Zoma 09 Febroary 2024

Jaona 15 : 9-16

Ny mpianatra mitandrina ny didin’i Jesoa Kristy

1- Tena sakaizan’i Jesoa tokoa

Mitarika ny mpianatra hiaina amin’ny didim-pitiavana eto i Jesoa Kristy. Tokony hifankatia ny samy mpanaradia Azy. Tsapan’i Jesoa Kristy ny fitiavan’ Andriamanitra Rainy (and.9) ka nahatonga Azy hankatoa ny baikon’ny Rainy. Nitia ny mpanaradia Azy i Jesoa Kristy ka namonjy sy nanafaka. Noho ny fitiavana dia nankatoa an’Andriamanitra Rainy Izy, nekeny ny ho faty ho famonjena, ho famonjena ny tena sakaizany. Ny fankatoavana ny didim-pitiavana nomeny no marika maha sakaizany (and.14). Asehoy eo amin’ny fiaraha-monina àry fa tena sakaizan’i Jesoa Kristy isika, mankatoa Azy tahaka ny nankatoavany an’Andriamanitra Rainy.

2- Fantsom-pitahiana ho an’ny hafa

Nanaiky ho faty teo amin’ny hazo fijaliana i Jesoa Kristy ho famonjena. Nambarany fa ny tena sakaiza tokoa dia ny mahafoy ny aina ho famonjena ny sakaizany. Tsy mijanona teo amin’i Jesoa Kristy sy ny mpianatra mpanaradia Azy irery ihany izany fa miampita ho toetran’ireo mpianatra ihany koa. Ny teny mpianatr’i Jesoa Kristy araka izany dia manaiky ho fantsom-pamonjena, fantsom-pitahiana ho an’ny hafa. Tsy ho tia amin’ny teny fotsiny fa miasa am-pitiavana manao izay handraisan’ny hafa ny famonjena notanterahin’i Jesoa Kristy teo amin’ny hazo fijaliana. Fitiavana mitia amin’ny fo madio ka mihevitra ny mahasoa ny namana mandrakariva.

Fanontaniana:

Nahoana no nifidy anao i Jesoa Kristy araka ny Jao 15.16?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA