Alakamisy 25 Mey 2023

Andriamanitra miasa ny Fanahy Masina ka manosotra ny mpanompony mba :

1-Hitondra ny Tenin’Andriamanitra

Tena adidy lehibe sady tombotsoa goavana ho an’izay rehetra manaiky ny ho mpanompon’Andriamanitra ny fahafahany mitory ny Tenin’Andriamanitra , izay ambara eto fa « teny soa mahafaly » izany satria manasitrana ny fo sy manala avy amin’ny maizina ho amin’ny mazava . I Jesoa Kristy moa rehefa mamaky ity andinin-tsoratra masina ity teo anatrehan’ny Synagoga iray dia nanambara fa tanteraka eto anio izany teny izany , satria ny tenany no ilay teny tonga nofo ka nonina tamintsika  » ( Lio 4.21/Jao 1.14 ) . Asan’ny Fanahy Masina ,araka izany no hahafahantsika izay olona tsy lavorary hitondra ny teny tsy misy kilema an’Andriamanitra .Koa ekeo ny fitarihany eo am-panaovana izany asa izany .

2-Hitondra ny fanafahan’Andriamanitra

Mazava ny voalaza eto fa asan’Andriamanitra tanteraka ny manafaka ary masi-mandidy ny amin’izay fotoana hanatanterahany izany Izy , izay hanirahany ny mpanompony kosa dia ny hitondra izany teny soa mahafaly mamelona fanantenana izany fa tsy tompon’ny teny farany eo amin’ny fiainan’ny vahoakan’Andriamanitra tsy akory ny fahoriana sy ny alahelo .Araka izany dia aoka ho tsaroantsika mandrakariva fa ny hafatra ho amin’ny fanafahan’Andriamanitra no tena hitarihan’ny Fanahy Masina antsika .Koa aza lany andro amin’ny fanomezan-tsiny sy fandesohana lava fa tariho handray ny Filazantsara ny olona satria raha ny Zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa (Jao 8.36)

Fanontaniana :

Moa ve mba tena manaiky ho entin’ny Tenin’Andriamanitra isika izay mpirtondra izany ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2024

Martsa: MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO

| | 03. Karemy III
Salamo 89.19–37 | Lioka 1.67–79 | Hebreo 8.7–13

| | 10. Karemy IV
Eksodosy 6.2–8 | Matio 3.13–17 | Galatiana 3.15–18

| | 17. Karemy V – Sampanasa SAF
Mpitsara 2.1–5 | Jaona 3.31–36 | Asan'ny Apostoly 3.22–26

| | 24. SAMPANDROFIA – Asa fifandraisana FJKM
Malakia 2.5–6 | Marka 11.1–11 | Hebreo 10.26–31

FJKM Fahazavana

S/P ANTANANARIVO ATSINANANA

MAMPITANDRINA AMIN’NY DIDINY ANDRIAMANITRA