Alatsinainy 12 Febroary 2024

1 Jaona 3. 18-24

Ny didim-pitiavana

1- Toe-panahy mampiavaka ny Kristiana

Tarihina hifankatia mandrakariva ny mpino. Ny olona afaka mitia ny namana dia ny olona nandray marina ny fanafahan’i Jesoa Kristy. Fitiavana tsy lazaina am-bava fotsiny fa iainana amin’ny asa marina tanterahina (and.18) Afaka tamin’ny fatoran’ny fahotana sy ny fahafatesana ka miaina amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, araka ny maha olom-boavonjy. Olom-boavonjy ao amin’ny fahazavan’i Jesoa Kristy. Manao asa marina, asa mifanaraka amin’ny mazava. Nandresy ny aizin’ny ota ka manao asa tsara sy marina mifanaraka amin’ny fitarihin’ilay Jesoa Fahazavan’izao tontolo izao.

2-Manamarika ny maha zanak’Andriamanitra

Ny olona nandray ny famonjen’i Jesoa Kristy, mino Azy dia tonga zanak’Andriamanitra. Zanaka matoky ilay Andriamanitra Rainy tia sy mikarakara azy. Manana fifandraisana amin’ Andriamanitra ka manana fahasahiana hametraka ny fiainana Aminy. Manana fahasahiana hitondra ny fiainany eo amin’Andriamanitra fa manolotra ny mahasoa azy hatrany Andriamanitra Rainy. Miavaka ny olona mitandrina ny didin’Andriamanitra, zanak’Andriamanitra mitoetra ao Aminy. Zanaka afaka mangataka Aminy. Mahasoa antsika ny fitandremana ny didin’Andriamanitra. Ataovy ho zava-dehibe eo amin’ny fiainana ny fankatoavana ny didiny dia ho tsapanao ny fandraisan’Andriamanitra an-tanana ny fiainanao.

Fanontaniana:

Lazao ireo fahasoavana azo avy amin’Andriamanitra amin’ny fitandremana ny didiny?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA