Alatsinainy 11 Septambra 2023

Kolosiana 2,1-7

Ny vokatry ny fitoriana an’i Kristy

1- Fahalalana an’i Kristy

I Paoly Apôstôly dia nazoto tamin’ny fitoriana ny Filazantsara ka nitety toerana maro. Niezaka mafy izy, mba ho tafaray tsara amin’ny fitiavana ireo ka hahery sy hahatoky ny fahazavan-tsaina omen’Andriamanitra, mba hahalalan’ireo ny tsiambaratelony, dia i Kristy. Zavadehibe araka izany ny fahalalana an’i Kristy satria miafina ao Aminy ny rakitra rehetra momba ny fahendrena sy fahalalana avy min’Andriamanitra (and.3). Ny fahalalana an’i Kristy ihany koa no hahazoana manohitra fampianaran-diso samihafa, satria maro tokoa ireo voafitaky ny fandrebirebena tsara lahatra sy ireo diso hevitra amin’ny teny toa marina. Ny fitoriana an’i Kristy izay ataon’ny mpanomon’Andriamanitra tokoa no ahazoana fahalalana mahakasika Azy mba hananana ny fahafenoana rehetra. Sarobidy ny fahalalana an’i Kristy.

2- Fandehanana ao amin’i Kristy

Naneho ny fifaliany tamin’ireo Kolosiana i Paoly. Nananatra azy hatrany, na dia efa nijoro tamin’ny finoana azy izy ireo (and.6). Nampahareziny izy ireo mba hanana fitondrantena toy ny olona tafaray amin’i Kristy. Tsy izany ihany anefa fa mba hitoeran’izy ireo amin’ny finoana araka ny efa nampianarina (and.7). Ny fitoriana an’i Kristy izay ataon’ny mpanompon’Andriamanitra ihany koa dia mahatonga ny olona handeha ao Aminy amin’ny alalan’ny finoana hanana fitondran-tena mendrika. Hitantsika amin’izany fa tsy mijanona eo amin’ny fahalalana an’i Kristy ihany ny vokatry ny fitoriana Teny fa mahatonga ny olona ihany koa handeha sy hiaina miaraka Aminy

Fanontaniana

Mitondra inona eo amin’ny fiainanao ny fitoriana an’i Kristy ataon’ireo mpanompon’Andriamanitra?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE F.J.K.M.

Perikopa 2024

Aprily: MANAZAVA NY MPINO NY TOMPO

| | 21. Alahady III manaraka ny Paska
Isaia 60. 18–22 | Lioka 11. 33 – 36 | Efesiana 5. 8–14

| | 28. Ala. IV man. Paska – Asa TOPAZA
Genesisy 21. 12–21 | Matio 19. 13–15 | Hebreo 12. 7–11

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 05. Alahady faha V manaraka ny Paska
Joba 33. 1–7 | Jaona 1. 32–34 | Romana 8. 9–13

| | 09. ANDRO NIAKARANA
Salamo 68. 15–18 | Marka 16. 19–20 | Heb. 9. 23–28

FJKM Fahazavana

ALAHADIN’NY DORKASY 2024

FJKM IFALIARIVO AMBANIDIA

Production FTV