Alatsinainy 22 Mey 2023

SALAMO 143.7-12

Ny asan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fanahy Masina

1-Manoro izay làlan-kombana

Mahatsiaro tena ho reraka tanteraka sy very hevitra ny mpanao salamo eto , noho ny afitsoky ny fahavalony . Indro izy mitodika amin’Andriamanitra , mila vonjy Aminy .Ary ao anatin’izany fiantorahany amin’Andriamanitra izany dia ambarany mazava fa : raha ny làlana izorany vokatry ny fampahoriana atao aminy dia mizotra ho any am-pasana ,mankamin’ny fahafatesana ,saingy ao amin’Andriamanitra kosa no anantenana fitsanganan’ny fanahy noho ny famindrampony .Tsy mihambahamba araka izany izy eto ,fa mangataka am-patokiana ny mba hampahalalan’Andriamanitra azy izay làlana tokony alehany . Manolona ny hasarotry ny fiainana sy ny fahasahiranana mianjady amintsika ihany koa dia tsarovy fa manoro làlana antsika ny Fanahy Masina , ka i Jesoa Kristy izany làlana izany izay mitondra ho amin’ny tena fiainana (Jao 14..6)

2-Mitari-dàlana ho amin’ny tena fiainana

Endrika tonombavaka eto no anambaran’ny mpanao salamo hoe : « Fanahinao tsara no hitarihanao ahy amin’izay tany marina  » .Ary ny tena fiainana ambaran’ny Soratra Masina eto dia ny fanjakan’ny fahamarinanana eo amin’ny tany marina ,fanafahana amin’ny fahoriana ka tsy hisy intsony izay mpampahory .Samy mba maniry fiaainana toy izany ihany isika eto anivon’ izao tontolo izao , saingy raha tsy manaiky hotarihan’ny Fanahy Masina ny olona dia tsy hahita ny làlana hahatongavana ho amin’izany fiainana tonga lafatra izany na oviana na oviana . Koa ho anao izay efa notarihan ‘Andriamanitra , ndeha mba hitarika ny hafa kosa indray .

Fanontaniana :

Tsapanao ve fa miasa eo amin’ny fiainanao tokoa ny Fanahy Masina ? Aiza ho aizan’ny tena fiainana ianao izao ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2023

Desambra: Ankalazao ny Mpamonjy

| | 03. Advento I
1 Tan. 16:4-14 / Jao. 17:1-5 / Asa. 3:44-48

| | 10. Advento II - Sampana Sekoly Alahady
Sal. 8:1-9 / Mat. 21:15-17 / Heb. 2:10-18

| | 17. Advento III
2 Sam. 22:47-51 / Mat. 5:13-16 / Rom. 15:7-12

| | 24. Advento IV
Sal. 113:1-9 / Lio. 1:46-56 / Rom. 11:33-36