andriamanitra fitsipika ny olona efa novonjeny sy nafahany. Ny hoe « ianareo » voalaza eto dia ny zanak’i Israely, izay nafahan’ Andriamanitra tamin’ny fanandevozana tany Egypta, tamin’ny fomba mahagaga. Izany hoe olom-boavonjy no asaina mitandrina fitsipika, fa tsy hoe asaina mitandrina fitsipika akory mba hovonjena. Tsy hafa amin’izany isika, satria efa nomen’Andriamanitra an’i Jesoa, hamonjy antsika, dia tokony hahay hitandrina ny didiny, porofom-pitiavana Azy rahateo izany. (Jao 14. 15)

2. Inona ny tombontsoan’ny Mankato?

« Hotanterahin’i Jehovah Andriamanitrao aminao ny fanekena ». Raha lazaina amin’ny teny tsotra dia izao, hotahian’ Andriamanitra izay Mankato Azy, imitandrina ny didiny. Mihatra amin’ny taranaka arivo mandimby mihitsy aza, araka ny voalaza eto. Ry olom-boavonjy! mankatoava dia hotahiana ianao.

3. Inona no miandry izay ny tsy Mankato?

« Mamaly miharihary izay mandrafy Azy, amin’ny fandringanana azy… » (and 10). Raha lazaina amin’ny teny hafa sy atao indray milaza dia hoe: Ny fahatezeran’Andriamanitra no miandry izay manao tsinontsinona Azy. Raha manohy mamaky ny Deoteronomia any amin’ny toko 28 isika, dia hahita mihitsy fa « ozona » no anjaran’ny tsy mpankato. Hevero izany!

Fanontaniana:

Inona izany no loharanom-pitahiana?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Aprily: MANAZAVA NY MPINO NY TOMPO

| | 21. Alahady III manaraka ny Paska
Isaia 60. 18–22 | Lioka 11. 33 – 36 | Efesiana 5. 8–14

| | 28. Ala. IV man. Paska – Asa TOPAZA
Genesisy 21. 12–21 | Matio 19. 13–15 | Hebreo 12. 7–11

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 05. Alahady faha V manaraka ny Paska
Joba 33. 1–7 | Jaona 1. 32–34 | Romana 8. 9–13

| | 09. ANDRO NIAKARANA
Salamo 68. 15–18 | Marka 16. 19–20 | Heb. 9. 23–28

FJKM Fahazavana

ALAHADIN’NY DORKASY 2024

FJKM IFALIARIVO AMBANIDIA

Production FTV