Zoma 24 Novambra 2023

Marka 13.24-37

Mandra-pahavin’ny Tompo…

1- Aoka tsy hovariana amin’ny eto an-tany (and 28)

Voalazan’i Jesoa fa tsy misy mahafantatra ny andro ahatongavany eny amin’ny rahon’ny lanitra. Mba tsy ho tampoka amin’ny olony izany dia manome famantarana sy toromarika ahafahan’ny mpino miomana Izy. Inona no atao amin’izany? Tsy variana amin’ny eto an-tany fa misaina hatrany ny ho avy dia ilay fiainana mandrakizay, Iarahana mahita fa ny fiainana eto an-tany dia tsy ilaozan-javatra manahirana. Tokony haorina tsara ny finona sy ny fanantenana, araka ny voasoratra hoe: «Raha amin’izao fiainana izao ihany no anantenantsika an’ i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika» (1 Kor 15. 19). Ataovy tsara ny fiomanana hitsenana ny fiavian’ny Tompo.

2- Aoka ho mahatoky (and 34-36)

« Ireo mpanompo mahatoky dia ireo manatanteraka tsara ny andraikitra napetraky ny tompony taminy, na dia tsy eo aza ilay tompo. Mino, manantena fa mbola ho avy ilay tompony ka tsy manao an-tsirambina ny andraikitra natolotra azy; miasa fatratra ho anilay tompony amin’ny fiambenana. Toetra toy izany no takian’i Jesoa Tompo amintsika mpanompony. Manao asa fanompoana Azy isika na dia tsy hitan’ny masontsika hibedy antsika aza Izy; aoka samy hanao tsara ny asany sy hitandrina ny didiny isika. Amin’izany, raha mitoetra ho mpanompo mahatoky isika dia samy hahazo fankasitrahana avy Aminy rehefa miverina indray Izy.

Fanontaniana:

Misaina ny ho avy ihany ve ianao sa variana amin’ny ankehitriny?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA