Talata 28 Novambra 2023

LIOKA 2.8-12

Jesoa Kristy , Vaovao mahafaly ho an’ny olona rehetra

1-Mitondra fifaliana ho an’ny olona rehetra

« Aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe ho an’ny olona rehetra » (and 10b). Anjely irak’Andriamanitra no nilaza io teny io tamin’ny mpiandry ondry.Hatrany hatrany dia lohalaharana amin’ny fifaliana sy ny fahasambarana ny olona ambony ,ny manam-pahaizana ,ny avo lenta sy kalitao amin’ny ara-batana sy ara-tsaina ary ara-panahy,kanefa eto dia tsy izany ihany no manana anjara fifaliana fa ny olona rehetra tsy ankanavaka.Ny sokajin’olona heverina ho ambany ,ny mahantra ,ny malahelo ,ny iva razana ,ny iva lenta sy kalitao amin’ny ara-batana sy ara-tsaina ary ny ara-panahy , izany hoe : ny kilemaina ara-tsaina sy ara-batana. Hoy ny teny ao amin’ny Gen 12.3b hoe : »Ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany ».Tsara ny Tompontsika . Ao Aminy no andraisantsika fitahiana.« 

2-Mitondra famonjena ho an’ny olona rehetra

« fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tànan’i Davida dia Kristy Tompo » (and11).Mila famonjena avokoa ny olombelona rehetra na manao ahoana na manao ahoana fiainany sy ny fahalalany .Tokana ny làlam-pamonjena dia iJesoa Kristy irery. Izy irery no vahaolana eo amin’ny fiainana manontolo.Raha tsaroantsika ireo miaramila niady nandritra ny ady lehibe ,rehefa tonga ny andro Krismasy dia nitsahatra aloha ny ady. Famonjena ho an’ireo voageja i Jesoa kristy .

Fanontaniana:

Tsy tsikaritrao eo amin’ny firenena ,eny fa na dia mijery lavitra aza ,fa mitondra fifaliana sy famonjena ho an’ny vahoaka rehetra ny Tompontsika ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA