Alatsinainy 27 Novambra 2023

Filipiana 2. 12-18

1- Maniraka ny Fiangonana Andriamanitra (and 13)

Raha najoron’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao ny fiangonany dia manana ny tanjony amin’izany Izy dia ny hitory ny Filazantsara amin’ny olona rehetra. Ary izany tokoa no tokony ho antom-pijoroan’ny fiangonana ankehitriny. Koa aoka samy hanao izany.

2- Ny Kristiana manaraka fandaminana no iarahany miasa hahatanteraka io iraka io (and 12, 14-15)

Ireto Filipiana ireto dia olona tena mahafinaritra tokoa satria manaja fandaminana, ary tsy mba nanahirana an’i Paoly mihitsy fony mbola teo amin’izy ireo i Paoly (and 12). Ary na dia tsy teo intsony aza i Paoly dia mbola nitohy ihany izany fankatoavana izany satria fiainana anaty vokatry ny Tenin’Andriamanitra, toetra tsara, milafika tao an-tsainy sy ny fony. Mbola ampirisihana aza izy ireo mba hanohy ny asa fanompoana amin’ny tsi-fimonomononana. Io dia mila fankatoavana omen’ny rafitra izay mampimonomonona ny ankamaroan’ny Kristiana. Andriamanitra dia miara-miasa amin’ny olona manaja fandaminana. I Jesoa Kristy dia Zanaky ny Avo indrindra, kanefa nanaiky ny fanapahana izay nisy tamin’izany, teo amin’ny ara-pivavahana sy ny fanjakan’ny tany. Ary tsy maty Izy raha tsy nanankery taminy ny fahefan’ny tany. Ny fahafatesany anefa no nitondra famonjena ho antsika.

Fanontaniana:

Mora sa sarotra aminao ny manaiky ny rafitra eo amin’ny lafiny ara-pivavahana, ara-panjakana, ny ankohonana, ny toeram-piasana?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA