Sabotsy 25 Novambra 2023

Nomery 10:11-21

Manaraka ny toromarik’Andriamanitra…

«Ary tamin’ny andro faharoa-polo tamin’ny volana faharoa…. no niakaran’ny rahona niala teo ambonin’ny tabernakelin’ny Vavolombelona. Dia niainga tany an-efitr’i Sinay ny Zanak’ Isiraely ka nandroso, ary ny rahona nijanona tany an-efitra Parana.» (and. 11-12) Ny ahafantarana ilay toro-marika eto dia ny fiaingan’ny rahona niala teo ambonin’ny tabernakely. Ny rahona dia mariky ny fanatrehan’Andriamanitra izay niaraka tamin’ny tabernakely. Niainga ny zanak’Israely ary Jehovah no nialoha lalana azy, narahan’ny fokon’i Joda izay lohalaharana. Tsy nijanona ela teo amin’io toerana io ny zanak’Israely ho any amin’ny tany Kanana ka nanohy ny diany teto. Ry havana, isika no Isiraely vaovao ary isika izao no iantefan’izany, ka avelao Andriamanitra no hialoha lalana sy mpitari-dalana. Izy no mahafantatra izay toetry ny làlana mbola ho diavina, ary Izy no mifidy izay aleha, mety ho làlana misy fahoriana io, fa misy fifaliana koa fa avelao Izy hanoro izay lalana tokony alehantsika. Mety hahatsiaro hasasarana isika eny an-dalana, kanefa amin izany dia Izy no hitrotro sy handray an-tanana antsika, araka ny teniny hoe: «Na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo; Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, Izaho no hitondra sy hanafaka» (Isaia 46. 4). Ny Tenin’Andriamanitra no sakafo mahavelona antsika ka raha sendra reraka an-dalana tsy afa-manohy ny dia isika, vakio ny Teniny dia mahazo hery indray ianao, dia ho tonga amin’ny tanjona kendrena hatrany.

Fanontaniana:

Mety ho vitanao ihany ve ity dia ho any amin’ny fiainana mandrakizay ity? Nahoana?

Perikopa 2024

Jona: MIARO NY OLONY NY TOMPO

| | 16. Ala. Ill man. Trinite
1Samoela 7. 2–14 | Marka 4. 35–41 | Asan'ny Apostoly 18.5–11

| | 23. Ala. IV man. Trinite – Sampana Vokovoko Manga
1Mpanjaka 16. 8–10 | Lioka 21. 34–36 | 1Tesaloniana 5. 4–11

| | 30. Ala. V man. Trinite
Isaia 43. 1–7 | Jaona 18. 1–11 | Joda 24–25

Jolay: MIARAHA MANDEHA AMIN’NY TOMPO ANDRIAMANITRAO

| | 07. Ala. VI man. Trinite
Salamo 68. 7–14 | Jaona 8. 12–19 | Kolosiana 1. 9–14

FJKM Fahazavana

FJKM ANTANAMBAO FAHAZAVANA AMBOHIMANGAKELY (SPAA12)