Alahady 11 Febroary 2024

Matio 5. 17-20

Tsy azo foanana ny didin’Andriamanitra

1- Manana fahefana ny Tenin’Andriamanitra

Mampianatra i Jesoa Kristy fa ny fahatongavany teto an-tany dia tsy ho fanafoana ny Lalana sy mpaminany fa ho fanatanterahana izany. Manana ny fahefany eo amin’ny fiainan’ny olona rehetra ny Soratra Masina koa ny andraikitra noraisin’i Jesoa Kristy dia nanazava, nampianatra Soratra Masina mba hahatonga ny olona rehetra hiaina sy hivelona amin’izany. I Jesoa Kristy no naneho teo imason’izao tontolo izao ny fiainany ny didin’ Andriamanitra, ny fankatoavany ny Tenin’ Andriamanitra. Ny mpanaradia an’i Jesoa Kristy dia mianatra Aminy ny fomba fankatoavana an’ Andriamanitra sy ny Teniny.

2-Fiainana ny Tenin’Andriamanitra

Mba hahafahana miaina marina ny Tenin’Andriamanitra dia ilaina ny mampianatra izany. Tsy misy azo foanana na dia ny didy kely indrindra aza. Mazava tsara ny voalazan’i Jesoa eto fa izay mamaha na manafoana, mandrava ireny didy madinika indrindra ireny dia hisy fiantraikany amin’ny anjara toerana ao amin’ny fanjakan’ Andriamanitra izany. Izay mikely aina kosa ka mandray. mankatoa, miaina ny didin’ Andriamanitra dia hanana ny anjara toerana manokana ao amin’ny fanjakany. Izay maniry hiditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy maintsy mihoatra ny an’ireo mpampianatra ny lalana teo amin’Israely ny fiainana ny Tenin’Andriamanitra.

Fanontaniana:

Lazao ireo toetra takiana amin’ny olona mampianatra ny Tenin’Andriamanitra

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA