Alahady 17 Septambra 2023

KOLOSIANA 1.24-29

Ny fitoriana ny Filazantsara dia :

1-Fanekena hijaly mba ho famonjena ny hafa

Raha vakina tsara araka ny fehin-kevitra misy ity ampahan-tsoratra masina ity dia ambaran’i Paoly Apostoly fa ny fahoriana izay nanjo an’i Kristy dia ho fanavotana antsika mba hahazoantsika fampihavanana amin’Andriamanitra . I Paoly Apostoly moa dia niharan’ny fijaliana ihany koa noho ny Filazantsara mba ho famonjena ny hafa fa tsy ho an’ny Kolosiana ihany .Misy mijaly fahadiranovana any ho any noho ny fanenjehana ataon’ny sasany, satria tsy te-hihaino ny Filazantsara izay toriana aminy ireny mpanenjika ireny .Tsarovy fa maniraka antsika fiangonana ny Tompo . Isika no solotenany hitory ny vaovao mahafaly mba hahatonga fanafahana ho an’ireo izay voagejan’i satana. Ho anao izay mitory ny Filazantsara , maneke hijaly ho famonjena ny hafa.

2-Hahalalan’ny olona an’i Kristy

Tsy vitan’ny fitoriana indray mandeha tsy miverina anefa ny fanambarana ny Filazantsaran’ny famonjena , fa misy fampitandremana sy fampianarana ny olon-drehetra ho tonga aminn’y fahalalana an’i Kristy. »mba ho matotra ,ka hitoetra tsara (and28a) ary azo lazaina hoe : tanteraka ao amin’i Kristy » (and28a).Asa miandry ny mpitory vaovao mahafaly ny hitaona ny olona hahalala an’i Kristy , satria izao no voasoratra : « Izy no torianay ary anarinay sy ampianarinay amin’ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba hatolotray ho tanteraka ao amin’i Kristy izy rehetra  » (and28a)

Fanontaniana :

Mba efa nampahafantatra ny momba an’i Kristy tamin’ny olona akaiky anao ve ianao ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2024

Aprily: MANAZAVA NY MPINO NY TOMPO

| | 21. Alahady III manaraka ny Paska
Isaia 60. 18–22 | Lioka 11. 33 – 36 | Efesiana 5. 8–14

| | 28. Ala. IV man. Paska – Asa TOPAZA
Genesisy 21. 12–21 | Matio 19. 13–15 | Hebreo 12. 7–11

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 05. Alahady faha V manaraka ny Paska
Joba 33. 1–7 | Jaona 1. 32–34 | Romana 8. 9–13

| | 09. ANDRO NIAKARANA
Salamo 68. 15–18 | Marka 16. 19–20 | Heb. 9. 23–28

FJKM Fahazavana

ALAHADIN’NY DORKASY 2024

FJKM IFALIARIVO AMBANIDIA

Production FTV